Знижка на придбання продуктів від Податкового Блогу | Податковий блог
Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com

Деталі знижки дивіться у відео 👇

Для цього Вам потрібно зробити:

КРОК 1

Оберіть один відеозапис із основних заходів

5 100 грн.

Програма онлайн-курсу

   1-ий модуль

    Загальні питання, що стосуються усіх ФОПів

1. Застосування РРО/ПРРО – ключові моменти

2. Наймані працівники: кадрові питання та зарплата

3. Виплата нерезидентам – про що слід знати

4. Фінансовий моніторинг. Готівка – які є обмеження щодо продажу та придбання за готівку

5. Безготівка, карта ключ та корпоративна картка

6. 20-ОПП

7. ФОП збирається у декрет:

– як не нашкодити собі – алгоритм дій майбутньої мамочки

– оптимальний спосіб як “перебути” у декреті

2 -ий модуль

ФОП на спрощеній системі оподаткування – 1,2,3 групи

1. Новозареєстрований ФОП – перші кроки та перша звітність

2. Припинення діяльності ФОП – які кроки слід здійснити

3. Перехід між групами та системами оподаткування

4. Що включається до доходів

5. Що не включається до доходів

6. Що заборонено спрощенцям

7. Групи – критерії для кожної з груп

8. Основна та підвищена ставка

9. Первинка, товарний облік

10. ПДВ – особливості для платників ФОПів

11. Звільнення від податків

12. Книга обліку доходів , книга обліку доходів та витрат

13. ЄСВ – розрахунок, звільнення, звітність

14. Декларація з єдиного податку

15. Відповідальність за порушення умов перебування на спрощеній

3-ій модуль

ФОП на загальній системі оподаткування

1. Новозареєстрований ФОП – перші кроки та перша звітність

2. Припинення діяльності ФОП – які кроки слід здійснити

3. Перехід між спрощеною та загальною системою

4. База оподаткування, дата визнання витрат та доходів

5. Формування доходів – дата, сума, що не включається

6. Формування витрат – дозволені

7. Формування витрат – заборонені

8. Амортизація: особливості розрахунку

9. Первинка – якою має бути. Товарний облік

10. ПДВ – особливості для платників ФОПів

11. Акциз, земля та інші податки

12. Книга обліку доходів та витрат

13. ЄСВ – розрахунок, звільнення, звітність

14. Декларація про майновий стан та доходи

15. Відповідальність за порушення законодавства

6 465 грн.

Програма онлайн-курсу

   ВЕБІНАР 1

   Регулювання бухобліку в Україні

  – від чого залежить, за якими стандартами обліку НП(С)БО чи МСФЗ вести облік

  – як організувати бухоблік на підприємстві

  – основоположні припущення, межа суттєвості, вартісні критерії

  – роль наказу про облікову політику та внутрішніх положень

  – відповідальність бухгалтера та головного бухгалтера

  – величина суб’єкта господарювання та вибір необхідної форми для

  – подання фінансової звітності – основні правила

Первинні документи

  – основне, що потрібно знати бухгалтеру про договори

  – первинка, її різновиди та облікові регістри

  – форма первинного документу, реквізити та дата проведення в обліку документу

 – огляд усіх бухгалтерських рахунків та первинних документів, що використовуються до них

  – паперова та електронна форма

  ВЕБІНАР 2

  Основні засоби – част.1

  – первинні документи,  що передбачені для обліку операцій із основними засобами

  – оприбуткування ( придбання за гроші, отримання в кредит, внесок до статутного капіталу, подароване, отримано по

бартеру)

  – амортизація (методи розрахунку, перший та останній місяць, зміна методу та строку корисного використання)

  – подальші витрати на утримання  основних засобів ( ремонт поточний, техогляд, модернізація, капітальний ремонт

та поліпшення)

 – перевірка тестів по темі 1 вебінару

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 1 -го вебінару

 Нормативне забезпечення : НП(С)БО 7 “Основні засоби”

ВЕБІНАР 3

Основні засоби – част.2

  – переоцінка основних засобів

  – вибуття основних засобів ( ліквідація, продаж за гроші, внесок до статутного капіталу, подаровані основні засоби)

  – необоротні активи до вибуття

  – малоцінні необоротні матеріальні активи

  – ремонт орендованих основних засобів

 – перевірка тестів по темі 2 вебінару

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 2 -го вебінару

 Нормативне забезпечення : НП(С)БО 7 “Основні засоби”

ВЕБІНАР 4

  Зменшення корисності:

– що таке “тест на обезцінення”,

– ознаки зменшення корисності,

– розрахунок втрати та відновлення корисності

  Теорія вартості грошей в часі :

– розрахунок теперішної та майбутньої вартості,

– застосування Таблиць дисконтування,

– розрахунок через формули, числові приклади

 Інвестиційна нерухомість

  – Визнання, подальший облік та вибуття

  – зміна призначення інвестиційної нерухомості

 – перевірка тестів по темі 3 вебінару

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 3 -го вебінару

Нормативне забезпечення : НП(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість” , НП(С)БО 28 “Зменшення корисності”

ВЕБІНАР 5

 Нематеріальні активи

  – сайт, ліцензії тощо – коли витрати періоду , а коли капіталізація

 – рекламні ролик та витрати на навчання

 – витрати на дослідження та розробки

 – перевірка тестів по темі 4 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 6-ти задач 4 -го вебінару

 Нормативне забезпечення : НП(С)БО 8 “Нематеріальні активи”

ВЕБІНАР 6

  Дохід

  – критерії визнання доходу, особливості визнання у разі надання послуг, виконання робіт та відвантаження товарів

  – пасивні доходи

  – доходи майбутніх періодів

  – відображення доходів у неприбуткових організаціях, цільове фінансування, гранди

 –  дата визнання доходу від реалізації товарів, робіт , послуг

 – перехід права власності – визначення моменту

 – співставлення з датою виникнення ПДВ зобов’язання у продавця та права на ПДВ кредит у покупця

 –  ПДВ зобов’язання – вплив на бухоблік, звірка та закриття тимчасових рахунків 643

 – облік доходів та витрат у неприбуткової організації,

 – комісія на продаж з боку комітента та комісіонера,

 – відображення доходу від транспортно експедиційної діяльності

 – дата та сума визнання доходу від штрафу, пені, неустойки, документальне підтвердження

 – перевірка тестів по темі 5 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 5 -го вебінару

Нормативне забезпечення : НП(С)БО 15 “Доходи”

ВЕБІНАР 7

 Запаси

  – види запасів, оприбуткування, подальший облік та вибуття, уцінка запасів

  – облік МШП

  – облік готової продукції, брак виробництва

  – облік товарів – на складі, товари на комісії та товари в дорозі

 – перевірка тестів по темі 6 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 6 -го вебінару

Нормативне забезпечення : НП(С)БО 9 “Запаси”

ВЕБІНАР 8

  Витрати

  – критерії визнання витрат

  – види витрат – адміністративні, витрати на збут, інші операційні

  – послуги та виробництво – алгоритм закриття виробничих рахунків

  – загальновиробничі витрати- як обрати базу розподілу та розподілити загальновиробничі витрати

  – відображення витрат у неприбуткових організаціях, цільове фінансування, гранди

  – витрати майбутніх періодів

  – первинні документи та їх застосування для підтвердження витрат: накладні, акти наданих послуг та виконаних робіт

  – авансові звіти, товарно транспортні накладні

 –  ПДВ кредит – вплив на бухоблік, звірка та закриття тимчасових рахунків 644

 – перевірка тестів по темі 7 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 8 -го вебінару

Нормативне забезпечення : НП(С)БО 16 “Витрати”

  ВЕБІНАР 9

 Заборгованість: дебіторська та кредиторська

 – Дебіторська заборгованість – поточна та довгострокова, що таке дисконтування.

  – Як продисконтувати заборгованість.

  – Заборгованість сумнівна та безнадійна.

  – Як порахувати резерв сумнівних боргів. Методи створення резерву, передбачені ПСБ 10

  – Кредиторська заборгованість – її види, визнання та списання

  – ПДВ облік списання дебіторської та кредиторської заборгованості

  – Фінансові інструменти – визнання та подальший облік

  – Дисконтування – алгоритм розрахунку, облік кредиторської та дебіторської заборгованості

  – Облік позик, банківських кредитів

  – Числові приклади та ситуації

 – перевірка тестів по темі 8 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 8 -го вебінару

Нормативне забезпечення : НП(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”, НП(С)БО 11 “Зобов’язання”,

НП(С)БО 13 “Фінансові інструменти”

  ВЕБІНАР 10

  Забезпечення: випадки створення, використання та інвентаризація. резерв відпусток, резерв під демонтаж,

забезпечення під обтяжливі контракти. Забезпечення під відсутні документи – чи створюються?

