Семінар новорічний – 2018 | Податковий блог
Довідки за телефоном: +38 067 670 35 90 kavynm@gmail.com

ПРОЕКТ МАР’ЯНИ КАВИН

Річний бухгалтерський семінар 

12.12.2018 р.

відеозапис

 

Лектори

Мар'яна Кавин

САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит. Досвід роботи у сфері податкового консультування,  внутрішнього аудиту, ведення практичної бухгалтерії з 1998 року. Власник проекту

Надія Суходольська

Адвокат. Викладач програми підвищення кваліфікації бухгалтерів (CAP). Спеціалізація: податкове, корпоративне, трудове,цивільне, господарське право. Судова практика. Досвід професійної діяльності з 2004 року.

Христина Зазуля

САР, IFA-внутрішній аудит, стратегічний менеджмент, фінансовий менеджмент, фінансовий облік, МСФЗ). Практикуючий бухгалтер, досвід роботи за фахом з 1989 року. Спеціалізація: Податки.

Програма:

Мар’яна Кавин

1. Все , про що слід знати підприємцю на спрощеній та загальній системі за підсумками року
– Перехідні операції із однієї на іншу систему оподаткування
– Повернення помилково отриманих коштів – вплив на обєкт оподаткування у залежності від дати повернення коштів
– Обчислення ЄСВ, ПДФО та війського збору за результатами року
– досягнення максимальної дохідної межі та “готівкової” межі для застосування РРО
2. Податок на прибуток – питання закриття звітного періоду:
– обов’язкові дії бухгалтера по закриттю звітного року
– ключові моменти заповнення декларації з податку на прибуток та ув’язка показників декларації із показниками фінансової звітності.
– перехідні операції : вплив на податок на прибуток у разі переходу протягом року з однієї системи оподаткування на іншу та у разі переходу з мало на високо-дохідність та навпаки
– заповнення додатка РІ на числових прикладах
– нова практика застосування та трактування податковими органами
– заповнення додатка РІ на числових прикладах
– нова практика застосування та трактування податковими органами
3. Оптимізація податку на прибуток – інструменти бухгалтера, що лежать на ” долоні” щодо:
– дебіторської та кредиторської заборгованості (резерви та переривання строку позовної давності)
– резервів та забезпечень, запасів ( створення та інвентаризація суми резерву, оцінка запасів)
– основних засобів ( ремонт поточний та капітальний, дооцінка, як результат переоцінки, амортизація, строк корисного використання, вартісний критерій, прискорена амортизація, зменшення корисності)
– нематеріальних активів (мінімальний строк та метод, визнання)

Христина Зазуля

1. ПДВ: річний перерахунок вхідного ПДВ, випадки донарахування компенсуючого ПДВ
1.1. Стаття 199 ПКУ і особливості декларації з ПДВ за грудень
– перерахунок «частки використання» і «античастки»
– річний перерахунок ПК / ПЗ
– особливості складання зведеної ПН за статтею 199 ПКУ
– ньюанси по коригуванню: як правильно виписати РК за підсумками перерахунку
– заповнення додатку 7 до декларації з ПДВ
1.2. особливості нарахування «компенсуючого» зобов’язання з ПДВ
– аналізуємо статтю 198.5 ПКУ: випадки нарахування ПЗ, яке компенсує раніше отриманий ПК
– правильно складена зведена ПН за особливим компенсуючим зобов’язанням – запорука уникнення донарахувань і штрафних санкцій
2. «Особливі» річні звіти – аналізуємо та готуємо цифри
2.1. Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів
– обчислення нормативу робочих місць для інвалідів
– як забезпечити робоче місце інваліду
– особливості роботи інваліда на підприємстві.
– відповідальність за невиконання законодавчих норм
– хто перевіряє та штрафує.
2.2. Норматив робочих мість для працевлаштування незахищених верств населення
– категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню
– обчислення квоти на працевлаштування
– щомісячне та річне звітування
– відповідальність за невиконання законодавчих норм
2.3. Охорона праці на підприємстві
– інший погляд на обов’язкові витрати на охорону праці на підприємстві
– річний норматив витрат та відповідальність за порушення
3. Ключові моменти закриття фінансового року
3.1. Проведення річної інвентаризації: ігнорувати чи не варто?
3.2. Співставлення між собою показників із різних звітів
3.3. Закриття рахунків із статусом «без права на сальдо».
3.4 Чекаємо на податковий кредит чи визнаємо витрати періоду по сумнівних ПН?

Надія Суходольська

1. Притягнення працівника до матеріальної відповідальності, особливості та судова практика :
– Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників.
– Матеріальна відповідальність у межах середнього місячного заробітку, випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників.
– Випадки повної матеріальної відповідальності, письмові договори про повну матеріальну відповідальність.
– Документальне оформлення притягнення працівника до матеріальної відповідальності, визначення розміру шкоди.
– Притягнення до майнової відповідальності особи за цивільно-правовим договором.
– Судова практика.

2. Банківська таємниця в Україні. Порядок розкриття банківської таємниці
– Правовий режим банківської таємниці
– Способи розкриття банківської таємниці
– Доступ до банківської таємниці за рішенням суду: особливості суб’єктного складу і обсягу розкриття банківської таємниці.
– Судова практика.

3. Збільшення статутного капіталу ТОВ-ки. Юридичні моменти: процедура та документальне оформлення

Відеозапис

  • Вартість відеозапису ( 5-ть годин) – 556 грн.
  • Роздатковий матеріал та слайди в електронному вигляді
  • Якщо платник – фізична особа, просимо у призначені платежу вказувати прізвище та ім’я учасника
  • З кожного квитка 10 грн. спрямовується на благочинність (опіка над дитячими будинками)
Отримати рахунок

Контакти:

тел. 067 670 35 90

Email: kavynm@gmail.com