Тренінг “Податки в Україні”. Старт 13.09.2019 | Податковий блог
Довідки за телефоном: +38 067 670 35 90 kavynm@gmail.com

ПРОЕКТ МАР’ЯНИ КАВИН

Тренінг

                                    “ПОДАТКИ В УКРАЇНІ”

в рамках ПРОГРАМИ підвищення кваліфікації для практикуючих бухгалтерів

 СТАРТ НАВЧАННЯ  13.09.2019 року 

Мета та кому корисно:

Мета: підвищення кваліфікації практикуючих бухгалтерів, що працюють у таких сферах діяльності, як: виробництво, послуги та торгівля. Додати впевненості у власних силах при перевірках контролюючих органів. Навчитися формувати власне професійне судження, що базуватиметься на отриманих знаннях та навичках. Обмін досвідом та знайомство із колегами-професіоналами.

Корисно для: бухгалтерів, головних бухгалтерів, аудиторів, ревізорів, студентів, що стажуються, які бажають здати екзамен з предмету Податки в Україні за міжнародною сертифікацією САР/СІРА

Також фахівців, які не мають на меті отримати міжнародну сертифікацію САР/СІРА, проте бажають мати впевненість у власних знаннях. Також для тих, хто бажає отримати практичні навички у виборі оптимальних варіантів оподаткування

ФОРМАТ ЗАНЯТЬ ТА ГРАФІК

 • по п’ятницях та суботах з 11-00 по 18-00 лекції та практичні кейси;
 • загальна тривалість курсу 64 академічних години

МІСЦЕПРОВЕДЕННЯ

 • м.Львів, вул. Горбачевського, 18.
 • Приміщення інституту підприємництва та перспективних технологій при НУ “Львівська політехніка”
Мар’яна Кавин 

САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит.Досвід роботи у сфері податкового консультування, ведення практичної бухгалтерії з 1998 року.

Власник проекту “МК: З любов’ю до бухгалтерів”

ПЛАН ТРЕНІНГУ

13.09.2019 ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

   13.09.2019    Тема 1   ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Лекційне заняття та практичне заняття ,  лектор  Христина Зазуля

План:
 • Поняття «платник – особа»
 • Платник-отримувач послуг від нерезидентів
 • Реєстрація платником ПДВ- обов’язкова та добровільна
 • Підстави для анулювання реєстрації та її наслідки
 • Об’єкт оподаткування
 • Місце постачання товарів та послуг
 • Дата виникнення податкових зобов’язань
 • Порядок визначення бази оподаткування
 • Коригування податкових зобов’язань
 • Операції з ПДВ, без ПДВ, не ПДВ.
 • Податковий кредит – дата виникнення , підстави
 • Випадки нарахування ПЗ, які компенсують раніше отриманий ПК
 • Порядок визначення суми податку
 • Електронне адміністрування податку на додану вартість
 • Порядок призупинення реєстрації податкової накладної
 • Податкова накладна (зведена, підсумкова)
 • Порядок складання декларації з податку на додану вартість
 • Бухгалтерські «спец» рахунки ПДВ. Організація обліку.
ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ
 • Розрахунки коригування – типові ситуації та основні правила
 • Облік на спец. рахунках 641,644,643,315
 • Електронний кабінет платника податків – як «взяти» максимум
14.09.2019 р. АДМІНІСТРУВАННЯ ТА МІСЦЕВІ ПОДАТКИ