  Валютні операції

  – Валютні операції – визнання, обчислення курсових різниць

  – Придбання основних засобів, товарів за валюту

  – Експортна виручка за реалізовані товари, роботи, послуги

  – заборгованість за кредити отримані від нерезидентів

 – перевірка тестів по темі 9 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 9 -го вебінару

Нормативне забезпечення : НП(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”

ВЕБІНАР 11

Облік готівкових та безготівкових операцій

  – облік коштів на розрахунковому рахунку,

 – розподільчому рахунку, електронному ПДВ – рахунку ( 315 та 316 рахунок)

  – кошти в дорозі

 – перевірка тестів по темі 10 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 10-го вебінару

  ВЕБІНАР 12

  Оренда

  – Фінансова оренда в орендаря та орендодавця

  – Операційна оренда в орендаря та орендодавця

  – Числовий приклад фінансового лізингу

  – Числовий приклад оренди операційної

 – перевірка тестів по темі 11 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 11 -го вебінару

 Нормативне забезпечення : НП(С)БО 14 “Оренда”

  ВЕБІНАР 13

  Капітал та операції з ним:

– Операції із статутним капіталом – внесення, реінвестиція, вилучення капіталу

  – Формування резервного капіталу

  – Нарахування та виплата дивідендів

  – Фінансові інвестиції , облік за методом участі в капіталі

 – перевірка тестів по темі 12 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 12-го вебінару

 Нормативне забезпечення : НП(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”

ВЕБІНАР 14

  – Податок на прибуток – нарахування у бухобліку, ув’язка з податковою декларацією, податкові різниці – тимчасові та

постійні

  – Розрахунок відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань

  – Виправлення помилок. Події після дати балансу – зміна облікової політики, зміна облікової оцінки

  – Приклади відображення в обліку

 – перевірка тестів по темі 13 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 13 -го вебінару

 Нормативне забезпечення : НП(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах“,

 НП(С)БО 17 “Податок на прибуток”

  ВЕБІНАР 15

Підсумки. Повтор. Комплексна задача

  – закриття доходів та витрат – 8-ий та 9-ий клас

  – позабалансові рахунки, що це таке та як його застосовувати

  –  Аналіз, розв’язок та розбір комплексної задачі

  –  Підсумки та повтор усіх тем, складання оборотно- сальдової та шахматної відомості .

  – Облікові регістри.

  – Заповнення форм звітності

 – перевірка тестів по темі 14 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 14 -го вебінару

5 400 грн.

Програма онлайн-курсу

МОДУЛЬ 1:

ВЕБІНАР 1 

ВВЕДЕННЯ В КУРС: (2,5 год.)

 • МСФЗ – для кого право, а для кого обов’язок?

 • Ключові елементи облікової політики за МСФЗ.

 • Відмінності МСФЗ та ПСБО

 • Проміжна та річна МСФЗ звітність – форми строки подання.

 • План рахунків: рекомендації по розробці.

 • Концептуальна основа фінансової звітності

 ВЕБІНАР 2 

МСБО (IAS) 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» 1 част.: (2,5 год.)

 • Ключові моменти з обліку основних засобів в обліковій політиці

 • Особливості формування первісної вартості основних засобів у випадках придбання за кошти, з відстрочкою платежу, імпортні основні засоби, внесок в статутний капітал, безкоштовно отримані (подаровані) основні засоби, придбані в кредит, створені власними силами , негрошовий обмін,

 • Компонентний (паушальний) підхід при оприбуткування основних засобів

 • Формування резервів на усунення екологічної шкоди при будівництві промислових об’єктів.

 • Амортизація. Ліквідаційна вартість і вартість, яка амортизується сума активу.

 • Перегляд термінів нарахування амортизації.

 • Консервація об’єктів основних засобів або не введені в експлуатацію основні засоби

 • Облік МНМА

 • Основні засоби з нульовою залишковою вартістю: чи потрібно дооцінювати погляд з позиції МСФЗ.

 • Ремонти та поліпшення власних та орендованих основних засобів. Ремонт поточний , модернізація та створення ремонтних забезпечень

ВЕБІНАР 3 

МСБО (IAS) 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» 2 част: (2,5 год.)

 • Вибуття основних засобів у зв’язку із продажем за гроші, з відстрочкою платежу, експорт, дарування, внесок в статутний капітал, негрошовий обмін

 • Переоцінка основних засобів – право чи обов’язок, що є підставою для переоцінки, дооцінка та уцінка – якщо вперше та повторно. Подальший облік дооцінок та уцінок

 • Розкриття інформації в звітності по основних засобів

 • Основні трансформаційні коригування по необоротних активах

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку основних засобів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 4 

МСБО (IАS) 36 – ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВІВ (2,5 год.)

 • Виявлення ознак, що вказують на можливе зменшення вартості активу.

 • Визначення суми очікуваного відшкодування активу.

 • Зменшення корисності та відновлення корисності

 • Визнання збитку від знецінення одиниці, що генерує грошові кошти.

 • Вартість грошей в часі

 • Визначення теперішньої та майбутньої вартості

 • Користування таблицями дисконтування

 • Розкриття інформації про знецінення активів в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку зменшення корисності активів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 5 

МСФЗ (IFRS) 5 «НЕПОТОЧНІ АКТИВИ, УТРИМУВАНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ПРИПИНЕНА ДІЯЛЬНІСТЬ»: (1 год.)

 • Визначення необоротних активів, призначених для продажу.

 • Оцінка довгострокових активів, класифікованих як утримувані для продажу.

 • Послідовність дій у разі рекласифікації основних засобів у необоротні активи, призначені для продажу.

 • Розкриття інформації про необоротні активи, утримувані для продажу, та припинену діяльність в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку необоротних активів, утримуваних для продажу за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

МСБО (IAS) 40 ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ (1,5 год.)

 • Класифікація, первісне визнання та оцінка інвестиційної нерухомості

 • Рекласифікація нерухомості із операційної в інвестиційну і навпаки

 • Подальший облік інвестиційної нерухомості – ремонт поточний, модернізації, амортизація

 • Особливості визнання доходів та витрат від переоцінки інвестиційної нерухомості

 • Вибуття інвестиційної нерухомості

 • Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку інвестиційної нерухомості за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

МОДУЛЬ 2:

ВЕБІНАР 1 

МСБО (IAS) 23 – ВИТРАТИ НА ПОЗИКИ: (1 год.)

 • Кваліфікований актив – як класифікувати

 • Нараховані відсотки по позиці – витрати періоду чи капіталізація

 • Витрати на позики, які підлягають капіталізації

 • Розкриття інформації про витрати на позики в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку витрат на позики за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

МСБО (IAS) 38 НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: (1,5 год.)

 • Класифікація та визнання нематеріальних активів

 • Строк корисного використання нематеріальних активів

 • НМА без встановленого строку корисного використання

 • “Особливі” нематеріальні активи – програмне забезпечення, торгові марки, витрати на створення веб-сайту, реклама

 • гудвіл, розробки та дослідження, внутрішньо створені нематеріальні активи

 • Розкриття інформації про нематеріальні активи в примітках до фінансової звітності.

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку нематеріальних активів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 ВЕБІНАР 2 

МСБО (IAS) 2 «ЗАПАСИ»: (2,5 год.)

 • Облік торгових та грошових знижок

 • Первісне визнання та оцінка запасів придбаних за гроші, негрошовий обмін, імпорту, з відстрочкою платежу

 • Формування собівартості відповідно до МСФЗ.

 • Прямі та непрямі витрати, витрати періоду та витрати, що пов’язані із собівартістю

 • Облік “особливих” запасів – побічна продукція, тара та упаковка

 • Облік запасів за найменшою з собівартості і чистої вартості реалізації – уцінка та дооцінка до рівня попередньої уцінки

 • Формування резервів під знецінення товарно-матеріальних цінностей

 • Основні коригування при трансформації операцій з обліку ТМЦ.

 • Розкриття інформації про запаси в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку запасів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

ВЕБІНАР 3 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда” (2,5 год.)

   Облік оренди в орендаря:

 • Питання визнання і оцінки при первісному визнанні.

 • Нова модель обліку оренди. Визначення терміну договору і орендних платежів. Винятки.

 • Особливості нового елементу балансу – «право користування орендованим активом».

 • Подальша оцінка.

 • Подання у фінансовій звітності.

 • Розкриття інформації орендарем.

ВЕБІНАР 4 

МСБО (IАS) 21 – ВПЛИВ ЗМІН ВАЛЮТНИХ КУРСІВ: (2,5 год.)

 

 • Облік експортних та імпортних операцій у випадку 100% передоплати, 100% відвантаження та у випадку часткових оплат

 • Залишки по монетарних статтях, дата балансу та періодичність нарахування курсових різниць

 • Заборгованість засновників по внесках в статутний капітал

 • Заборгованість перед засновниками – нерезидентами по позиках

 • Розкриття інформації про вплив змін валютних курсів в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку валютних операцій за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 

ВЕБІНАР 5 

МСБО (IАS) 19 ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ: (0,5 год.)

 • Короткострокові виплати працівникам та виплати по закінченні трудової діяльності

 • Премії, доплати та інші заохочення за результати роботи та періоди у минулому

 • Розкриття інформації про виплату працівникам в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку виплат працівникам за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

                МСБО (IАS) 37 – ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА УМОВНІ АКТИВИ: (2 год.)

 • Умовні зобов’язання та активи – особливості визначення

 • Види забезпечень та резервів

 • Порядок розрахунку суми резерву та підтвердження суми

 • Резерви відпусток, забезпечення під обтяжливі контракти, гарантії та аудит

 • Інвентаризація суми резерву на проміжну дату та дату балансу

 • Розкриття інформації про забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку помилок, оцінок та облікову політику  за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

  МОДУЛЬ 3:

  ВЕБІНАР 1 

  МСФЗ (IFRS) 15 «ВИРУЧКА ЗА ДОГОВОРАМИ З ПОКУПЦЯМИ» (2,5 год.)

 • Визнання та оцінка, типи виручки

 • Модель визнання виручки – 5-ть кроків (етапів)

 • Визначення загальної вартості угоди за договором (компонент фінансування, нарахування умовних відсотків за довгостроковими авансами, відвантаження з відстрочкою платежу, знижки, надані після відвантаження).

 • Облік знижок – торгові та грошові, варіанти обліку

 • Розподіл загальної ціни угоди між договірними зобов’язаннями.

 • Визнання доходу в момент або в міру виконання договірного зобов’язання.

 • Облік дебіторської заборгованості – сумнівна та безнадійна.

 • Створення резервів сумнівних боргів, відображення у фінансовій звітності

 • Розкриття інформації про дохід в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку доходу за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

  ВЕБІНАР 2 

  МСФЗ (IFRS) 13 «ОЦІНКА СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ» (1 год.)

 • Ринковий підхід оцінки справедливої вартості

 • Приклад використання дохідного підходу до оцінки справедливої вартості.

