Методи нарахування амортизації об’єктів основних засобів та інших необоротних активів | Податковий блог
Довідки за телефоном: +38 067 670 35 90 kavynm@gmail.com

 

Назва методу

Формула

Примітки

Прямолінійний А = ПВ-ЛВ : T A –  річна сума амортизаційних відрахувань;
ПВ – первісна вартість;
ЛВ – ліквідаційна вартість;
Т – термін корисного використання об’єкта ОЗ (років).
Зменшення залишкової вартості А= ЗВ*На,

На= 1 – т √ЛВ/ПВ

A –  річна сума амортизаційних відрахувань;
ЗВ – залишкова вартість;
ЛВ – ліквідаційна вартість;
ПВ- первісна вартість;На – норма амортизації;
Т – термін корисного використання об’єкта ОЗ (років).
Прискорене зменшення залишкової вартості А= ЗВ*На,

На= 1/Т*2

A –  річна сума амортизаційних відрахувань;
ЗВ – залишкова вартість;
ЛВ – ліквідаційна вартість;
ПВ- первісна вартість;На – норма амортизації;
Т – термін корисного використання об’єкта ОЗ (років).
Кумулятивний А=(ПВ-ЛВ)*На,

На= кількість років до кінця строку амортизації/сума років корисного користування

ПВ- первісна вартість;

На – норма амортизації;

ЛВ – ліквідаційна вартість;

Виробничий А=На*Оф,На=(ПВ- ЛВ)/Оп Оп –запланований обсяг виробництва ;

Оф- фактичний обсяг виробництва у місяці нарахування амортизації;

ПВ- первісна вартість;

На – норма амортизації;

ЛВ – ліквідаційна вартість.

Увага! Виробничий метод нарахування амортизації не застосовується для нарахування податкової амортизації  (ст.138 ПКУ)