Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com

Курс складається із п’яти модулів

+

Кожний модуль, у свою чергу, включає 3-и вебінари

T

Відповідно повний курс 15 вебінарів (5 модулів *3 вебінари)

Кожний вебінар триває 2,5 год

Формат: відеозапис 

r

Участь у курсі буде корисна для: 

 ⇓                                                

⇒ бухгалтерів, головних бухгалтерів, аудиторів, ревізорів, студентів, що стажуються, які бажають здати екзамен з предмету Податки в Україні за міжнародною сертифікацією САР/СІРА

 

⇒ фахівців, які не мають на меті отримати міжнародну сертифікацію САР/СІРА, проте бажають мати впевненість у власних знаннях. Також для тих, хто бажає отримати практичні навички у виборі оптимальних варіантів оподаткування

G

Мета курсу:

– Підвищення кваліфікації практикуючих бухгалтерів, що працюють у таких сферах діяльності, як: виробництво, послуги та торгівля.

– Додати впевненості у власних силах при перевірках контролюючих органів.

– Навчитися формувати власне професійне судження, що базуватиметься на отриманих знаннях та навичках.

– Обмін досвідом та знайомство із колегами-професіоналами.

Лектор Мар’яна Кавин

Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р.

Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит

УВАГА!

Для отримання відеозапису вебінарів онлайн курсу наявність електронної пошти від Google – Gmail є обов’язковою.

 За бажанням учасника надається допомога у створенні електронної пошти  Gmail

Ви можете долучитися до онлайн потоку у будь який момент

 

 Оплата повної суми 5 860 грн.

У вартість входить:

1. 15 вебінарів (5 модулів *3 вебінари) тривалістю 2, 5 год.

2. Загальний обсяг курсу – 50 академічних годин

3. Доступ до відеозаписів необмежений у часі

4. Робочий зошит із ключовими висновками, тезами, схемами, задачами та тестами

5. Сертифікат в електронному форматі

Програма курсу

МОДУЛЬ 1:

ВЕБІНАР 1,2,3

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК:

  – Термінологія, що застосовуються при обчисленні податку на прибуток
  – Платники податку – хто ними є, а хто випадково може стати
  – Об’єкт оподаткування – для «високодохідників» та «малодохідників»
  – База оподаткування та ставки податку
  – Порядок обчислення податку на прибуток підприємств
  – Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів
  – Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень)
  – Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій
  – Особливості оподаткування страховика
  – Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, а також операцій з інвестиційною нерухомістю і біологічними активами, які оцінюються за справедливою вартістю
  – Оподаткування прибутку, отриманого платником податку в умовах дії угоди про розподіл продукції, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених розділом XVIII цього Кодексу.
  – Особливості оподаткування нерезидентів
  – Особливості оподаткування букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино)
  – Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування та суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення
  – Особливості оподаткування витрат на недержавне пенсійне забезпечення
  – Звільнення від оподаткування
  – Підрозділ 4 Розділ ХХ Перехідні положення щодо податку на прибуток
ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ
  – Обчислення податкових різниць, заповнення додатка РІ
  – Аналіз перехідних операцій
  – Податкові різниці – для «високодохідників» та «малодохідників»
  – Особливості перенесення збитків минулих періодів
  – Виправлення помилок минулих періодів – декларація та фінансова звітність. Існуючі варіанти виправлення та вибір оптимального
  – “Ув’язка” форм фінансової звітності з декларацією

МОДУЛЬ 2:

ВЕБІНАР 1,2,3

ПДФО, ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР, ЄСВ:

  Нарахування та виплата доходу фізичним особам
  – Трудовий договір, договір ЦПХ – основні відмінності, ризики підміни понять
  – Основне місце праці, сумісництво.
  – Держпраці – ключові моменти інспекційних відвідувань
  – Відповідальність за порушення законодавства про працю.
  – «Мобілізаційні» компенсації.
  – Розрахунок квот для забезпечення соціального захисту осіб у разі настання безробіття 5% та 4ох відсоткова квота забезпечення робочих місць для інвалідів .
  Єдиний соціальний внесок
  – Що таке «трудові» доходи
  – Категорії застрахованих осіб
  – База нарахування ЄСВ
  – Оподаткування лікарняних, путівок та інших виплат фізичним особам
  – Штрафні санкції
  – Звітність
  – Статистика заробітної плати
  Податок з доходів фізичних осіб
  – Критерії визнання оподатковуваного доходу
  – «Натуральний» коефіцієнт
  – Види доходу, об’єкт та ставки
  – Відповідальні особи
  – Податкова знижка
  – Умови звільнення від сплати ПДФО з доходів самозайнятих осіб
  – Оподаткування заробітної плати
  – Податкова соціальна пільга
  – Декларування доходів
  – Приорітетність оподаткування різних видів доходу
  – Оподаткування та ведення обліку ФОП на загальній системі оподаткування
  – Критерії відповідальності для визнання витрат
  – Алгоритм обчислення ПДФО, військового збору та ЄСВ при річному розрахунку
  – Заповнення книги обліку доходів і витрат
  – Оподаткування та ведення обліку ФО – незалежна професійна діяльність
  Військовий збір
  – База оподаткування
  – Види доходів, що оподатковуються та неоподатковуються.
  – Звітність

МОДУЛЬ 3:

ВЕБІНАР 1,2,3

СПРОЩЕНА СИСТЕМА :

   – Групи: критерії віднесення.
  – Вибір ЄП як системи оподаткування
  – Особливості первинної реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності
  – Ставки ЄП
  – ЄП і ПДВ – особливості
  – Видів діяльності і вибір групи ЄП
  – Обчислення доходів з метою оподаткування і визначення граничного обсягу доходу.
  – Зміна групи ЄП: право і обов’язок
  – Перехід на загальну систему оподаткування: право і обов’язок
  – Наслідки переходу на загальну систему оподаткування
  – Штрафні санкції за порушення критерії для ЄП
  – Застосування РРО
  – Облік у платників ЄП
  – Звітність.
ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ
  – На якій системі оподаткування зупинитись новоствореному СПД?
  – Що вибрати: ЄП з ПДВ чи без ПДВ?
  – Облік у «спрощенця»: спрощений чи таки ні?
  – Порушення яких критеріїв «смертельно» для СПД, а за які можна обійтись лише штрафом.
  – Порушили умови перебування на ССО: реєструватись платником ПДВ? Купувати РРО?
  – Аналіз 30-го та 31-го рахунків і декларація платника ЄП.

МОДУЛЬ 4:

ВЕБІНАР 1,2,3

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ :

  – Поняття «платник – особа»
  – Платник-отримувач послуг від нерезидентів
  – Реєстрація платником ПДВ- обов’язкова та добровільна
  – Підстави для анулювання реєстрації та її наслідки
  – Об’єкт оподаткування
  – Місце постачання товарів та послуг
  – Дата виникнення податкових зобов’язань
  – Порядок визначення бази оподаткування
  – Коригування податкових зобов’язань
   – Операції з ПДВ, без ПДВ, не ПДВ.
  – Податковий кредит – дата виникнення , підстави
  – Випадки нарахування ПЗ, які компенсують раніше отриманий ПК
  – Порядок визначення суми податку
  – Електронне адміністрування податку на додану вартість
  – Порядок призупинення реєстрації податкової накладної
  – Податкова накладна (зведена, підсумкова)
  – Порядок складання декларації з податку на додану вартість
  – Бухгалтерські «спец» рахунки ПДВ. Організація обліку.
ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ
  – Розрахунки коригування – типові ситуації та основні правила
  – Облік на спец. рахунках 641,644,643,315
  – Електронний кабінет платника податків – як «взяти» максимум

МОДУЛЬ 5:

ВЕБІНАР 1,2,3

АДМІНІСТРУВАННЯ ТА МІСЦЕВІ ПОДАТКИ :

  – Загальні положення щодо обліку платників податків
  – Відповідальність бухгалтера – фінансова, адміністративна, кримінальна
  – Права та обов’язки органів Державної фіскальної служби України
  – Первинні документи –вимоги до оформлення, архівація документів, терміни зберігання
  – Адреса суб’єкта підприємницької діяльності – податкова, юридична, фізична, місцезнаходження.
  – Податкова декларація (розрахунок) – обов’язкові реквізити, підписанти
  – Внесення змін у звітність у разі виявлення помилок – існуючі варіанти та вибір оптимального
  – Визначення сум податкових та грошових зобов’язань
  – Оскарження рішень контролюючих органів- процедура адміністративного оскарження, оскарження у суді
  – Сплата узгодженого податкового зобов’язання
  – Податкове повідомлення-рішення, податкова вимога
  – Загальні положення щодо обліку платників податків
  – Перевірки, види перевірок, особливості, спосіб проведення підстави для: камеральних перевірок, документальних виїзних, документальних невиїзних, фактичних
  – Матеріали, що є підставою для висновків під час проведення перевірок
  – Умови та порядок допуску посадових осіб органів  державної податкової служби до проведення    документальних виїзних та фактичних перевірок
  – Надання документів, оформлення результатів перевірок
  – Правила поведінки  під час проведення перевірок
  – Джерела сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу
  – Строки давності та їх застосування, штрафні санкції
  – Пеня: види, способи обчислення.
  – Акцизний податок
  – Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
  – Екологічний податок
  – Рентна плата
  – Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні
  – Плата за користування надрами
  – Податок на майно
  – Збір за користування радіочастотним ресурсом України
  – Збір за спеціальне використання води
  – Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ
  – Документальна перевірка: як зберігати документи, які реєстри обліку слід надавати інспекторам.
  – Чи потрібна на підприємстві головна книга?
  – Фактична перевірка: як підготувати персонал.
  – Як «зустріти» та «провести» перевірку.
  – Як чинити бухгалтеру, який отримав на руки податкове повідомлення-рішення.
  – Обчислення штрафів та пені за порушення ПКУ: практичні завдання.

 

Оплата повної суми 5 860 грн.

У вартість входить:

1. 15 вебінарів (5 модулів *3 вебінари) тривалістю 2, 5 год.

2. Загальний обсяг курсу – 50 академічних годин

3. Доступ до відеозаписів курсу  необмежений у часі

4. Робочий зошит із ключовими висновками, тезами, схемами, задачами та тестами

5. Сертифікат в електронному форматі

Мої пости про CAP/CIPA у Facebook

Залишилися запитання?

Телефонуйте  068 640 20 55, 066 894 96 27 або пишіть на office@kavynm.com