 • Розкриття інформації про оцінку справедливої вартості в примітках до фінансової звітності

                                                                     МСБО (IAS) 12 Податки на прибуток (1,5 год.)

 • Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання

 • нарахований податок на прибуток та податок на прибуток до сплати

 • Ув’язка показників звіту про сукупний дохід із декларацією з податку на прибуток

  ВЕБІНАР 3 

  МСФЗ (IFRS) 9 “ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ”: (2,5 год.)

 • Класифікація фінансових активів

 • Бізнес-модель по управлінню фінансовими активами

 • Характеристика грошових потоків по інструменту

 • Зміна бізнес-моделі: чи можлива?

 • Фінансові інструменти, що обліковуються  за справедливою вартістю

 • Зміни справедливої ​​вартості із ефектом на чистий прибуток та з ефектом на власний капітал

 • Облік фінансових інструментів за справедливою вартістю, а саме за справедливою вартістю через інший сукупний дохід та за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

 • Розкриття інформації про фінансові інструменти в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку фінансових інструментів за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

  ВЕБІНАР 4 

  МСБО (IAS) 8 ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ, ЗМІНИ В ОБЛІКОВИХ ОЦІНКАХ ТА ПОМИЛКИ (2,5 год)

 • Визначення та застосування понять облікової політики та облікової оцінки

 • Помилки в бухобліку та їх виправлення у залежності від того, стосуються вони звітного періоду чи минулих звітних періодів

 • Вплив помилки та нерозподілений прибуток

 • Приклади ситуацій, що класифікуються як облікова оцінка та облікова політика

 • Події після дати балансу- суттєві та несуттєві. Ті, що мали місце на дату балансу і не мали – відображення в обліку та розкриття у фінансовій звітності

 • Розкриття інформації про помилки, оцінки та облікову політику в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку помилок, оцінок та облікову політику  за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

  ВЕБІНАР 5 

  МСБО (IAS) 28 “ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ”: (2,5 год.)

 • Визначення понять – контролю, дочірнього та асоційованого підприємств, спільного контролю та суттєвого впливу

 • Застосування методу справедливої вартості та методу участі в капіталі – числові приклади та практичні ситуації

 • Розкриття інформації про облік інвестицій в примітках до фінансової звітності

 • Бухгалтерські проведення та ключові відмінності з обліку інвестицій за МСФЗ та національними стандартами ( ПСБО)

 • Повтор всіх тем 3-ох модулів

6 960 грн.

Програма онлайн-курсу

День 1:

Тема 1: ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Тема 2: ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ

ГОСПОДАРЮВАННЯ

 1.1. Право в системі нормативного регулювання: загальна характеристика та особливості

національної системи права

1.2. Законодавство і інші джерела права: загальна характеристика та особливості

національної системи законодавства

1.3.Дія нормативно-правових актів у часі і просторі, по колу осіб

1.4.Застосування права як особлива форма його реалізації

2.1. Загальні правові положення про суб’єктів господарювання

2.2. Особливості правового положення підприємств

2.3. Особливості правового становища господарських товариств

2.4. Особливості правового становища об’єднань підприємств

2.5. Особливості правового статусу фізичної особи як суб’єкта господарювання та інших суб’єктів у

сфері господарювання

День 2:

Тема 3: ПРАВОВІ ОСНОВИ МАЙНОВИХ ВІДНОСИН В СФЕРІ ГОСПОДРЮВАННЯ

3.1. Загальні правові положення майнових відносин в сфері господарювання

3.2. Правові основи використання природних ресурсів у сфері господарювання

3.3. Правові основи використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності

3.4. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності

День 3:

Тема 4: ПРАВОВІ ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

4.1. Загальні правові положення про господарські зобов’язання

4.2. Договір як підстава виникнення господарських зобов’язань

4.3.  Виконання і припинення господарських зобов’язань

День 4:

Тема 5: ПРАВОВІ ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

5.1 Позадоговірні зобов’язання

5.2 Окремі види договорів у сфері господарської діяльності

День 5:

Тема 6: ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ

ГОСПОДАРЮВАННЯ

Визнання суб’єкта підприємництва банкрутом

6.1. Загальні основи початку господарсько-правової відповідальності учасників господарських

відношень

6.2. Відшкодування збитків у сфері господарювання

6.3. Штрафні та оперативно-господарські санкції

6.4. Адміністративно-господарські санкції

День 6:

Тема 7: ПРАВОВІ ОСНОВИ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

7.1. Загальні положення правового регулювання трудових відносин

7.2. Трудовий договір

7.3. Робочий час

7.4. Час відпочинку

7.5. Оплата праці

7.6. Дисципліна праці

7.7. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору

7.8. Охорона праці

7.9. Трудові спори

День 7:

Тема 8: Особливості правового регулювання окремих видів діяльності в сфері господарювання

Тема 9: Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності

8.1. Правове регулювання біржової торгівлі

8.2. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

8.3. Правове регулювання банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин

8.4. Правове регулювання страхової діяльності

9.1. Загальні початку правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності

9.2. Правовий режим іноземних інвестиції

День 8:

Тема 10: Кримінальна та адміністративна відповідальність за деякі правопорушення,

пов’язані з господарською, службової та трудовою діяльністю

Тема 11: Процесуальні засади захисту в суді прав і законних інтересів суб’єктів

господарювання та їх працівників

Підготовка до іспиту в розрізі аналізу анонсу іспиту

6 555 грн.

Програма онлайн-курсу

ВЕБІНАР 1

  Фінансовий облік і звітність

– Користувачі фінансової звітності та їх інформаційні потреби

– Міжнародні стандарти фінансової звітності та концепція підготовки та подання фінансової звітності

– Мета фінансової звітності

– Фінансове становище, результати діяльності та зміни у фінансовому становищі.

– Основні допущення

– Якісні характеристики фінансової звітності

– Поняття «елементи фінансової звітності»

– Визнання елементів фінансової звітності

– Вимірювання елементів фінансової звітності

  Основи підготовки фінансової звітності

– Фінансове становище і балансове рівняння

– Чистий прибуток

– Обліковий цикл

– Постійні і тимчасові рахунки

– План рахунків

– Коригувальні проводки

– Пробний баланс і робочі таблиці

  Доходи і витрати. Закривають проводки 

– Визнання доходів

– Визнання витрат

– Закриваючі проводки

ВЕБІНАР 2

  Тимчасова вартість грошей 

– Основне поняття тимчасової вартості грошей

– Прості відсотки

– Складні відсотки

– Ануїтети

– Майбутня вартість простого (постнумерандо) ануїтету

– Майбутня вартість ануїтету до оплати

– Наведена вартість простого (постнумерандо) ануїтету

– Наведена вартість ануїтету до оплати

ВЕБІНАР 3

  Короткострокові активи 

– Поняття «короткострокові активи» і їх класифікація

– Грошові кошти

– Поняття «грошові кошти» та «еквіваленти грошових коштів »

– Відображення операцій з обліку грошових коштів

– Система внутрішнього контролю руху грошових коштів

– Рахунки до отримання. Контрактні активи і контрактні зобов’язання.

– Визнання та оцінка дебіторської заборгованості.

– Визнання контрактного активу і контрактного зобов’язання.

– Безнадійні борги по торгової заборгованості оцінка безнадійних боргів.

– Відображення безнадійної дебіторської заборгованості

ВЕБІНАР 4

  Запаси

– Первісне визнання запасів

– Системи обліку запасів

– Методи розрахунку собівартості запасів

– Оцінка запасів на дату звіту

– Іноземна валюта

– Відображення в обліку курсових різниць від операцій в іноземній валюті

ВЕБІНАР 5-6

  Довгострокові активи 

– Поняття «довгострокові активи» і їх класифікація

– Основні засоби

– Вартість придбання основних засобів

– Подальші витрати

– Переоцінка

– Амортизація. Методи нарахування амортизації.

– Припинення визнання основних засобів

– Знецінення основних засобів

– Розкриття інформації про основні засоби

ВЕБІНАР 7

  Нематеріальні активи

– Гудвіл та інші нематеріальні активи

– Первісне визнання та оцінка

– Подальший облік

– Облік витрат на дослідження і розробки

– Знецінення активів

– Обставини, що вказують на знецінення активів

– Збиток від знецінення

ВЕБІНАР 8

  Зобов’язання 

– Поняття «зобов’язання» і їх класифікація

– Короткострокові зобов’язання

– Рахунки до оплати

– Векселі до оплати. Процентні векселі

– Безпроцентні векселя. Облік безвідсоткових векселів

– Податки до сплати

– Нараховані зобов’язання

– Поточна частина довгострокових боргових зобов’язань

– Довгострокові зобов’язання

  Забезпечення, непередбачені зобов’язання та умовні активи 

– Поняття «оціночні зобов’язання»

– Нарахування та облік оціночних зобов’язань

– Облік умовних зобов’язань і умовних активів

– Розкриття інформації про оціночних зобов’язання, умовних активах і умовні зобов’язання

ВЕБІНАР 9

  Оренда 

– Поняття «оренда»

– Класифікація оренди

– Облік операційної оренди

– Облік фінансової оренди

ВЕБІНАР 10

  Виручка 

– П’ятикрокова модель

– Контрактні активи та контрактні зобов’язання

– Відстрочка платежу та відстрочка реалізації

– Гарантія звичайна та розширена, знижки за лояльність

ВЕБІНАР 11

  Фінансові інструменти 

– Поняття «фінансові інструменти»

– Визнання і оцінка фінансових активів

– Визнання резервів на знецінення фінансового активу виходячи з розмірів очікуваних кредитних збитків

– Визнання і оцінка фінансових зобов’язань

– Облік облігацій, амортизація дисконту або премії за облігаціях

  Капітал 

– Статутний капітал акціонерної компанії

– Поняття і види акцій.

– Відображення операцій з акціями з використанням методу обліку за номінальною вартістю.

– Статутний капітал неакціонерних компаній.

– Нерозподілений прибуток.

