НП(С)БО, старт 11.07.2022 | Податковий блог
Довідки за телефоном: +38 073 493 86 12 office@kavynm.com

Курс складається із 15-ти

вебінарів

Кожний вебінар триває

2,5 год

Загальний обсяг курсу-

50 академічних годин

l

Курс включає:

– Теоретичну частину 20% (вивчення основних НП(С)БО)

– Практичну частину 80% (наскрізна задача із заповненням первинних документів, складенням бухгалтерських проведень, перенесення до оборотно- сальдової відомості, шахматної відомості, складення балансу та звіту про фінансові результати власними руцями)

Кому буде корисно?

  – в першу чергу, для головних бухгалтерів, які вивчали НП(С)БО самостійно

  – для практикуючих бухгалтерів, які хочуть знати “наші” національні стандарти глибше

  – для бухгалтерів, які ведуть окрему ділянку обліку,  але мріють стати голбухом

  – студентам, що закінчили вузи та шукають роботу бухгалтера

;

Що спонукало мене провести цей курс:

  У всіх є чарівна кнопка “ок заполнить ”

 А  тому, навіть практикуючий бухгалтер із досвідом отримає користь від курсу, адже більшість

процесів “програма закриває сама”. А що та куди там закривається – хто його знає…

Якщо з часом “вилазить” невірне проведення чи бардачина у бухобліку – що ми говоримо?

“То не я – то все програма!“

 А програма – не винна:) вона “закриє” так як ми її налаштуємо. І час від часу слід робити перевірку – чи щось не “злетіло”, не “зїхало” і не “поїхало” при черговому оновленні програми:)

Лектор Мар’яна Кавин

Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р.

Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит

УВАГА!

Для отримання відеозапису вебінарів

онлайн-курсу наявність електронної пошти

від Google – Gmail є обов’язковою.

 За бажанням учасника надається допомога

у створенні електронної пошти  Gmail

Програма онлайн-курсу:

   ВЕБІНАР 1

   Регулювання бухобліку в Україні

  – від чого залежить, за якими стандартами обліку НП(С)БО чи МСФЗ вести облік

  – як організувати бухоблік на підприємстві

  – основоположні припущення, межа суттєвості, вартісні критерії

  – роль наказу про облікову політику та внутрішніх положень

  – відповідальність бухгалтера та головного бухгалтера

  – величина суб’єкта господарювання та вибір необхідної форми для

  – подання фінансової звітності – основні правила

Первинні документи

  – основне, що потрібно знати бухгалтеру про договори

  – первинка, її різновиди та облікові регістри

  – форма первинного документу, реквізити та дата проведення в обліку документу

 – огляд усіх бухгалтерських рахунків та первинних документів, що використовуються до них

  – паперова та електронна форма

  ВЕБІНАР 2

  Основні засоби – част.1

  – первинні документи,  що передбачені для обліку операцій із основними засобами

 – оприбуткування (придбання за гроші, отримання в кредит, внесок до статутного капіталу, подароване, отримано по бартеру)

  – амортизація (методи розрахунку, перший та останній місяць, зміна методу та строку корисного використання)

  – подальші витрати на утримання  основних засобів ( ремонт поточний, техогляд, модернізація, капітальний ремонт та поліпшення) 

 – перевірка тестів по темі 1 вебінару

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 1 -го вебінару

 Нормативне забезпечення : НП(С)БО 7 “Основні засоби”

ВЕБІНАР 3

  Основні засоби – част.2

 – переоцінка основних засобів

 – вибуття основних засобів ( ліквідація, продаж за гроші, внесок до статутного капіталу, подаровані основні засоби)

 – необоротні активи до вибуття 

 – малоцінні необоротні матеріальні активи

 – ремонт орендованих основних засобів

 – перевірка тестів по темі 2 вебінару

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 2 -го вебінару

 Нормативне забезпечення : НП(С)БО 7 “Основні засоби”

ВЕБІНАР 4

  Зменшення корисності:

– що таке “тест на обезцінення”,

– ознаки зменшення корисності,

– розрахунок втрати та відновлення корисності

  Теорія вартості грошей в часі :

