Довідки за телефоном: +38 067 670 35 90 kavynm@gmail.com
g

Курс складається із 3-ох вебінарів 

Кожний вебінар триває 2,5 год

Формат: відеозапис

Лектор: Мар’яна Кавин

 Участь у вебінарах буде корисна:

бухгалтерам, головним бухгалтерам, фінансовим директорам, керівникам підрозділів, засновникам підприємств, аудиторам , ревізорам

 Мета вебінарів:

 

полегшити та оптимізувати процес складання декларації з податку на прибуток за 2019 рік

 

 

 

Лектор: Мар’яна Кавин

Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р.

Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит

Відеозаписи

ВЕБІНАР 1
 

1. Основні облікові моменти

– Контрольні показники для співставлення даних: бухоблік, декларація, та фінансова звітність.

– Які важливі моменти випливають із первинних документів та бухобліку  та мають значення на обчислення податку на прибуток

– Як не показати збитки поточного року, як зменшити витрати і чи варто

– Як обрати правильний пакет фінансової звітності та яка відповідальність передбачена за невірний вибір пакету форм фінзвітності

– Подання фінзвітності за МСФЗ – особливі правила для платників податку на прибуток

– Вплив бухобліку на визначення фінансового результату в особливих операціях, зокрема – транзитні кошти, курсові різниці, тощо

Запізнілі документи:

 • обираємо вірний варіант. Відображаємо через забезпечення (резерви) чи за допомогою  “самоакту”. Відображення в бухобліку та вплив на податок на прибуток

– НОВЕ! Дисконтування заборгованості за П(С)БО:

 • аналізуємо зміни до національних стандартів та вплив на річну звітність

– Доходи та витрати:

 • дата визнання доходу та сума, період включення. Відсоткові витрати та дохід. “Невидимі” доходи та витрати

– Де “живе” не господарська діяльність у бухгалтерському обліку

2. Основні податкові моменти

– Заповнення вступної частини та основної форми декларації, небезпека статусу “Прийнято до відома”

– Обов’язкові реквізити декларації, граничний строк подання та сплати зобов’язання

– Чи варто декларувати зобов’язання на яке немає коштів, оптимальні варіанти виходу із ситуації

3. Звіт про пільги

– Заповнення звіту на числовому прикладі

– Строки подання звіту, відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання

4. Перехідні операції та їх вплив на податок на прибуток

– Як заповнити основну частину декларації у разі переходу протягом року з однієї сиcтеми оподаткування на іншу, у разі перевищення 20-ти мільйонів посеред року

– Перехід посеред року  із спрощеної на загальну та із загальної на спрощену

ВЕБІНАР 2

Амортизація та податкові різниці. Заповнення додатку АМ та РІ

– Податкова амортизація, невиробничі основні засоби, прискорена амортизація

– Імпорт в особливих нерезидентів

– Виплата роялті

– Поворотна та безповоротна фінансова допомога

– Особливості амортизації об’єктів “Ремонт орендованого основного засобу” та нематеріальних активів

– Заповнення додатку АМ щодо нарахування амортизації 

– Податкові різниці для мало та високо-дохідників, заповнення додатку РІ

– Вплив на податок на прибуток таких операцій, як: створення забезпечень , резервів,  сумнівної та безнадійної заборгованості (дебіторська та кредиторська/ (грошова/товарна).

– Придбання товарів/послуг/робіт в «особливих» нерезидентів

– Безкоштовно отримані та надані товари/роботи/послуги

– Облік фінансових інвестицій та податкові коригування

– Фінансові витрати – особливості заповнення

– Відображення в бухобліку нарахованого податку на прибуток, відстрочених податкових активів та відстроченого податкового зобов’язання. 

– Числовий приклад , бухоблік та співставлення з показниками фінзвітності та декларації

ВЕБІНАР 3
 

1. Дивіденди. Заповнення додатків АВ та ЗП

– Нарахування дивідендів фізичним особам та юридичним, резидентам та нерезидентам. 

– Основні облікові правила нарахування дивідендів – обмеження по сумі та строкам, періодичність нарахування , звітність

– Оподаткування виплат, реінвестиція дивідендів

– Заповнення додатків щодо виплати дивідендів – аналізуємо можливі варіанти. Заповнюємо додатки АВ та ЗП

2. Виплата нерезидентам . Заповнення додатку ПН

– Виплата доходу нерезидентам у вигляді роялті, процентів, рекламних послуг, фрахту , штрафних санкцій та інших виплат

– Розмір податку на репатріацію, документальне підтвердження, розрахунок ставки та вірне застосування курсу валюти

– Застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування – як правильно “прочитати” та застосувати на практиці

– Заповнення додатку ПН щодо виплати доходів нерезидентам

3. Виправлення помилки

– Як виправити помилки у раніше поданій фінансовій звітності

– Помилки з податку на прибуток- свідомі й несвідомі. Способи виправлення 

– Вибір оптимального варіанту виправлення у залежності від суті помилки

– Заповнення додатку ВП – особливості у залежності від того завищений чи заниженний об’єкт оподаткування, причини помилки та де саме вона допущена

– Виправлення помилки через поточну декларацією із заповненням додатку ВП, числові приклади, випадки коли саме цей спосіб виправлення є оптимальним

4. Оптимізація податку на прибуток

– Оптимізація податку на прибуток – як законними методами оптимізувати розмір нарахованого податку на прибуток.

– Як не показати збитки, можливі варіанти та вибір оптимального способу 

– Використання інструментів ПСБО та МСФЗ “на благо” підприємства. 

– Особливості оптимізації щодо обліку запасів, основних засобів, дебіторської та кредиторської заборгованості, створення забезпечень, визнання доходів та витрат

Відповіді на запитання учасників вебінару

Відеофрагмент 1-го вебінару:

Пакети відеозаписів онлайн-курсу

СТАНДАРТНИЙ

 

 • конспект вебінару

 • зразки документів

 • числові приклади

 • медіаматеріали ( слайди)

 

Вартість: 1 400 грн.

ПРЕМІУМ

 • конспект вебінару

 • зразки документів

 • числові приклади

 • медіаматеріали ( слайди)

 • індивідуальна усна консультація  до 60 хв.

 

Вартість: 2 380 грн.

Залишилися запитання?

Телефонуйте  067 670 35 90 або пишіть на office@kavynm.com