– Дивіденди. Види дивідендів. відображення грошових дивідендів.

ВЕБІНАР 12

  Події після звітної дати. Виправлення помилок

– Поняття «події після звітної дати»

– Події після звітної дати, які призводять до коригування фінансової звітності

– Невідредаговані події після звітної дати

– Розкриття інформації про події після звітної дати

– Облікова політика, зміна облікової політики та виправлення помилок

– Облікова політика, зміна облікової політики

– Поняття і види помилок

– Виправлення помилок

ВЕБІНАР 13

Податки на прибуток

– Поняття «податок на прибуток»

– Податкова база активів і зобов’язань

– Визнання поточних і відкладених податкових зобов’язань та податкових активів

– Оподатковуваний прибуток. Різниці між обліковою та оподатковуваним прибутком

Підготовка основних фінансових звітів 

– Підготовка звіту про фінансовий стан

– Підготовка звіту про сукупний дохід

Звіт про рух грошових коштів 

– Визначення

– Види діяльності, що подаються в звіті

– Подання даних про рух грошових коштів від операційної діяльності

– Подання даних про рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

– Подання даних про рух грошових коштів від фінансової діяльності

ВЕБІНАР 14

  Основи консолідації 

– Поняття «консолідація»

– Сфера застосування консолідованої фінансової звітності

Професійна етика 

– Поняття «професійна етика»

– Структура кодексу етики

– Фундаментальні принципи

ВЕБІНАР 15

Розв’язки екзаменаційних задач

6 930 грн.

Програма онлайн-курсу

1 заняття 

• Основи управлінського обліку: стратегія, цілі, завдання.

• Класифікація витрат: для оцінки запасів, для прийняття рішень, для планування та контролю.

2 заняття 

• Моделі поведінки та функція витрат.

3 заняття 

• Метод обліку витрат і калькулювання собівартості (формування звіту про прибутки і збитки) з повним

розподілом виробничих витрат («Абсорпшен-кост»).

4,5 заняття

• Маржинальний метод обліку витрат і калькулювання собівартості (формування звіту про прибутки і

збитки) («Директ-кост»).

6 заняття

• Прийняття рішень по ціноутворенню.

7 заняття

• Аналіз беззбитковості (аналіз взаємозв’язку «витрати, обсяг діяльності, прибуток» (CVP- аналіз)): ціль

та методи.

8 заняття

• Аналіз чутливості прибутку до змін затрат, ціни та обсягів продажу .

9,10 заняття

• Система позамовного калькулювання витрат.

11 заняття 

• Розподіл виробничих накладних витрат.

12 заняття

• АВС-костинг (калькулювання по видах діяльності).

13,14 заняття

• Система попроцесного калькулювання витрат.

15 заняття

• Нормативні та понаднормативні втрати.

16 заняття

• Облік браку при наявності незавершеного виробництва.

17 заняття

• Облік та розподіл витрат комплексного виробництва.

18 заняття

• Облік побічної продукції спільного виробництва по фактичному виробництві та фактичній реалізації.

19 заняття

• Управління товарно-матеріальними запасами.

20 заняття

• Бюджетування діяльності підприємства: види бюджетів, технологія складання основного бюджету.

21,22 заняття

• Система бюджетного контролю на основі аналізу відхилень: гнучкі бюджети при використанні

маржинального методу обліку витрат

23,24 заняття

• Система бюджетного контролю на основі аналізу відхилень: гнучкі бюджети при використанні методу

обліку повних витрат.

6 495 грн.

Програма онлайн-курсу

МОДУЛЬ 1:

ВЕБІНАР 1,2,3

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК:

  – Термінологія, що застосовуються при обчисленні податку на прибуток

  – Платники податку – хто ними є, а хто випадково може стати

  – Об’єкт оподаткування – для «високодохідників» та «малодохідників»

  – База оподаткування та ставки податку

  – Порядок обчислення податку на прибуток підприємств

  – Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів

  – Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень)

  – Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій

  – Особливості оподаткування страховика

  – Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, а також операцій з інвестиційною

нерухомістю і біологічними активами, які оцінюються за справедливою вартістю

  – Оподаткування прибутку, отриманого платником податку в умовах дії угоди про розподіл продукції, здійснюється з

урахуванням особливостей, встановлених розділом XVIII цього Кодексу.

  – Особливості оподаткування нерезидентів

  – Особливості оподаткування букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у

тому числі казино)

  – Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування та суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення

  – Особливості оподаткування витрат на недержавне пенсійне забезпечення

  – Звільнення від оподаткування

  – Підрозділ 4 Розділ ХХ Перехідні положення щодо податку на прибуток

ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ

  – Обчислення податкових різниць, заповнення додатка РІ

  – Аналіз перехідних операцій

  – Податкові різниці – для «високодохідників» та «малодохідників»

  – Особливості перенесення збитків минулих періодів

  – Виправлення помилок минулих періодів – декларація та фінансова звітність. Існуючі варіанти виправлення та вибір

оптимального

  – “Ув’язка” форм фінансової звітності з декларацією

МОДУЛЬ 2:

ВЕБІНАР 1,2,3

ПДФО, ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР, ЄСВ:

  Нарахування та виплата доходу фізичним особам

  – Трудовий договір, договір ЦПХ – основні відмінності, ризики підміни понять

  – Основне місце праці, сумісництво.

  – Держпраці – ключові моменти інспекційних відвідувань

  – Відповідальність за порушення законодавства про працю.

  – «Мобілізаційні» компенсації.

  – Розрахунок квот для забезпечення соціального захисту осіб у разі настання безробіття 5% та 4ох відсоткова квота

забезпечення робочих місць для інвалідів .

  Єдиний соціальний внесок

  – Що таке «трудові» доходи

  – Категорії застрахованих осіб

  – База нарахування ЄСВ

  – Оподаткування лікарняних, путівок та інших виплат фізичним особам

  – Штрафні санкції

  – Звітність

  – Статистика заробітної плати

  Податок з доходів фізичних осіб

  – Критерії визнання оподатковуваного доходу

  – «Натуральний» коефіцієнт

  – Види доходу, об’єкт та ставки

  – Відповідальні особи

  – Податкова знижка

  – Умови звільнення від сплати ПДФО з доходів самозайнятих осіб

  – Оподаткування заробітної плати

  – Податкова соціальна пільга

  – Декларування доходів

  – Приорітетність оподаткування різних видів доходу

  – Оподаткування та ведення обліку ФОП на загальній системі оподаткування

  – Критерії відповідальності для визнання витрат

  – Алгоритм обчислення ПДФО, військового збору та ЄСВ при річному розрахунку

  – Заповнення книги обліку доходів і витрат

  – Оподаткування та ведення обліку ФО – незалежна професійна діяльність

  Військовий збір

  – База оподаткування

  – Види доходів, що оподатковуються та неоподатковуються.

  – Звітність

МОДУЛЬ 3:

ВЕБІНАР 1,2,3

СПРОЩЕНА СИСТЕМА :

 – Групи: критерії віднесення.

  – Вибір ЄП як системи оподаткування

  – Особливості первинної реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності

  – Ставки ЄП

  – ЄП і ПДВ – особливості

  – Видів діяльності і вибір групи ЄП

  – Обчислення доходів з метою оподаткування і визначення граничного обсягу доходу.

  – Зміна групи ЄП: право і обов’язок

  – Перехід на загальну систему оподаткування: право і обов’язок

  – Наслідки переходу на загальну систему оподаткування

  – Штрафні санкції за порушення критерії для ЄП

  – Застосування РРО

  – Облік у платників ЄП

  – Звітність.

ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ

  – На якій системі оподаткування зупинитись новоствореному СПД?

  – Що вибрати: ЄП з ПДВ чи без ПДВ?

  – Облік у «спрощенця»: спрощений чи таки ні?

  – Порушення яких критеріїв «смертельно» для СПД, а за які можна обійтись лише штрафом.

  – Порушили умови перебування на ССО: реєструватись платником ПДВ? Купувати РРО?

  – Аналіз 30-го та 31-го рахунків і декларація платника ЄП.

МОДУЛЬ 4:

ВЕБІНАР 1,2,3

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ :

  – Поняття «платник – особа»

  – Платник-отримувач послуг від нерезидентів

  – Реєстрація платником ПДВ- обов’язкова та добровільна

  – Підстави для анулювання реєстрації та її наслідки

  – Об’єкт оподаткування

  – Місце постачання товарів та послуг

  – Дата виникнення податкових зобов’язань

  – Порядок визначення бази оподаткування

  – Коригування податкових зобов’язань

   – Операції з ПДВ, без ПДВ, не ПДВ.

  – Податковий кредит – дата виникнення , підстави

  – Випадки нарахування ПЗ, які компенсують раніше отриманий ПК

  – Порядок визначення суми податку

  – Електронне адміністрування податку на додану вартість

  – Порядок призупинення реєстрації податкової накладної

  – Податкова накладна (зведена, підсумкова)

  – Порядок складання декларації з податку на додану вартість

  – Бухгалтерські «спец» рахунки ПДВ. Організація обліку.

ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ

  – Розрахунки коригування – типові ситуації та основні правила

  – Облік на спец. рахунках 641,644,643,315

  – Електронний кабінет платника податків – як «взяти» максимум

МОДУЛЬ 5:

ВЕБІНАР 1,2,3

АДМІНІСТРУВАННЯ ТА МІСЦЕВІ ПОДАТКИ :

  – Загальні положення щодо обліку платників податків

  – Відповідальність бухгалтера – фінансова, адміністративна, кримінальна

  – Права та обов’язки органів Державної фіскальної служби України

  – Первинні документи –вимоги до оформлення, архівація документів, терміни зберігання

  – Адреса суб’єкта підприємницької діяльності – податкова, юридична, фізична, місцезнаходження.

