БухОблік | Податковий блог
Довідки за телефоном: +38 067 670 35 90 kavynm@gmail.com

Фінансова звітність – НОВІ КРИТЕРІЇ застосовуються з 1 січня 2018

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо удосконалення деяких положень 5 жовтня 2017 року № 2164-VIII ( прийнятий 5.10.2017 року, а запрацює 1.1.2018...

Мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів

  Групи Мінімально допустимі строки корисного використання, років група 1 – земельні ділянки – група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом 15 група 3 – будівлі 20 споруди 15 передавальні пристрої 10 група...

Строки нарахування амортизації нематеріальних активів

  Групи Строк дії права користування група 1 – права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище) Відповідно до правовстановлюючого документа...

Методи нарахування амортизації об’єктів основних засобів та інших необоротних активів

  Назва методу Формула Примітки Прямолінійний А = ПВ-ЛВ : T A –  річна сума амортизаційних відрахувань; ПВ – первісна вартість; ЛВ – ліквідаційна вартість; Т – термін корисного використання об’єкта ОЗ (років). Зменшення залишкової вартості А= ЗВ*На,...

У якому періоді слід провести акт виконаних робіт, що отриманий із запізненням

Уявімо ситуацію, що до Вас потрапив акт виконаних робіт на рекламні послуги. Дата акту 10 лютого 2017 року. І в ньому зазначений зміст послуг «послуги по розміщенню реклами в інтернеті у 4 кв. 2016 року». Питання – коли слід відобразити цей первинний документ в обліку...

Підвищуючий коефіцієнт: загальноукраїнська бухгалтерська проблема- 2017

Якщо у Вас є наймані працівники, то революція 2017 року з підвищуючим коефіцієнтом Вас не оминула. Мова йде про виконання пункту 10 Порядку №100, яким ми – бухгалтери, керуємося для: обчислення середньоденної зарплати для нарахування відпускних; компенсаційних при...