     Тема 2    АДМІНІСТРУВАННЯ ТА МІСЦЕВІ ПОДАТКИ

Лекція та практичне заняття – 14.09.2019 р., лектор Христина Зазуля

План:
 • Загальні положення щодо обліку платників податків
 • Відповідальність бухгалтера – фінансова, адміністративна, кримінальна
 • Права та обов’язки органів Державної фіскальної служби України
 • Первинні документи –вимоги до оформлення, архівація документів, терміни зберігання
 • Адреса суб’єкта підприємницької діяльності – податкова, юридична, фізична, місцезнаходження.
 • Податкова декларація (розрахунок) – обов’язкові реквізити, підписанти
 • Внесення змін у звітність у разі виявлення помилок – існуючі варіанти та вибір оптимального
 • Визначення сум податкових та грошових зобов’язань
 • Оскарження рішень контролюючих органів- процедура адміністративного оскарження, оскарження у суді
 • Сплата узгодженого податкового зобов’язання
 • Податкове повідомлення-рішення, податкова вимога
 • Загальні положення щодо обліку платників податків
 • Перевірки, види перевірок, особливості, спосіб проведення підстави для: камеральних перевірок, документальних виїзних, документальних невиїзних, фактичних
 • Матеріали, що є підставою для висновків під час проведення перевірок
 • Умови та порядок допуску посадових осіб органів  державної податкової служби до проведення    документальних виїзних та фактичних перевірок
 • Надання документів, оформлення результатів перевірок
 • Правила поведінки  під час проведення перевірок
 • Джерела сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу
 • Строки давності та їх застосування, штрафні санкції
 • Пеня: види, способи обчислення.
 • АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
 • ЗБІР ЗА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
 • ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК
 • РЕНТНА ПЛАТА
 • РЕНТНА ПЛАТА ЗА НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ, ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ В УКРАЇНІ
 • ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ
 • ПОДАТОК НА МАЙНО
 • ЗБІР ЗА КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ
 • ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ
 • ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ
ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ
 • Документальна перевірка: як зберігати документи, які реєстри обліку слід надавати інспекторам.
 • Чи потрібна на підприємстві головна книга?
 • Фактична перевірка: як підготувати персонал.
 • Як «зустріти» та «провести» перевірку.
 • Як чинити бухгалтеру, який отримав на руки податкове повідомлення-рішення.
 • Обчислення штрафів та пені за порушення ПКУ: практичні завдання.
20.09.2019р. Практичні заняття по ТЕМІ 1 ТА 2

  20.09.2019р. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ПО ТЕМІ 1 ТА 2

Христина Зазуля

21.09.2019 р. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

    Тема 3   ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Лекційне та практичне заняття,  21.09.2019 р. ,   лектор Мар’яна Кавин

План:
 • Термінологія, що застосовуються при обчисленні податку на прибуток
 • Платники податку – хто ними є, а хто випадково може стати
 • Об’єкт оподаткування – для «високодохідників» та «малодохідників»
 • База оподаткування та ставки податку
 • Порядок обчислення податку на прибуток підприємств
 • Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів
 • Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень)
 • Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій
 • Особливості оподаткування страховика
 • Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, а також операцій з інвестиційною нерухомістю і біологічними активами, які оцінюються за справедливою вартістю
 • Оподаткування прибутку, отриманого платником податку в умовах дії угоди про розподіл продукції, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених розділом XVIII цього Кодексу.
 • Особливості оподаткування нерезидентів
 • Особливості оподаткування букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино)
 • Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування та суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення
 • Особливості оподаткування витрат на недержавне пенсійне забезпечення
 • Звільнення від оподаткування
 • Підрозділ 4 Розділ ХХ Перехідні положення щодо податку на прибуток
ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ
 • Обчислення податкових різниць, заповнення додатка РІ
 • Аналіз перехідних операцій
 • Податкові різниці – для «високодохідників» та «малодохідників»
 • Особливості перенесення збитків минулих періодів
 • Виправлення помилок минулих періодів – декларація та фінансова звітність. Існуючі варіанти виправлення та вибір оптимального
 • “Ув’язка” форм фінансової звітності з декларацією
27.09.2019 р. ПДФО, ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР, ЄСВ

      Тема 4

НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТА ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСОБАМ. ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР, ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК. ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ ТА САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ.  

Лекційне та практичне заняття –  27.09.2019, лектор Мар’яна Кавин

План:

Нарахування та виплата доходу фізичним особам

 • Трудовий договір, договір ЦПХ – основні відмінності, ризики підміни понять
 • Основне місце праці, сумісництво.
 • Держпраці – ключові моменти інспекційних відвідувань
 • Відповідальність за порушення законодавства про працю.
 • «Мобілізаційні» компенсації.
 • Розрахунок квот для забезпечення соціального захисту осіб у разі настання безробіття 5% та 4ох відсоткова квота забезпечення робочих місць для інвалідів .