  – Податкова декларація (розрахунок) – обов’язкові реквізити, підписанти

  – Внесення змін у звітність у разі виявлення помилок – існуючі варіанти та вибір оптимального

  – Визначення сум податкових та грошових зобов’язань

  – Оскарження рішень контролюючих органів- процедура адміністративного оскарження, оскарження у суді

  – Сплата узгодженого податкового зобов’язання

  – Податкове повідомлення-рішення, податкова вимога

  – Загальні положення щодо обліку платників податків

  – Перевірки, види перевірок, особливості, спосіб проведення підстави для: камеральних перевірок, документальних виїзних, документальних невиїзних, фактичних

  – Матеріали, що є підставою для висновків під час проведення перевірок

  – Умови та порядок допуску посадових осіб органів  державної податкової служби до проведення    документальних виїзних та фактичних перевірок

  – Надання документів, оформлення результатів перевірок

  – Правила поведінки  під час проведення перевірок

  – Джерела сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу

  – Строки давності та їх застосування, штрафні санкції

  – Пеня: види, способи обчислення.

  – Акцизний податок

  – Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

  – Екологічний податок

  – Рентна плата

  – Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

  – Плата за користування надрами

  – Податок на майно

  – Збір за користування радіочастотним ресурсом України

  – Збір за спеціальне використання води

  – Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ

  – Документальна перевірка: як зберігати документи, які реєстри обліку слід надавати інспекторам.

  – Чи потрібна на підприємстві головна книга?

  – Фактична перевірка: як підготувати персонал.

  – Як «зустріти» та «провести» перевірку.

  – Як чинити бухгалтеру, який отримав на руки податкове повідомлення-рішення.

  – Обчислення штрафів та пені за порушення ПКУ: практичні завдання.

КРОК 2

Оберіть один захід із додаткових відеозаписів

890 грн.

Програма вебінару

1 частина

Аналіз закону України № 2136-IX (проєкту № 7160)

1. На кого поширюється закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану

2. Укладення трудового контракту – особливості

3. Як працюватиме «зміна істотних умов договору»

4. Припинення трудових відносин тепер по новому – з ініціативи працівника та за ініціативою роботодавця

5. Облік робочого часу та відпочинку – під час воєнного стану

6. Особливості оплати праці: мінімальні гарантії, залучення до роботи у нічний час, у святкові та вихідні, до надурочних робіт, відправлення у відрядження

7. Зупинка дії колективних договорів

8. Оплата відпускних, нова виплата при звільнені

2 частина

Оплата праці працівників, яких мобілізовано

1. Алгоритм розрахунку виплат мобілізованим працівникам

2. Практичні ситуації та кейси розрахунку мобілізаційних виплат.

3. Оподаткування, бухоблік та звітність

690 грн.

Програма вебінару

1.  Благодійна допомога – новації в оподаткуванні ПДВ, податку на прибуток та ПДФО

 • Неприбуткові організації – розширені можливості

 • Єдиний податок за новими правилами – збільшення дохідної межі, зменшення ставки до 2%, звільнення від сплати

 • ЄП для 1 та 2 груп

 • ЄСВ – звільнення

 • Зупинка строків та фактичні перевірки

 • РРО та платіжні термінали

2. Та багато інших змін, що мають суттєвий вплив на оподаткування

3. Відповіді на питання учасників

2 490 грн.

Програма майстер-класу

1. Доходи у 2021 році

 • “Зайві доходи” – як оптимізувати та що не варто  точно робити

 • дата визнання доходу у залежності від виду доходу,

 • критерії визнання, документальне оформлення,

 • валютна експортна виручка – визначаємо правильно

 • доходи від пасивних доходів – зокрема оренда, курсові різниці, роялті.

2. Витрати у 2021 році

 • “Зайві витрати” – як їх акуратно прибрати і чи варто

 • дата визнання витрат у залежності від виду витрат,

 • критерії визнання витрат, документальне оформлення

 • визнання імпорту та від’ємних  курсових різниць .

 • обов’язковість використання 8-го та 9-го класу, використання рахунків 23

“Виробництво” та 91 “Загальновиробничі витрати”

 • формування собівартості, загальновиробничих витрат, адмін витрат, витрат на

збут та інших витрат – на що звернути увагу в першу чергу

3. Забезпечення

 • створення забезпечення під відсутні первинні документи, розрахунок суми та

 • інвентаризація.

 • розрахунок резерву відпусток та резерву під гарантійні ремонти, забезпечення

під обтяжливі контракти

4. Списання дебіторської та кредиторської заборгованості 

 • основні правила щодо інвентаризації заборгованостей та зобов’язань,

визначення строку позовної давності із урахуванням карантину.

 • як списання товарної та грошової заборгованості впливає на податок на

додану вартість, податок на прибуток, єдиний податок та податок з доходів

фізичних осіб і військовий збір.

 • списання валютної заборгованості – документальне оформлення та податкові наслідки

5. Списання основних засобів та запасів, як результат річної інвентаризації

 • щодо уцінки товарів – відображення в бухобліку та податкові наслідки щодо уцінки товарів,

 • облік малоцінки,

 • списання основних засобів,

 • встановлення вартісних критеріїв для основних засобів,

 • основні засоби з нульовою ліквідаційною вартістю – покроковий алгоритм та рекомендації на числових прикладах.

6. Дисконтування

 • способи уникнення дисконтування та податкові наслідки кожного із них.

 • заборгованість перед засновниками та заборгованість засновників перед підприємством за позиками – нова позиція та на практика застосування.

 • валютна довгострокова заборгованість – у чому особливість дисконтування

7. Помилки та їх виправлення

 • види помилок та способи їх виправлення у бухобліку, фінансовій та податковій звітності

8. Рекомендації та поради, відповіді на запитання учасників

2 420 грн.

Програма вебінару

1. Коротка історія про виникнення фінмону в Україні та у світі

2. На кого поширюється обов’язок проводити фінмоніторинг

3. Хто такі суб’єкти первинного фінмоніторингу  та спеціально визначені суб’єкти первинного фінмоніторингу

4. Який суб’єкт фінмоніторингу  кому підпорядковується

5. Чи обов’язково проходити навчання в Академії фінмоніторингу

6.  Хто такі PEPs

7. Як проводити фінмоніторинг Клієнта

8. Яку документацію слід підготувати для внутрішнього користування

9. Як стати на облік у фінмон та чи потрібно звітуватися

10. Перевірки Фінмоніторингу – види, тривалість та періодичність

11. Приклади – кейси порушень фінмоніторингу

12. Чи можна уникнути постановки на облік , якщо я ФОП

13. Як організувати заходи належної перевірки Клієнта

14. Права та обов’язки спеціально визначених суб’єктів первинного фінмоніторингу

15. Критерії ризикових операцій, підозрілих та фіктивних операцій

16. Що таке верифікація та ризик орієнтований підхід

17. Запровадження процедури “Покладання”

18. Запровадження проекту “Світлофор”

19. Типологічні дослідження, як підбірка ознак характерних для схем відмивання коштів і фінансування терроризму, зокрема:

– Ознаки щодо учасників фінансових операцій

– Ознаки щодо фінансово-господарської діяльності учасників фінансових операцій

– Ознаки щодо змісту фінансових операцій

20. Штрафи, розрахунок суми штрафу у разі вчинення двох і більше видів порушень

21. Чи передбачена відповідальність за нереєстрацію у Держфінмоніторингу

22. Покроковий алгоритм дій для підприємця та юридичної особи,  що надають бухгалтерські послуги

2 800 грн.

Програма вебінару

Інтернет – магазин: організація та запуск процесу

● Правове регулювання інтернет-торгівлі: оферта, права та обов’язки покупця

та продавця, відповідальність за неналежне виконання умов договору

● Що не можна продавати через інтернет-магазин

● Ідентифікація покупця, конфіденційність,

● Що слід знати про порушення прав споживача

● Вибір необхідних КВЕДІВ

● Можливі варіанти організації бізнес-процесів: від придбання товару до

продажу покупцеві, питання доставки та прийому платежів

● Різновиди оферти, документація інтернет-магазину у разі придбання, доставки

товару та його повернення

● Розбираємо усі можливі варіанти способів доставки товару до Покупця

Оплата за товар, прийом платежів , РРО (ПРРО):

● Застосування РРО (ПРРО) : у яких випадках застосування РРО (ПРРО)

буде обов’язком, огляд позиції фіскалів та судової практикита способи прийому платежу

● Особливості використання платіжних систем, платіжних застосунків та платіжних

карток (Лігпей, Фонді, Портмоне, Приват 24, Ощад 24, монобанк тощо)

● Передоплата та післяплата

● Повернення платежу та повернення товару

● послуги еквайрингу

● на яку суму формуємо дохід та оподатковуємо

● оплата через Пост фінанс

● оплата через банк чи ПКТС

● на яку дату пробивати чек

● особливості прийому платежів через посередників

Процеси, що виникають в інтернет-магазині

● Придбання товару на закордонних інтернет-площадках – як розрахуватися за

товар, коли слід платити митні платежі, обсяги для ПДВ, яка первинка? Як обійти

“гострі кути”?

● Облік домену, хостингу, сайту тощо

● Оголошення на сайті- які ризики та відповідальність

● Реклама в інтернет-мережі – Гугл, Фейсбук, Інстаграм тощо

● Придбання програм та послуг у нерезидентів: про що слід пам’ятати та які

податки при цьому виникають

● Як оформити людей: трудовий найм, договори ЦПХ чи підприємці, а якщо

підприємці то на якій групі

Вибір оптимальної схеми оподаткування

Спрощена система оподаткування: особливості організації та

оподаткування інтернет- торгівлі у юридичної особи та підприємця

● Особливості організації та оподаткування інтернет-торгівлі у юридичної особи

на спрощеній системіоподаткування

● Обираємо вигідну групу спрощеної системи оподаткування

● Заборонені види діяльності для спрощенця

● Особливості застосування РРО (ПРРО) для ФОП-єдинника

● Застосування посередницьких схем – як інструмент оптимізації податків

Загальна система оподаткування: особливості організації та

оподаткування інтернет- торгівлі у юридичної особи та підприємця

● Особливості організації та оподаткування інтернет-торгівлі у юридичної особи на загальній системі оподаткування

● Оподаткування ФОП-а на загальній системі – ПДВ, ПДФО, військовий збір та

ЄСВ. Розрахунок на числовому прикладі

● РРО у ФОП-загальносистемника

Підсумки щодо вибору системи оподаткування: юридична особа чи

підприємець, загальна чи спрощена система оподаткування.