– розрахунок теперішної та майбутньої вартості,

– застосування Таблиць дисконтування,

– розрахунок через формули, числові приклади

 Інвестиційна нерухомість

  – Визнання, подальший облік та вибуття

  – зміна призначення інвестиційної нерухомості

 – перевірка тестів по темі 3 вебінару

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 3 -го вебінару

Нормативне забезпечення : НП(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість” , НП(С)БО 28 “Зменшення корисності”

ВЕБІНАР 5

 Нематеріальні активи

 – сайт, ліцензії тощо – коли витрати періоду , а коли капіталізація

 – рекламні ролик та витрати на навчання

 – витрати на дослідження та розробки

 – перевірка тестів по темі 4 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 6-ти задач 4 -го вебінару

 Нормативне забезпечення : НП(С)БО 8 “Нематеріальні активи”

ВЕБІНАР 6

  Дохід

 – критерії визнання доходу, особливості визнання у разі надання послуг, виконання робіт та відвантаження товарів

 – пасивні доходи

 – доходи майбутніх періодів

 – відображення доходів у неприбуткових організаціях, цільове фінансування, гранди

 –  дата визнання доходу від реалізації товарів, робіт , послуг

 – перехід права власності – визначення моменту

– співставлення з датою виникнення ПДВ зобов’язання у продавця та права на ПДВ кредит у покупця

 –  ПДВ зобов’язання – вплив на бухоблік, звірка та закриття тимчасових рахунків 643

 – облік доходів та витрат у неприбуткової організації,

 – комісія на продаж з боку комітента та комісіонера,

 – відображення доходу від транспортно експедиційної діяльності

 – дата та сума визнання доходу від штрафу, пені, неустойки, документальне підтвердження

 – перевірка тестів по темі 5 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 5 -го вебінару

Нормативне забезпечення : НП(С)БО 15 “Доходи”

ВЕБІНАР 7

 Запаси

  – види запасів, оприбуткування, подальший облік та вибуття, уцінка запасів

  – облік МШП

  – облік готової продукції, брак виробництва

  – облік товарів – на складі, товари на комісії та товари в дорозі

 – перевірка тестів по темі 6 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 6 -го вебінару

Нормативне забезпечення : НП(С)БО 9 “Запаси”

ВЕБІНАР 8

  Витрати

  – критерії визнання витрат

  – види витрат – адміністративні, витрати на збут, інші операційні

  – послуги та виробництво – алгоритм закриття виробничих рахунків

  – загальновиробничі витрати- як обрати базу розподілу та розподілити загальновиробничі витрати

  – відображення витрат у неприбуткових організаціях, цільове фінансування, гранди

  – витрати майбутніх періодів 

  – первинні документи та їх застосування для підтвердження витрат: накладні, акти наданих послуг та виконаних робіт

  – авансові звіти, товарно транспортні накладні

 –  ПДВ кредит – вплив на бухоблік, звірка та закриття тимчасових рахунків 644

 – перевірка тестів по темі 7 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 8 -го вебінару

Нормативне забезпечення : НП(С)БО 16 “Витрати”

  ВЕБІНАР 9

 Заборгованість: дебіторська та кредиторська

 – Дебіторська заборгованість – поточна та довгострокова, що таке дисконтування.

  – Як продисконтувати заборгованість.

  – Заборгованість сумнівна та безнадійна. 

  – Як порахувати резерв сумнівних боргів. Методи створення резерву, передбачені ПСБ 10

  – Кредиторська заборгованість – її види, визнання та списання

  – ПДВ облік списання дебіторської та кредиторської заборгованості

  – Фінансові інструменти – визнання та подальший облік

  – Дисконтування – алгоритм розрахунку, облік кредиторської та дебіторської заборгованості

  – Облік позик, банківських кредитів

  – Числові приклади та ситуації

 – перевірка тестів по темі 8 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 8 -го вебінару

Нормативне забезпечення: НП(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”, НП(С)БО 11 “Зобов’язання”, НП(С)БО 13 “Фінансові інструменти”

  ВЕБІНАР 10

  Забезпечення: випадки створення, використання та інвентаризація. резерв відпусток, резерв під демонтаж, забезпечення під обтяжливі контракти. Забезпечення під відсутні документи – чи створюються?