Єдиний соціальний внесок

 • Що таке «трудові» доходи
 • Категорії застрахованих осіб
 • База нарахування ЄСВ
 • Оподаткування лікарняних, путівок та інших виплат фізичним особам
 • Штрафні санкції
 • Звітність
 • Статистика заробітної плати

Податок з доходів фізичних осіб

 • Критерії визнання оподатковуваного доходу
 • «Натуральний» коефіцієнт
 • Види доходу, об’єкт та ставки
 • Відповідальні особи
 • Податкова знижка
 • Умови звільнення від сплати ПДФО з доходів самозайнятих осіб
 • Оподаткування заробітної плати
 • Податкова соціальна пільга
 • Декларування доходів
 • Приорітетність оподаткування різних видів доходу
 • Оподаткування та ведення обліку ФОП на загальній системі оподаткування
 • Критерії відповідальності для визнання витрат
 • Алгоритм обчислення ПДФО, військового збору та ЄСВ при річному розрахунку
 • Заповнення книги обліку доходів і витрат
 • Оподаткування та ведення обліку ФО – незалежна професійна діяльність

Військовий збір

 • База оподаткування
 • Види доходів, що оподатковуються та неоподатковуються.
 • Звітність
28.09.2019 р. СПРОЩЕНА СИСТЕМА

       Тема 5   СПРОЩЕНА СИСТЕМА 

Лекційне та практичне заняття –  28.09.2019, лектор Мар’яна Кавин

План:
 • Групи: критерії віднесення.
 • Вибір ЄП як системи оподаткування
 • Особливості первинної реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності
 • Ставки ЄП
 • ЄП і ПДВ – особливості
 • Видів діяльності і вибір групи ЄП
 • Обчислення доходів з метою оподаткування і визначення граничного обсягу доходу.
 • Зміна групи ЄП: право і обов’язок
 • Перехід на загальну систему оподаткування: право і обов’язок
 • Наслідки переходу на загальну систему оподаткування
 • Штрафні санкції за порушення критерії для ЄП
 • Застосування РРО
 • Облік у платників ЄП
 • Звітність.
ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ
 • На якій системі оподаткування зупинитись новоствореному СПД?
 • Що вибрати: ЄП з ПДВ чи без ПДВ?
 • Облік у «спрощенця»: спрощений чи таки ні?
 • Порушення яких критеріїв «смертельно» для СПД, а за які можна обійтись лише штрафом.
 • Порушили умови перебування на ССО: реєструватись платником ПДВ? Купувати РРО?
 • Аналіз 30-го та 31-го рахунків і декларація платника ЄП.
04.10.2019р. Практичні заняття по ТЕМІ 3,4,5

     04.10.2019 р.   ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ПО ТЕМІ  3,4,5

Мар’яна Кавин

05.10.2019 р. Розв'язування екзаменаційних задач. Пробний екзамен

05.10.2019 р. Розв’язування екзаменаційних задач. Пробний екзамен. Видача сертифікатів.

Мар’яна Кавин та Христина Зазуля

Важливі дати:

 • Дати лекційних та практичних занять 13.09, 14.09, 20.09, 21.09, 27.09, 28.09, 04.10, 05.10 – 2019 р.
 • Пробний екзамен та видача сертифікатів 05.10.2019 р. – Христина Зазуля та Мар’яна Кавин
 • Екзамен за програмою САР/СІРА за предметом “Податки в Україні” 25.11.2019 р.

Навчання проводиться у Львові за адресою вул. Горбачевського 18, 

(приміщення “ІППТ” НУ “Львівська політехніка”)

w

По завершенню тренінгу кожний учасник отримає сертифікат.

Передбачені домашні завдання, перевірка результатів із роз’ясненнями та розв’язування реальних екзаменаційних задач.

k

По завершенню курсу проводиться пробний іспит та надаються рекомендації щодо успішної здачі екзамену

Про сертифікацію бухгалтерів за програмою САР/СІРА та АССА Діпіфр?

Основні характеристики кожної із програм – дивіться у відео та обирайте, те що для Вас є більш прийнятне

Для чого мені сетрифікат САР/CIPA?