3 300 грн.

Програма вебінару

1. Прихід основного засобу 

 • Документальне оформлення, обов’язкова первинка

 • Визначення та класифікація, вибір групи, компонентний підхід

 • Ліквідаційна вартість – як розрахувати, чи може бути нульова?

 • Придбання за гроші

 • Імпорт основного засобу

 • Безкоштовне отримання або дарування

 • Отримання у позичку

 • Отримання в оренду операційну

 • Отримання основного засобу по договору фінансового лізингу

 • Внесок у статутний капітал

Відображення в бухобліку та вплив на податки

2. Моделі обліку основних засобів

 • облік за собівартістю

 • облік по переоцінці

 • облік по справедливій вартості

 • Амортизація – методи розрахунку, зміна методу та строку

 • Переоцінка – алгоритм розрахунку, бух. проведення та вплив на податок на прибуток

У ситуаціях та на числових прикладах

3. Вибуття основного засобу

  • продаж за гроші

  • ліквідація

  • вибуття внаслідок крадіжки, пожежі тощо

  • оприбуткування запасних частин, деталей, відходів

  • Документальне підтвердження, бухоблік та оподаткування

4. Ремонт основного засобу

 • капітальний ремонт

 • ремонт орендованих основних засобiв – від створення групи до списання з обліку

Документальне підтвердження, бухоблік та оподаткування

5. Інвентаризація основних засобів

Відповіді на запитання учасників по темі вебінару

3 490 грн.

Програма вебінару

Частина 1

Дисконтування

Дисконтування заборгованості

 • Хто та на якій системі оподаткування має дисконтувати – юридичні особи, підприємці, фізичні особи, що перебувають на спрощеній та загальній системі оподаткування.

 • Чи є спрощення для мікро підприємств

Що підлягає дисконтуванню

 • Особливості дисконтування довгострокової дебіторської та кредиторської заборгованості за:

 • позиками (відсоткові та безвідсоткові),

 • векселями ( зі строком та без строку),

 • заборгованість за товари, роботи та послуги,

 • позики, що видані працівникам,

 • гарантійні платежі – два підходи,

 • валютні заборгованості, прострочені (сумнівні та безнадійні) борги

Методика та покроковий алгоритм дисконтування

 • Аналізуємо, що є в ПСБО а що в МСФЗ

 • Рекомендації від Мінфіну та ДПСУ

 • Формула дисконтування, Таблиці дисконтування

 • Вибір ставки для дисконтування, приведення її до квартальної, місячної та денної, документальне підтвердження

 • Кількість періодів для дисконтування, два підходи

 • Покроковий розрахунок на числовому прикладі

Бухоблік та вплив на оподаткування

 • Бухгалтерські проведення із використанням контрактивних та контрактивних рахунків

 • Дострокове погашення боргу

 • Довгострокова заборгованість в операціях із засновниками – аналізуємо два підходи

Ексель розрахунки додаються

Частина 2

Заборгованість в обліку: поточна, сумнівна та безнадійна

Дебіторська заборгованість :

 • сумнівна та безнадійна – як відрізнити та ідентифікувати

 • поточна ( короткострокова) та довгострокова

 • резерви сумнівних боргів – методи створення, документальне підтвердження, числовий приклад, бухоблік та податкові наслідки

 • податкові різниці з податку на прибуток та податкові ПДВ наслідки

 • кошти у банку по якому введена тимчасова адміністрація

 • бюджетна заборгованість, особливості

 • податкові наслідки списання для платника податку на прибуток,

 • податкові наслідки для спрощенця- ФОП-а та підприємця – загальносистемника

Кредиторська заборгованість:

 • дата списання та перенесення строку , коли минає безнадійна заборгованість

 • документальне підтвердження списання

 • бюджетна заборгованість та особливості її списання

 • списання кредиторської заборгованості спрощенцем – ФОП-ом та Юридичною особою

 • ПДВ наслідки списання заборгованості

Строк позовної давності:

 •  Як правильно порахувати строк позовної давності?

 • Переривання терміну позовної давності- способи

 • Строки позовної давності та договірні домовленості

 • Початок перебігу та переривання – тонкощі обчислення

 • Строк позовної давності у ЗЕД-діяльності. Товари, роботи та послуги- різні строки.

Заборгованість фізичних осіб :

заборгованість фізичних осіб перед підприємством та підприємства перед фізичними особами – податкові наслідки, якщо:

 • заборгованість по авансовим звітам

 • заборгованість по зарплаті та позикам

 • боржник фізична особа – найманий працівник

 • фізична особа підприємець на спрощеній системі оподаткування

 • фізична особа підприємець на загальній системі оподаткування

 • списання заборгованості по якій минув термін позовної давності та якщо все таки не минув строк позовної давності

 • відображення в 1ДФ результатів списання

 • заборгованість перед фізичними особами по дивідендам

Частина 3

Резерви відпусток, забезпечення – алгоритм розрахунку

 • Норми законодавства, що регулюють розрахунок резерву

 • Для кого право, а для кого обов’язок

 • Як порахувати резерв вперше

 • Розрахунок коефіцієнту

 • відображення в бухгалтерському обліку розрахованого резерву

 • податкові наслідки та вплив на податок на прибуток

 • відповідальність за відсутність резерву відпусток

 • як податківці перевіряють резерв відпусток

 • інвентаризація суми резерву відпусток

 • як зміниться розрахунок резерву, якщо у Вас є інваліди та звичайні працівники

 • ситуації та числові приклади розрахунку коефіцієнту, суми резерву, інвентаризації резерву та відображення у звітності

 • нарахування перехідних відпускних – в обліку та звітності

 • про резерв відпусток – судова практика, листи контролюючих органів, історії бухгалтерів

Забезпечення та резерви

 • Що таке забезпечення

 • розрахунок суми, первісне визнання, подальший облік, інвентаризація суми

 • відсутні документи- як варіант для забезпечення

 • судові тяжби, ремонти

 • забезпечення під демонтаж основного засобу

 • бухоблік та вплив на податок на прибуток

 • документальне підтвердження професійного судження

Ексель Таблиці додаються

3 100 грн.

Програма вебінару

Теорія в практиці

1. Основні принципи бухгалтерського обліку.

2. Фінансовий результат діяльності як об’єкт оподаткування податком на прибуток.

3. Доходи: склад та поділ.

4. Витрати: склад та обмеження.

5. Спотворення собівартості у випадку відображення операції у невластивому періоді. Специфіка використання 39 та 474 рахунків.

6. Калькулювання продукції, робіт та послуг.

7. Планова та фактична калькуляції як об’єкт контролю фіскальних органів.

8. Об’єкт калькулювання, поняття номенклатурної одиниці та номенклатурної групи – що взяти за одиницю обліку.

9. Ступінь деталізації об’єктів  калькулювання.

10. Як обчислити собівартість продукції, робіт, послуг:

-планова собівартість

-фактична собівартість

11. Склад та класифікація ДОХОДІВ. Типові проведення. Обов’язковість використання дохідних рахунків.

12. Склад та класифікація ВИТРАТ, що включаються до собівартості продукції, робіт, послуг. Типові проведення.

13. Загальновиробничі витрати: склад та розподіл. Автоматизація процедури розподілу 91 рах в 1С Бухгалтерія , УТП, УВП.

14. «Виробничі» бухгалтерські рахунки: 231, 91, 90 .  Аналіз рахунку, оборотно –сальдова відомість, коректна кореспонденція.

15. Облік випуску напівфабрикатів, готової продукції в 1с Бухгалтерія , УТП, УВП.

16. Особливості обчислення собівартості послуг і робіт.

17. Собівартість реалізованих продукції, робіт, послуг.

18. Все про : брак, незавершене виробництво, давальницьку сировину (отриману на переробку, віддану на переробку стороннім організація).

19. Як організувати обчислення виробничої собівартості та собівартості реалізації за допомогою облікових програм   1С Бухгалтерія , УТП, УВП.

20. Вступне налаштування облікових програмних регістрів.

21. Відображення типових  господарських  операцій відповідними первинними документами в 1С Бухгалтерія , УТП, УВП.

22. Алгоритм закриття місяця. Призначення і функціонал документів «закриття місяця», «визначення фінансових рехультатів» в 1с Бухгалтерія , УТП, УВП.

23. Закриття року. Реформація балансу.

4 700 грн.

Програма онлайн-курсу

ВЕБІНАР 1

        Що таке дисконтування- суть та природа. Приклади застосування

–  Прості та складні проценти на прикладах та ситуаціях

–  Розбираємо зміни, внесені до національних стандартів обліку – що змінилося після 29.10.2019 року

–  наказ Мінфіну від 16.09.2019 р. № 379 – спричинив зміну облікової політики чи облікової оцінки

–  Розбираємо термінологію: довгострокова заборгованість, операційний цикл, ставка дисконтування, теперішня вартість,           амортизована вартість ,    ефективна ставка

–  У яких випадках застосовуємо дисконтування в бухобліку та як це впливає на оподаткування

–  Документальне підтвердження, зразки документів

            Слайди та конспект

ВЕБІНАР 2

               Розрахунки – шукаємо теперішню та майбутню вартість. Розраховуємо ставку та період.

–  Покроковий алгоритм обчислення теперішньої вартості для дебіторської та кредиторської заборгованості.

