Основні мінімуми для розрахунків у 2019 році | Податковий блог
Довідки за телефоном: +38 067 670 35 90 kavynm@gmail.com

Показник

грн.

Норма

Розмір мінімальної зарплати
4 173 Ст.3-1 ЗУ Про оплату праці
Розмір погодинної мінімальної зарплати
25,13
Мінімальний розмір посадового окладу

( тарифної сітки)

1 921 ч. 6 ст. 96 КЗпП

Розмір податкової соціальної пільги:

 пп. 169.1.1 ПКУ
100% 960,50
150% 1 440, 75
200% 1 921
Розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги 2 690,00 абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ

Розрахунок лікарняних:

«нижня» межа 137,09 Ст.26 ЗУ № 1105
«верхня» межа 274,18 Ст.19 ЗУ № 1105
максимальна база нарахування 62 595 Ст.26 ЗУ № 1105

 

 

Прожитковий мінімум на 2019 рік

категорія осіб 01.01.2019 01.07.2019 01.12.2019
для працездатної особи 1921 2007 2102
для дитини віком до 6-ти років 1626 1699 1779
для дитини віком вiд 6 до 18 рокiв 2027 2118 2218
для особи, що втратила працездатнiсть 1497 1564 1638

 

 

Розмір добових для 2019 року

Країна відрядження

Максимальний розмір добових витрат із розрахунку на кожен день відрядження

Україна

Не більше 417,30 грн*

Закордон

Не більше 80 євро

*Не більше 0,1 мін. з/п на 1 січня звітного року.
Нормативний акт: пп.170.9.1 Податкового кодексу України

 

  • Згідно з пп. 169.1.1 ПКУ (зі змінами, внесеними Законом України від 24.12.2015 909-III) податкова соціальна пільга надається для будь-якого платника податку в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (1 921  грн*50% = 960,50 грн)
  • Відповідно доабз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 пункту 169.1 цієї статті, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей.
  • Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюють у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року (ч. 6 ст. 96 КЗпП). Тому, посадовий оклад (тарифна ставка) у 2019 році має бути не нижчою 1 921 грн.

Основні показники для підприємців – платників єдиного податку

Період

ЄСВ за «себе»

Розмір податку, грн.

Розмір ЄСВ

1 група

2 група

10% прожиткового мінімуму на 1-ше січня звітного року 20% мінімальної зарплати на 1-ше січня звітного року 22% від мінімальної зарплати, яка діє  в поточному місяці
01 192,10 834,60 754,18

( 918,06*3 міс.)

02 192,10 834,60
03 192,10 834,60
04 192,10 834,60 754,18

( 918,06*3 міс.)

05 192,10 834,60
06 192,10 834,60
07 192,10 834,60 754,18

( 918,06*3 міс.)

08 192,10 834,60
09 192,10 834,60
10 192,10 834,60 754,18

( 918,06*3 міс.)

11 192,10 834,60
12 192,10 834,60
Разом 2 305,20 10 015,20 11 016,72

Основні показники для підприємців – платників загальної системи оподаткування

Мінімум ( за місяць)

Максимум ( за місяць)

База

ЄСВ

База

ЄСВ

4 173 918,06

62 595

13 770,90

Мінімальний розмір аліментів у 2019 році

Період дії

1 січня ­ 30 червня 1 липня ­ 30 листопада 1 грудня ­ 31 грудня
для дітей віком до 6-­ти років

813,00

849,50

889,50

для дітей віком від 6­-ти до 18-­ти років

1013,50

1059,00

1109,00