Перегляньте відео – розповідь, можливо

після цього ви отримаєте відповідь і зрозумієте

необхідність бути одним із учасників тренінгу)

Відгуки учасників

Навчалась у Мар’яни Кавин на цьому тренінгу у 2016 році. Успішно здала іспит на САР “Фінансовий облік-1”. Дуже задоволена, що фінансовий облік читала саме Мар’яна. Доступно, чітко, грамотно, конкретні приклади з реального бухгалтерського життя. Професійний, старанний, сумлінний, відповідальний підхід до викладу матеріалу, до підготовки до іспиту та до своєї справи вцілому. Окрім всього ви отримаєте просто приємне людське спілкування і надзвичайний заряд енергії. З впевненістю скажу, Мар’яна професіонал своєї справи!

Гірняк Олена

директор, Західно-Українська Аудиторська Компанія

Ти працюєш бухгалтером чи головним бухгалтером, хочеш вийти на вищий рівень бухгалтерських знань, впорядкувати, систематизувати всі свої знання по поличкам – тоді тренінг з фінансового обліку 1 по програмі САР-СІРА з Мар’яна Кавин саме для Тебе. Саме з цього тренінгу почалися зміни у моєму бухгалтерському житті, саме ці знання надали мені впевненості в собі, допомогли перемогти у конкурсі “Кращий бухгалтер України-2015”, одержати чудову роботу і долати всі перешкоди на професійному шляху. Рекомендую всім, хто дійсно хоче щось змінити на краще, прикладаючи зусилля, а не просто сидить, скиглить про тяжке життя і чекає мани з неба.

Ривак Христина, головний бухгалтер

Залишилися запитання? Телефонуй  067 670 35 90 або пиши на kavynm@gmail.com

Для тих, хто вперше

Місце проведення заходу м. Львів, вул. Горбачевського, 18 . Це приміщення Інституту підприємництва та перспективних технологій при НУ Львівська політехніка. Номер аудиторії буде повідомлений за тиждень до початку заняття

Як добратися із вокзалу до місця проведення тренінгу тутhttps://goo.gl/sJgJTz

Також, для іногородніх пишу адреси кількох айхабів (місць відпочинку, де є кава-чай,печенько, доступ до інтернету , компютери, тут тепло чисто і затишно, а вартість перебування дуже помірна- близько 30 грн. за годину).

 • Недалеко від вокзалу: IHUB Lviv, вулиця Замкнена, 9. Тел. 098 881 27 01, більше про це приміщення тут: https://goo.gl/iLE4ma

Як добратися з вокзалу https://goo.gl/mjZ8Mk

 • В самому центрі Львова – “Комуна “, більше про заклад тут: https://goo.gl/HxWo4M , 

Адреса: 2-й поверх, Галицька вулиця, 1, Львів, години роботи: Відчинено цілодобово, телефон0322 357 771

Як добратися з вокзалуhttps://goo.gl/mbNdum

Перерви

Буде 2 перерви по 15 хв. та одна 45 хв. на обід. Короткі перерви по 15 хв. – будуть забезпечені перекусом ( кава, чай, печенька) Обід –  обирайте один з двох варіантів:

Варіант №1:  їжу берете з собою – та споживаєте в спеціально відведеному місці, кава-чай будуть доступні, за бажанням можна взяти в термосі їжу з дому.   

Варіант №2: обідаєте поруч в кафетеріях. Наприклад, поруч є Піцерія Челентано. Знаходиться поруч (3 хв.) від навчального корпусу. Більше тут: https://lviv.vgorode.ua/reference/pytstseryy/265362-pitsa-chelentano

Що мати із собою на занятті

 1. Калькулятор – обовязково. Калькулятор на мобільному для наших цілей НЕ ПІДХОДИТЬ.
 2. Ручка, олівець, гумка, лінійка прозора від 10 см.
 3. Зошит – бажано А-4 в клітинку. Одного зошита , як правило не вистарчаєJ. Тому беріть товстий (96 стор.)
 4. Гарний настрій

На першому занятті Ви отримаєте:

 1. Підручник
 2. Роздатковий
 3. Домашнє на наступне заняття

Також , на першому занятті я допоможу Вам долучитися  до групи в телеграмі для спілкування між учасниками групи.

На першому та останньому занятті – будемо фотографуватися. Ніби все:) до зустрічі!