Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com

Курс складається із 6-ти вебінарів 

Кожний вебінар триває 2,5 год

Лектор: Мар’яна Кавин

 Участь у курсі буде корисна:

фахівцям, які перейшли на міжнародні стандарти фінансової звітності та є платниками податку на прибуток та ПДВ (а також – бухгалтерам, головним бухгалтерам, фінансовим директорам, керівникам підрозділів, аудиторам, ревізорам)

 Мета онлайн-курсу:

прийняти власне професійне судження щодо впливу на оподаткування податком на прибуток та ПДВ застосування міжнародних стандартів обліку та звітності

 

 

Лектор: Мар’яна Кавин

Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р.

Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит

Відеозаписи

1 ВЕБІНАР (28.11)
 

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

 • Податкові різниці з податку на прибуток, ПДВ наслідки

 • Незавершене будівництво

 • Нюанси формування первісної вартості основних засобів з відстрочкою платежу, безкоштовно отримані (подаровані) основні засоби

 • Компонентний підхід як обрати групу та строк корисного використання

 • Зменшення корисності та переоцінка, встановлення вартісного критерію

 • Формування резервів на демонтаж, огляд листів ДФС 

 • Амортизація. Ліквідаційна вартість і вартість, яка амортизується сума активу.

 • Перегляд термінів нарахування амортизації.

 • Облік невиробничих основних засобів за ПКУ та МСФЗ

 • Облік МНМА

 • Основні засоби з нульовою залишковою вартістю: чи потрібно дооцінювати погляд з позиції МСФЗ.

 • Ремонти та поліпшення власних та орендованих основних засобів. Ремонт поточний , модернізація та створення ремонтних забезпечень

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

 • Первісне визнання та подальший облік

 • Нематеріальні активи, що не мають строку корисного використання

 • Мінімальний строк по ПКУ

 • Рекламні матеріали та їх облік 

ЗАПАСИ

 • Уцінка чи розрахунок резерву

Огляд листів контролюючих органів та коментар до них по темах: “Основні засоби”; “Нематеріальні активи”; “Запаси”

2 ВЕБІНАР (12.12)
 

ДОХІД

1. Різниці між датою та сумою визнання виручки:  вплив на податок на прибуток та на податок на додану вартість. 

2. Модель визнання виручки – 5-ть кроків (етапів)

3. Визначення загальної вартості угоди за договором:

 •  відстрочка платежу, як компонент фінансування

 •  нарахування умовних відсотків за довгостроковими авансами

 •  знижки, надані після відвантаження «ретро знижки»

 •  продаж товарів з правом повернення

4. Контрактні активи та контрактні зобов’язання – випадки виникнення та вплив на податок на прибуток.

5. Визнання доходу в момент або в міру виконання договірного зобов’язання

КУРСОВІ РІЗНИЦІ

 • Право на “згортання”  та вплив на податок на прибуток

ВПЛИВ НА ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

 • Розрахунок суми операції та її вплив на обсяг операцій

Огляд листів контролюючих органів та коментар до них по темах: “Дохід”; “Курсові різниці”; “Вплив на трансфертне ціноутворення”

3 ВЕБІНАР (16.12)
 

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ (ПОЗИКИ ТА ГРОШОВА ЗАБОРГОВАНІСТЬ)

 • Вплив на податок на прибуток створення та використання резервів

 • Безнадійна заборгованість у розумінні ПКУ, заборгованість по якій минув строк позовної давності

 • Класифікація фінансових інструментів, вибір бізнес моделі

 • Первісне визнання, витрати на придбання, подальша оцінка та відображення результату переоцінки

 • Створення резервів очікуваних кредитних збитків – стадії та матриця зменшення корисності

 • Дисконтування довгострокових позик наданих та отриманих, особливості відображення по операціях із засновниками, вибір ставки для дисконтування, вплив на об’єкт оподаткування податком на прибуток

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

 • Модель обліку за методом участі в капіталі – бухоблік, податкові різниці та тонкощі розрахунку

Огляд листів контролюючих органів та коментар до них по темах: “Фінансові інструменти”; “Фінансові інвестиції”

4 ВЕБІНАР (09.01)

ОРЕНДА

 • Вплив на податок на прибуток та ПДВ договорів на які поширюється МСФЗ 16

 • Оренда в ПКУ та МСФЗ – спільне та відмінне

 • Огляд можливих варіантів обліку оренди для орендодавця та орендаря

 • В чому полягає суть єдиної моделі обліку оренди для орендаря

 • Малоцінність активу та короткостроковість договору оренди – особливі випадки, коли МСФЗ 16 не застосовується.