–   Як привести річну ставку до квартальної, місячної та денної

–  Звідки взяти ставку для дисконтування

–  Дисконтуємо повну суму чи за мінусом 12-ти місяців

–  Дисконтування разової суми та ануїтетні платежі, постнумерандо та пренумерандо

–  Розбираємо формулу дисконтування на «молекули» .

–  Таблиці дисконтування, застосування ексель Таблиць

–  Можливі ситуації та числовий приклад розрахунку

–  Документальне підтвердження, зразки документів

           Слайди, конспект, ексель Таблиця з формулами та прикладами. Контроль знань : 10 -ть тестових питань та 3 задачі . Перевірка тестових та аналіз розв’язків задач – у форматі відео- відповіді

ВЕБІНАР 3

          Позики безвідсоткові, ситуації та приклади

–  Кошти позичили сьогодні, а виплатили через два роки

–  Кошти позичили сьогодні, мали виплатили через два роки, але погасили борг раніше або частинами

–  Кошти позичили сьогодні, мали виплатили через два роки, але борг так і не погасили

–  Бухоблік та оподаткування, відображення у звітності

–  Документальне підтвердження, зразки документів

           Слайди, конспект, ексель Таблиця з формулами та прикладами. Контроль знань : 10 -ть тестових питань та 3 задачі . Перевірка тестових та аналіз розв’язків задач – у форматі відео- відповіді

ВЕБІНАР 4

              Позики відсоткові, ситуації та приклади

–  Як порахувати теперішню вартість “давніх” позик. Облікові та податкові наслідки

–  Прострочена та “свіжа” заборгованість

–  Вибір ставки, періоду та строку для дисконтування. Бухоблік та податкові наслідки

–  Як продисконтувати відсотковий кредит

–  Чи слід дисконтувати відсотковий кредит, якщо ставка по ньому відповідає ринковій

–  Як довести, що ставка ринкова?

–  Можливі ситуації та числовий приклад розрахунку

–  Бухоблік та оподаткування, відображення у звітності

–  Документальне підтвердження, зразки документів

           Слайди, конспект, ексель Таблиця з формулами та прикладами. Контроль знань : 10 -ть тестових питань та 3 задачі . Перевірка тестових та аналіз розв’язків задач – у форматі відео- відповіді

ВЕБІНАР 5

             Операції із засновниками

–  Внесок до статутного капіталу, надання засновником поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, надання засновником   процентного кредиту

–  Якщо позики від засновників – вони дисконтуються? А доходи і витрати від дисконтування позик засновників виникають

–  Виплата засновнику безвідсоткової поворотної фінансової допомоги

–  Виплата внесків учаснику, виплата дивідендів

–  Бухоблік та оподаткування, відображення у звітності

–  Документальне підтвердження, зразки документів

           Слайди, конспект, ексель Таблиця з формулами та прикладами. Контроль знань : 10 -ть тестових питань та 3 задачі . Перевірка тестових та аналіз розв’язків задач – у форматі відео- відповіді

ВЕБІНАР 6

          Реалізація із відстрочкою платежу. Довгострокові аванси одержані та видані

–  Гарантійні платежі та їх різновиди

–  Придбання основних засобів, сировини та матеріалів, товарів із відстрочкою платежу. Формування первісної вартості, облікові та податкові наслідки

–  Довгостроковий аванс сплачений постачальникам за придбання активів ( товарів, робіт, послуг та основних засобів)

–  Реалізація товарів, робіт та послуг із відстрочкою платежу

–  Довгострокові аванси, одержані від покупців

–  Бухоблік та оподаткування, відображення у звітності

–  Документальне підтвердження, зразки документів

           Слайди, конспект, ексель Таблиця з формулами та прикладами. Контроль знань : 10 -ть тестових питань та 3 задачі . Перевірка тестових та аналіз розв’язків задач – у форматі відео- відповіді

     + 1,5 год відповіді на запитання

1 345 грн.

Програма вебінару

Програма вебінару:

 1. Покроковий алгоритм процедури розблокування податкової накладної / розрахунку коригування

 2. Таблиця платника податку: призначення, зразок заповнення, що має бути в  поясненні .

 3. Складаємо Повідомлення про подання пояснень.

– що має бути в тексті  Пояснення до Повідомлення

– як скласти читабельний текст Пояснення: вимоги

– оформляємо документи довільного формату

– як правильно створити пакет Пояснення

– підписант: де оригінальний підпис а де електронний?

 1. Скарга на рішення про відмову у реєстрації  як останній крок процедури адміністративного оскарження, якщо комісією прийнято рішення про відмову у реєстрації ПН/РК

– переписуємо  Пояснення

– знову готуємо документи довільного формату

5. А якщо  відмовили і після Скарги? – коли і як розпочати процедуру судового оскарження.

993 грн.

Програма відеоуроку

План відеоуроку:

1. Дата податкового зобов’язання і кредиту: коли і за якою подією включаємо в декларацію з ПДВ. В яких ситуаціях слід вибрати дату податкової накладної, а в яких – дату реєстрації в ЄДРПН.

2.План дій при поданні Уточнюючого розрахунку . ПДВ за уточнений період підлягає донарахуванню або зменшенню. Форма УР одна, а наслідкі різні – головне не перепутати

3.Особливості заповнення «містичного» 18.2 рядочку УР. Якщо заповнемо правильно, то:

 – врятуємо для періоду, за який вже подана декларація, кредит за невчасно зареєстрованою накладною

 – зменшимо зобов’язання за поданою декларацією

4.Аналіз ситуації з Переліком №224З. Як за словом «пільга» приховано фіскальну позицію контролюючого органу.

5.Коригуємо податкове зобов’язання і кредит на зменшення: як не заплатити двічі. Числовий приклад для коригування кредиту і зобов’язання для товарів, що попали в «чорний список» Переліку №224. Зразок заповдення Уточнюючого розрахунку для кількох варіантів.

6.Як переконати контрагента зареєструвати РК з мінусом.

7.Логіка заповнення розділу III Уточнюючого розрахунку. Розподіл зкоригованої суми між 18 і 19 рядочками: математикам не читати!!!

3 646 грн.

Програма онлайн-курсу

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

 • Податкові різниці з податку на прибуток, ПДВ наслідки

 • Незавершене будівництво

 • Нюанси формування первісної вартості основних засобів з відстрочкою платежу, безкоштовно отримані (подаровані) основні засоби

 • Компонентний підхід як обрати групу та строк корисного використання

 • Зменшення корисності та переоцінка, встановлення вартісного критерію

 • Формування резервів на демонтаж, огляд листів ДФС

 • Амортизація. Ліквідаційна вартість і вартість, яка амортизується сума активу.

 • Перегляд термінів нарахування амортизації.

 • Облік невиробничих основних засобів за ПКУ та МСФЗ

 • Облік МНМА

 • Основні засоби з нульовою залишковою вартістю: чи потрібно дооцінювати погляд з позиції МСФЗ.

 • Ремонти та поліпшення власних та орендованих основних засобів. Ремонт поточний , модернізація та створення ремонтних забезпечень

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

 • Первісне визнання та подальший облік

 • Нематеріальні активи, що не мають строку корисного використання

 • Мінімальний строк по ПКУ

 • Рекламні матеріали та їх облік

ЗАПАСИ

 • Уцінка чи розрахунок резерву

Огляд листів контролюючих органів та коментар до них по темах: “Основні засоби”; “Нематеріальні активи”; “Запаси”

ДОХІД

1. Різниці між датою та сумою визнання виручки:  вплив на податок на прибуток та на податок на додану вартість.

2. Модель визнання виручки – 5-ть кроків (етапів)

3. Визначення загальної вартості угоди за договором:

 •  відстрочка платежу, як компонент фінансування

 •  нарахування умовних відсотків за довгостроковими авансами

 •  знижки, надані після відвантаження «ретро знижки»

 •  продаж товарів з правом повернення

4. Контрактні активи та контрактні зобов’язання – випадки виникнення та вплив на податок на прибуток.

5. Визнання доходу в момент або в міру виконання договірного зобов’язання

КУРСОВІ РІЗНИЦІ

 • Право на “згортання”  та вплив на податок на прибуток

ВПЛИВ НА ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

 • Розрахунок суми операції та її вплив на обсяг операцій

Огляд листів контролюючих органів та коментар до них по темах: “Дохід”; “Курсові різниці”; “Вплив на трансфертне ціноутворення”

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ (ПОЗИКИ ТА ГРОШОВА ЗАБОРГОВАНІСТЬ)

 • Вплив на податок на прибуток створення та використання резервів

 • Безнадійна заборгованість у розумінні ПКУ, заборгованість по якій минув строк позовної давності

 • Класифікація фінансових інструментів, вибір бізнес моделі

 • Первісне визнання, витрати на придбання, подальша оцінка та відображення результату переоцінки

 • Створення резервів очікуваних кредитних збитків – стадії та матриця зменшення корисності

 • Дисконтування довгострокових позик наданих та отриманих, особливості відображення по операціях із засновниками, вибір ставки для дисконтування, вплив на об’єкт оподаткування податком на прибуток

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

 • Модель обліку за методом участі в капіталі – бухоблік, податкові різниці та тонкощі розрахунку

Огляд листів контролюючих органів та коментар до них по темах: “Фінансові інструменти”; “Фінансові інвестиції”

ОРЕНДА

 • Вплив на податок на прибуток та ПДВ договорів на які поширюється МСФЗ 16

 • Оренда в ПКУ та МСФЗ – спільне та відмінне

 • Огляд можливих варіантів обліку оренди для орендодавця та орендаря

 • В чому полягає суть єдиної моделі обліку оренди для орендаря

 • Малоцінність активу та короткостроковість договору оренди – особливі випадки, коли МСФЗ 16 не застосовується.

 • «Право користування орендованим активом» – первісне визнання та подальша оцінка .