  Валютні операції

  – Валютні операції – визнання, обчислення курсових різниць

  – Придбання основних засобів, товарів за валюту

  – Експортна виручка за реалізовані товари, роботи, послуги

  – заборгованість за кредити отримані від нерезидентів

 – перевірка тестів по темі 9 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 9 -го вебінару

Нормативне забезпечення : НП(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”

ВЕБІНАР 11

Облік готівкових та безготівкових операцій

 – облік коштів на розрахунковому рахунку,

 – розподільчому рахунку, електронному ПДВ – рахунку ( 315 та 316 рахунок)

  – кошти в дорозі

 – перевірка тестів по темі 10 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 10-го вебінару

  ВЕБІНАР 12

  Оренда

  – Фінансова оренда в орендаря та орендодавця

  – Операційна оренда в орендаря та орендодавця

  – Числовий приклад фінансового лізингу

  – Числовий приклад оренди операційної

 – перевірка тестів по темі 11 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 11 -го вебінару

 Нормативне забезпечення : НП(С)БО 14 “Оренда”

  ВЕБІНАР 13

  Капітал та операції з ним:

– Операції із статутним капіталом – внесення, реінвестиція, вилучення капіталу

  – Формування резервного капіталу

  – Нарахування та виплата дивідендів

  – Фінансові інвестиції , облік за методом участі в капіталі

 – перевірка тестів по темі 12 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 12-го вебінару

 Нормативне забезпечення : НП(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”

ВЕБІНАР 14

  – Податок на прибуток – нарахування у бухобліку, ув’язка з податковою декларацією, податкові різниці – тимчасові та постійні

  – Розрахунок відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань

  – Виправлення помилок. Події після дати балансу – зміна облікової політики, зміна облікової оцінки

  – Приклади відображення в обліку

 – перевірка тестів по темі 13 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 13 -го вебінару

 Нормативне забезпечення : НП(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах“,

 НП(С)БО 17 “Податок на прибуток”

  ВЕБІНАР 15

Підсумки. Повтор. Комплексна задача

  – закриття доходів та витрат – 8-ий та 9-ий клас

  – позабалансові рахунки, що це таке та як його застосовувати

  –  Аналіз, розв’язок та розбір комплексної задачі

  –  Підсумки та повтор усіх тем, складання оборотно- сальдової та шахматної відомості .

  – Облікові регістри.

  – Заповнення форм звітності

 – перевірка тестів по темі 14 вебінару 

 – перевірка , розбір та аналіз 3-ох задач 14 -го вебінару

Вартість:

6 472 грн. 

Бажаєте отримати відстрочку платежу і при цьому не переплатити?

Ми уклали договір з банком та візьмемо на себе фінансові витрати по

відсоткам.

Дивіться відео – як скористатися послугою “Відстрочка платежу”👇

 У вартість входить:

– Доступ до відеозаписів 15-ти вебінарів курсу без обмежень у часі

– Конспект (стандарти обліку, методичні рекомендації, основні нормативні акти, що регулюють ведення бухобліку в Україні)

  – Задачі. По кожному вебінару буде по 3 задачі, разом їх буде 42

  – Фішка курсу – наскрізна задача – від первинних документів із бухпроведенням до складання оборотно – сальдової відомості, шахматки, балансу та фінрезів

  – Доступ до медіаматеріалів 15-ти вебінарів

  – Ексель-таблиці із формулами – для подальшого використання у практиці

  – Тести. По кожному вебінару їх буде 10-ть, разом 140 тестів

Контакти:

НП(С)БО, старт 11.07.2022Контактний телефон +38 068 640 20 55; +38 066 894 96 27

НП(С)БО, старт 11.07.2022 Мій e-mail: kavynm@gmail.com     

НП(С)БО, старт 11.07.2022 Мій Фейсбук