Онлайн-курс “Управлінський облік” | Податковий блог
Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com

Загальний обсяг курсу – 48

академічних годин

Лектор

Ірина Плотніченко

Участь буде корисна: 

  • бухгалтерам, головним бухгалтерам, аудиторам, ревізорам, студентам, які бажають здати екзамен з предмету “Управлінський облік” за міжнародною сертифікацією САР/СІРА

  • фахівцям, які не мають на меті отримати міжнародну сертифікацію САР/СІРА, проте бажають мати впевненість у власних знаннях.

  • фінансовим директорам, викладачам та студентам економічних спеціальностей.

Мета онлайн-курсу:

  • Підвищення кваліфікації практикуючих бухгалтерів.

  • Додати впевненості у власних силах при перевірках контролюючих органів.

  • Навчитися формувати власне професійне судження, що базуватиметься на отриманих знаннях та навичках.

  • Обмін досвідом та знайомство із колегами-професіоналами

Ірина Плотніченко

Старший викладач кафедри обліку і аудиту з 2004 року у вищому

навчальному закладі « Інститут підприємництва та перспективних

технологій» Національного університету «Львівська політехніка»

Підготовка та проведення лекційних і практичних занять з фахових

дисциплін («Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», 

«Управлінський облік», «Аналіз господарської діяльності»)

Практичні навички у проведенні внутрішнього аудиту юридичних

осіб та фізичних осіб-підприємців.

УВАГА!

Для отримання відеозапису вебінарів онлайн- курсу наявність електронної пошти від Google – Gmail є обов’язковою.

 За бажанням учасника надається допомога у створенні електронної пошти  Gmail

Програма  онлайн-курсу

1 заняття 

• Основи управлінського обліку: стратегія, цілі, завдання.

• Класифікація витрат: для оцінки запасів, для прийняття рішень, для планування та контролю.

2 заняття 

• Моделі поведінки та функція витрат.

3 заняття 

• Метод обліку витрат і калькулювання собівартості (формування звіту про прибутки і збитки) з повним

розподілом виробничих витрат («Абсорпшен-кост»).

4,5 заняття

• Маржинальний метод обліку витрат і калькулювання собівартості (формування звіту про прибутки і

збитки) («Директ-кост»).

6 заняття

• Прийняття рішень по ціноутворенню.

7 заняття

• Аналіз беззбитковості (аналіз взаємозв’язку «витрати, обсяг діяльності, прибуток» (CVP- аналіз)): ціль

та методи.

8 заняття

• Аналіз чутливості прибутку до змін затрат, ціни та обсягів продажу .

9,10 заняття

• Система позамовного калькулювання витрат.

11 заняття 

• Розподіл виробничих накладних витрат.

12 заняття

• АВС-костинг (калькулювання по видах діяльності).

13,14 заняття

• Система попроцесного калькулювання витрат.

15 заняття

• Нормативні та понаднормативні втрати.

16 заняття

• Облік браку при наявності незавершеного виробництва.

17 заняття

• Облік та розподіл витрат комплексного виробництва.

18 заняття

• Облік побічної продукції спільного виробництва по фактичному виробництві та фактичній реалізації.

19 заняття

• Управління товарно-матеріальними запасами.

20 заняття

• Бюджетування діяльності підприємства: види бюджетів, технологія складання основного бюджету.

21,22 заняття

• Система бюджетного контролю на основі аналізу відхилень: гнучкі бюджети при використанні

маржинального методу обліку витрат

23,24 заняття

• Система бюджетного контролю на основі аналізу відхилень: гнучкі бюджети при використанні методу

обліку повних витрат.

У вартість входить:

  • Доступ до відеозаписів та матеріалів онлайн-курсу

  • Загальний обсяг курсу – 48 академічних годин

  • Комплекс пробних екзаменів з рішеннями

Варіант 1

оплата повної суми

 6 930 грн. 

Залишилися запитання?

Телефонуйте  068 640 20 55, 066 894 96 27 або пишіть на office@kavynm.com

Для чого мені сертифікат САР/CIPA?

Перегляньте відео – розповідь, можливо

після цього ви отримаєте відповідь і зрозумієте

необхідність бути одним із учасників тренінгу)

Мої пости про CAP/CIPA у Facebook