 • Обираємо параметри для дисконтування – ставка та період

 • Амортизація активів права користування та фінансові витрати – податкові наслідки з податку на прибуток

 • Поліпшення об’єкту орендованого майна

 • Припинення договору оренди- податкові наслідки для орендаря

Огляд листів контролюючих органів та коментар до них по темі: “Оренда”

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕЗЕРВИ

 • Запізнілі документи – чи вірно відображати через забезпечення

 • Резерв під обов’язковий річний аудит

 • Резерв під демонтаж основних засобів

 • Капітал – резерв переоцінки основних засобів

 • Резерв під очікувані кредитні збитки

 • Забезпечення під відпустки та річні премії

 • Забезпечення гарантійних замін

 • Спільне та відмінне між “резервом” та “забезпеченням”

 • Документальне підтвердження

 • Алгоритм розрахунку

 • Коли виникає необхідність дисконтування

 • Нарахування резервів/ забезпечень та їх використання

 • Інвентаризація на дату балансу та дату проміжного балансу

 • Податкові різниці за податком на прибуток

Огляд листів контролюючих органів та коментар до них по темі: “Забезпечення та резерви”

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ

 • Помилки поточного та минулого звітного періодів, виправляємо у фінансовій звітності помилки в доходах та витратах, помилки, що пов’язані з невірною класифікацією

 • Вплив на податок на прибуток

 • Зміна облікової політики та облікової оцінки. Різні наслідки для бухобліку та різний вплив на податок на прибуток Як вірно ідентифікувати та відобразити в обліку

ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ

 • Події що вимагають коригування та не вимагають коригування на дату балансу. Як події після дати балансу впливають на податок на прибуток

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

 • Нарахування в бухобліку та ув’язка із декларацією. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання

ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ – ЗАПОВНЕННЯ ДОДАТКУ РІ

 • Числовий приклад розрахунку та впливу на податок на прибуток

Огляд листів контролюючих органів та коментар до них по темах: “Виправлення помилки”; “Події після дати балансу”; “Податок на прибуток”; “Податкові різниці”

1 790 грн.

Програма майстер-класу

1. ПДВ: коротко про головне. Обліковуємо в розрізі договорів, рахунків чи замовлень?

2. Різниця між ПДВ, без ПДВ, не ПДВ.

3. Надання інформації  контролюючим органам.

4. СЕА ПДВ – перший помічник бухгалтера. Все про роботу в СЕА ПДВ.

5. Інтегрована картка платника податку і СЕА ПДВ – дві сторони медалі.

6. Електронний спецрахунок з ПДВ : призначення, аналіз, відображення в балансі.

7. Реєстр транзакцій.

8. Реєстр операцій.

9. Спецрахунки  з П Д В в системі СЕА ПДВ: призначення, аналіз, звірка, відображення операцій (6412, 315).

10. Аналізуємо спец рахунок. Як повернути кошти. Як уникнути картотеки.

11. Дата:  події, податкової накладної, реєстрації ПН і  відображення в декларації. Всі варіанти.

12. Все про суму перевищення. Як заповнити декларацію, щоб не заплатити двічі.

13. Реєстр податкових накладник / розрахунків коригування в системі СЕА ПДВ.

14. Так що з кредитом?  – непроста історія вхідного ПДВ.

15. Як зберегти реєстраційний ліміт.

16. Відображення ПДВ у разі:

 • реалізаці / оприбуткуваття  та післяплати

 • авансу, як першої події

17. Перевірка податкового зобов’язання:

 • аналіз 361 рахунка

 • звірка сальдо на 6431 рахунку

 • омічник  для виписки ПН – складаємо звіт «перевірка суми зобов’язання з ПДВ» в обліковій програмі 1C

 • аналіз оборотно-сальдової відомості по рахунку 6432

18. Перевірка податкового кредиту:

 • аналіз 631  рахунка

 • вантажно –митна декларація

 • вивірка податкового кредиту  по інших документах (ПК без ПН)

 • звірка сальдо на 6441 рахунку

 • оборотк сальдо на 6431 рахунку

 • аналіз оборотно-сальдової відомості по рахунку 6442

 • право на податковий кредит – детальний аналіз дебетового обороту рахунка 6442

 • підтверджений податковий кредит –аналіз кредитового  обороту рахунка 6442

 • отримання податкових накладних  online за допомогою електронного кабінету платника податку

19. Податкова  накладна / розрахунок коригування:

 • загальні вимоги, обов’язкові реквізити

 • зведена  податкова накладна / РК до неї

 • підсумкова  податкова накладна / РК до неї

 • коригування ПЗ /ПК: підствави та як правильно виписати дод. 2 до ПН

 • як виправити помилку, попущену при виписуванні  ПН

 • граничні терміни для ПН

20. Податковий кредит без податкової накладної.

21. В чому полягає різниця між розрахунковою сумою , в межах якої  платник має право зареєструвати ПН, та спецрахунком з ПДВ.

22. Роль первинного документа  «бухгалтерська довідка» в обліку ПДВ.

23. Заповнення декларації з ПДВ.

24. Уточнена декларація з ПДВ:  що залишилось «неозвученим» ДФС.

25. Все про таблицю платника податків. Заповнення. Як уникнути ризику блокування. Правильне заповнення ПН / РК -запорука успішного реєстрування в системі ЄДРПНі.

26. Як обнулити «зайву» ПН.

27. Типові «незручні» ситуації при взаєморорахунках з контрагентами. Як уникнути.

1 680 грн.

Програма вебінару

1.ЩО ВІДБУЛОСЯ

 • Дисконтування – що це ?  Зміна облікової політики чи облікової оцінки. Аргументи обох позицій. Облікові та податкові наслідки кожної із позицій

 • Чи повинні дисконтувати мікро підприємства та спрощенці?

 • Чи є податкові різниці з податку на прибуток?

 • Чи дисконтується довгострокова заборгованість перед працівником?

 • Що взагалі дисконтується? Перелік усіх статей балансу, що можуть дисконтуватися

 • Бухгалтерські проведення, відображення у фінансовій звітності та податкові наслідки

 • Що пише про дисконтування Мінфін та податківці. Які наслідки, якщо не застосувати норми наказу МФУ № 379

 • Як проводити звірку із контрагентами після того, як продисконтуємо та змінимо суму заборгованості в обліку?

 • Якщо довгострокова заборгованість валютна?

 • Як «обійти» дисконтування і чи варто це робити?

 • А податківці вміють дисконтувати? Як вони це роблять та звідки беруть ставку?

 • Як дисконтування впливає на оподаткування єдиним податком?

 • А забезпечення дисконтуються?

2.АЛГОРИТМ ДИСКОНТУВАННЯ

 • Покроковий алгоритм обчислення теперішньої вартості для дебіторської та кредиторської заборгованості.

 • Вибір ставки, періоду та періодичності нарахування фінансових витрат та доходів

 • Амортизація дисконту – підтвердження права на витрати, документальне підтвердження та обгрунтування обраної ставки для дисконтування

 • Можливі ситуації та числовий приклад розрахунку

3.СТАРІ ДОВГОСТРОКОВІ ЗАБОРГОВАНОСТІ

 • На яку дату дисконтувати, яку ставку обрати. Всього є три варіанти – на дату виникнення, на 29-те жовтня та 31 грудня.

 • Аргументи та рекомендації щодо прийняття вірного рішення.

4.СТАВКА ДЛЯ ДИСКОНТУВАННЯ

 • Де взяти ставку для дисконтування

 • Як її документально підтвердити

 • Чи слід у подальшому ставку переглядати

5.ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАСНОВНИКАМИ (ДОВГОСТРОКОВІ)

-НАДХОДЖЕННЯ ВІД ЗАСНОВНИКІВ

 • Внесок до статутного капіталу,  надання засновником поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, надання засновником процентного кредиту

 • Придбання засновником товарів, робіт послуг із відстрочкою платежу

 • Якщо позики від засновників – вони дисконтуються? А доходи і витрати від дисконтування позик засновників виникають?

-ВИПЛАТИ ЗАСНОВНИКАМ

 • Виплата засновнику безвідсоткової поворотної фінансової допомоги

 • Виплата внесків учаснику, виплата дивідендів

6.ПОЗИКИ ДОВГОСТРОКОВІ. ПРОЦЕНТНІ ТА БЕЗПРОЦЕНТНІ

 • Як порахувати теперішню вартість “давніх” позик. Облікові та податкові наслідки

 • Прострочена та “свіжа” заборгованість

 • Вибір ставки, періоду та строку для дисконтування. Бухоблік та податкові наслідки

 • Як продисконтувати відсотковий кредит

 • Чи слід дисконтувати відсотковий кредит, якщо ставка по ньому відповідає ринковій

 • Як довести, що ставка ринкова?

 • Можливі ситуації та числовий приклад розрахунку

7.ПРИДБАННЯ ТА ПРОДАЖ  З ВІДСТРОЧКОЮ > 12 МІСЯЦІВ

-ПРИДБАННЯ

 • Придбання основних засобів, сировини та матеріалів, товарів із відстрочкою платежу. Формування первісної вартості, облікові та податкові наслідки

 • Довгостроковий аванс сплачений постачальникам за придбання активів ( товарів, робіт, послуг та основних засобів)

-ПРОДАЖ

 • Реалізація товарів, робіт та послуг із відстрочкою платежу

 • Довгострокові аванси, одержані від покупців

8.ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ТА ВНУТРІШНЯ ДОКУМЕНТАЦІЯ

 • Зразки формулювань  до наказу про облікову політику,

 • Зразки оформлення бухгалтерської довідки та документального оформлення проведених розрахунків

 • Ексель Таблиця із формулами  для розрахунків теперішньої вартості

КРОК 3

Для отримання знижки 50% при покупці 2-ох відеозаписів,

тисніть на кнопку👇

КРОК 4

Здійсність оплату

КРОК 5

Протягом 24-ох год після здійснення оплати очікуйте лист із матеріалами на Вашу електронну пошту

Залишилися запитання?

Телефонуйте  068 640 20 55, 066 894 96 27 або пишіть на office@kavynm.com