 • «Право користування орендованим активом» – первісне визнання та подальша оцінка .

 • Обираємо параметри для дисконтування – ставка та період

 • Амортизація активів права користування та фінансові витрати – податкові наслідки з податку на прибуток

 • Поліпшення об’єкту орендованого майна

 • Припинення договору оренди- податкові наслідки для орендаря

Огляд листів контролюючих органів та коментар до них по темі: “Оренда”

5 ВЕБІНАР (13.01)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕЗЕРВИ

 • Запізнілі документи – чи вірно відображати через забезпечення

 • Резерв під обов’язковий річний аудит

 • Резерв під демонтаж основних засобів

 • Капітал – резерв переоцінки основних засобів

 • Резерв під очікувані кредитні збитки

 • Забезпечення під відпустки та річні премії

 • Забезпечення гарантійних замін

 • Спільне та відмінне між “резервом” та “забезпеченням”

 • Документальне підтвердження

 • Алгоритм розрахунку

 • Коли виникає необхідність дисконтування

 • Нарахування резервів/ забезпечень та їх використання

 • Інвентаризація на дату балансу та дату проміжного балансу

 • Податкові різниці за податком на прибуток

Огляд листів контролюючих органів та коментар до них по темі: “Забезпечення та резерви”

6 ВЕБІНАР (15.01)

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ

 • Помилки поточного та минулого звітного періодів, виправляємо у фінансовій звітності помилки в доходах та витратах, помилки, що пов’язані з невірною класифікацією

 • Вплив на податок на прибуток

 • Зміна облікової політики та облікової оцінки. Різні наслідки для бухобліку та різний вплив на податок на прибуток Як вірно ідентифікувати та відобразити в обліку

ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ

 • Події що вимагають коригування та не вимагають коригування на дату балансу. Як події після дати балансу впливають на податок на прибуток

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

 • Нарахування в бухобліку та ув’язка із декларацією. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання

ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ – ЗАПОВНЕННЯ ДОДАТКУ РІ

 • Числовий приклад розрахунку та впливу на податок на прибуток

Огляд листів контролюючих органів та коментар до них по темах: “Виправлення помилки”; “Події після дати балансу”; “Податок на прибуток”; “Податкові різниці”

Відеофрагменти:

Пакети відеозаписів онлайн-курсу

СТАНДАРТНИЙ

 – відеозапис 6-ти вебінарів загальною тривалістю 15 год;

   – слайди та конспект вебінарів;

 

 

у подарунок аудіо МСФЗ (1-ша част.),

 

  що включає комплект записів окремих міжнародних стандартів, начитаних Мар’яною Кавин:

   – МСБО (IAS) 16 “Основні засоби”

 – МСФЗ (IFRS) 1 “Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності”(ч. 1-2)

   – МСФЗ (IFRS)15 “Дохід від договорів з клієнтами”(ч.1-4)

   – МСБО (IAS) 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках   та помилки”

   – МСБО 36(IAS) “Зменшення корисності активів”(ч.1-2)

 

вартість: 3 146 грн

ПРЕМІУМ

 – відеозапис у 6-ти вебінарів загальною тривалістю 15 год.;

   – слайди та конспект вебінарів;

  – відеозапис курсу з вивчення МСФЗ із 15-ти   вебінарів + конспект та слайди.

 

у подарунок аудіо МСФЗ (1-ша част.),

  що включає комплект записів окремих міжнародних стандартів, начитаних Мар’яною Кавин:

   – МСБО (IAS) 16 “Основні засоби”

 – МСФЗ (IFRS) 1 “Перше застосування Міжнародних   стандартів  фінансової звітності” (ч. 1-2)

   – МСФЗ (IFRS)15 “Дохід від договорів з клієнтами”(ч.1-4)

   – МСБО (IAS) 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках   та помилки”

   – МСБО 36(IAS) “Зменшення корисності активів”(ч.1-2)

ЗНИЖКА 1 000 грн.

вартість: 7 032 грн

Залишилися запитання?

Телефонуйте  067 670 35 90 або пишіть на office@kavynm.com