Штрафні санкції за основні порушення податкового законодавства згідно Податкового кодексу України | Податковий блог
Довідки за телефоном: +38 067 670 35 90 kavynm@gmail.com

 

№ п/п

Суть порушення Санкція за перше порушення Санкція за повторне порушення Порядок урахування повторності

Пункт ПКУ

1. Неподання або несвоєчасне подання платником податків чи іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків) 170 грн 1020 грн Протягом року після застосування штрафу 120.1
2. Незабезпечення платником податків зберігання первинних документів облікових та інших регістрів, бухгалтерської і статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених ст. 44 ПКУ строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їхніх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених ПКУ 510 грн 1020 грн Протягом року після застосування штрафу 121.1
3. У разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суми податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми ПДВ платника податків на підставах, визначених пп. 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 ПКУ 25%* 50%* При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми ПЗ з цього податку,зменшенні суми бюджетного відшкодування 123.1
4. Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у т. ч. податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків 25%** 50%**

75%**

При повторному протягом 1095 днів вчиненні;

при вчиненні втретє та більше протягом 1095 днів (тобто з моменту вчинення)

127.1
5. Несплата узгодженої суми грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ:

— при затримці до 30 календарних днів включно

— при затримці понад 30 календарних днів

10%

20%

126.1
6. Несплата (неперерахування) фізособою — платником ЄП 1 та 2 груп авансових внесків єдиного податку в порядку та у строки, визначені ПКУ 50% ставок єдиного податку 122.1
7. Несплата (неперерахування) суб’єктом господарювання сум збору за здійснення деяких видів підприємницької діяльності, зазначених у пп. 267.1.1 ПКУ, в порядку та у строки, визначені ним 50% ставок збору, встановлених ст. 267 ПКУ 125.1
8. Неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку 510 грн 1020 грн Протягом року після застосування штрафу 119.2
9. Неподання або порушення порядку подання платником податків — фізособою інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, передбаченого ПКУ 85 грн 170 грн Протягом року після застосування штрафу 119.1,

70.7

Послаблення штрафних санкцій,що передбачені в Податковому кодексі України

Види порушень і категорії платників Порядок застосування санкцій, передбачених ПКУ
За порушення, вчинені всіма платниками до 1 січня 2011 р. У загальному порядку, відповідно до норм ПКУ (якщо порушення виявлено до 06.08.2011 р.,* розмір відповідальності не повинен перевищувати розміру, встановленого Законом №2181)
За порушення, вчинені всіма платниками податків (крім платників податку на прибуток і тих, хто перейшов на загальну систему оподаткування) Якщо порушення вчинені з 01.01.2011 р. по 30.06.2011 р., штрафи застосовуються у розмірі не більше 1 грн за кожне порушення
Якщо порушення вчинені після з 30.06.2011 р., штрафи застосовуються у загальному порядку відповідно до норм ПКУ
До платників податку на прибуток та платників податків, які перейшли на загальну систему оподаткування Якщо порушення вчинені за результатами діяльності у II — IV кв. 2011 р., фінансові санкції не застосовуються
Якщо порушення вчинені за результатами діяльності за періоди після 01.01.2012 р., штрафи застосовуються у загальному порядку відповідно до норм ПКУ