Основні документи, які слід забезпечити роботодавцю для дотримання трудового законодавства | Податковий блог
Довідки за телефоном: +38 067 670 35 90 kavynm@gmail.com
 1. Табель обліку робочого часу ( в тому числі, якщо роботодавцем виступає приватний підприємець)
 2. Особові справи
 3. Трудові книжки та журнал обліку трудових книжок для основних працівників. Копія трудових книжок для сумісників
 4. Заяви на прийом, звільнення, відпустки, заява на застосування соціальної пільги
 5. Копії документів, стосуються обліку праці – посвідчення інваліда, довідка МСЕК, свідоцтва про народження дітей тощо
 6. Накази на прийом, звільнення, відпустки тощо та журнал обліку наказів
 7. Письмові трудові договори (для приватних підприємців – обов’язкові). Договори цивільно-правового порядку
 8. Колективний договір та положення про оплату праці (за наявності)
 9. Графік відпусток та письмове повідомлення роботодавця про відпустку за 2 тижні
 10. Розрахункові листки, відомості нарахування та виплати зарплати
 11. Положення про підсумований облік робочого часу та графік змінності ( за наявності відповідного режиму праці)
 12. Штатний розпис та наказ про введення його в дію
 13. Повідомлення ДФС про прийняття на роботу
 14. Положення про відрядження – для забезпечення гарантій, що передбачені що у відрядженні.
 15. Графік внутрішнього розпорядку, посадові інструкції
 16. Затвердження комісії із соціального страхування або уповноваженої від трудового колективу особи