“Податок на прибуток – 2020” | Податковий блог
Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com
g

Серія із 3-ох вебінарів 

Відбулися:

24.12.2020, 14.01.2021  

Формат:

відеозапис

Лектор: 

Мар’яна Кавин

 Участь у вебінарах  корисна:

 бухгалтерам, головним бухгалтерам, фінансовим директорам, керівникам підрозділів, засновникам підприємств, аудиторам , ревізорам

 Мета вебінарів:

при складенні декларації з прибутку врахувати усі зміни 2020 року, можливості щодо оптимізації та виправлення помилок минулого періоду

Лектор Мар’яна Кавин

Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р.

Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит

УВАГА!

Для отримання відеозапису вебінарів наявність електронної пошти від Google – Gmail є обов’язковою.

 За бажанням учасника надається допомога у створенні електронної пошти  Gmail

Програма вебінарів

Вебінар 1

Основні облікові моменти

– Межа суттєвості та наказ про облікову політику 2020 – ключові моменти для податку на прибуток

– Контрольні показники для співставлення даних: бухоблік, декларація, та фінансова звітність.

– Які важливі моменти випливають із первинних документів та бухобліку  та мають значення на обчислення податку на прибуток

– Як не показати збитки поточного року, як зменшити витрати і чи варто

– Як обрати правильний пакет фінансової звітності та яка відповідальність передбачена за невірний вибір пакету форм фінзвітності

– Подання фінзвітності за МСФЗ – особливі правила для платників податку на прибуток

– Вплив бухобліку на визначення фінансового результату в особливих операціях, зокрема – транзитні кошти, курсові різниці, тощо

 Запізнілі документи:

-обираємо вірний варіант. Відображаємо через забезпечення (резерви) чи за допомогою  “самоакту”.

– Відображення в бухобліку та вплив на податок на прибуток

 Дисконтування заборгованості за П(С)БО – практика застосування 2020

-аналізуємо вплив дисконтування на річну звітність

 Доходи та витрати:

-дата визнання доходу та сума, період включення. Відсоткові витрати та дохід. “Невидимі” доходи та витрати

– Де “живе” не господарська діяльність у бухгалтерському обліку

Інвентаризація заборгованості – дебіторська та кредиторська заборгованість. Сумнівна та безнадійна.

 

Вебінар 2

Заповнюємо нову декларацію з податку на прибуток

Основні податкові моменти

– Заповнення вступної частини та основної форми декларації, небезпека статусу “Прийнято до відома”

– Обов’язкові реквізити декларації, граничний строк подання та сплати зобов’язання

– Чи варто декларувати зобов’язання на яке немає коштів, оптимальні варіанти виходу із ситуації

Звіт про пільги – відмінено, що натомість

-заповнення рядків декларації, які “замінили” звіт про пільгу

Перехідні операції та їх вплив на податок на прибуток

– Як заповнити основну частину декларації у разі переходу протягом року з однієї сиcтеми оподаткування на іншу, у разі перевищення 20-ти мільйонів посеред року

– Перехід посеред року  із спрощеної на загальну та із загальної на спрощену

Амортизація та податкові різниці. Заповнення додатку АМ та РІ

– Аналізуємо зміни в податкових різницях внесені законом №466

-Податкова амортизація, невиробничі основні засоби, прискорена амортизація. Нові вартісні критерії

– Імпорт в особливих нерезидентів. Нові експортні податкові різниці

– Виплата роялті

– Поворотна та безповоротна фінансова допомога

– Особливості амортизації об’єктів “Ремонт орендованого основного засобу” та нематеріальних активів

– Заповнення додатку АМ щодо нарахування амортизації 

– Податкові різниці для мало та високо-дохідників, заповнення додатку РІ

– Вплив на податок на прибуток таких операцій, як: створення забезпечень , резервів,  сумнівної та безнадійної заборгованості (дебіторська та кредиторська/ (грошова/товарна).

– Придбання товарів/послуг/робіт в «особливих» нерезидентів

– Безкоштовно отримані та надані товари/роботи/послуги

– Облік фінансових інвестицій та податкові коригування

– Фінансові витрати – особливості заповнення

– Відображення в бухобліку нарахованого податку на прибуток, відстрочених податкових активів та відстроченого податкового зобов’язання. 

– Числовий приклад , бухоблік та співставлення з показниками фінзвітності та декларації

 

Вебінар 3

Дивіденди. Заповнення додатків АВ та ЗП

– Нарахування дивідендів фізичним особам та юридичним, резидентам та нерезидентам. 

– Основні облікові правила нарахування дивідендів – обмеження по сумі та строкам, періодичність нарахування , звітність

– Оподаткування виплат, реінвестиція дивідендів

– Заповнення додатків щодо виплати дивідендів – аналізуємо можливі варіанти. Заповнюємо додатки АВ та ЗП

Виплата нерезидентам . Заповнення додатку ПН

– виплата доходу нерезидентам у вигляді роялті, процентів, рекламних послуг, фрахту , штрафних санкцій та інших виплат

– розмір податку на репатріацію, документальне підтвердження, розрахунок ставки та вірне застосування курсу валюти

– застосування договорів про уникнення подвійного оподаткування – як правильно “прочитати” та застосувати на практиці

– Заповнення додатку ПН щодо виплати доходів нерезидентам

Виправлення помилки

– Як виправити помилки у раніше поданій фінансовій звітності

– Помилки з податку на прибуток- свідомі й несвідомі. Способи виправлення 

– Вибір оптимального варіанту виправлення у залежності від суті помилки

– Заповнення додатку ВП – особливості у залежності від того завищений чи заниженний об’єкт оподаткування, причини помилки та де саме вона допущена

– Виправлення помилки через поточну декларацією із заповненням додатку ВП, числові приклади, випадки коли саме цей спосіб виправлення є оптимальним

Оптимізація податку на прибуток

– Оптимізація податку на прибуток – як законними методами оптимізувати розмір нарахованого податку на прибуток.

– Як не показати збитки, можливі варіанти та вибір оптимального способу 

– Використання інструментів ПСБО та МСФЗ “на благо” підприємства. 

– Особливості оптимізації щодо обліку запасів, основних засобів, дебіторської та кредиторської заборгованості, створення забезпечень, визнання доходів та витрат

Відповіді на запитання учасників вебінару

Ви можете обрати один з двох пакетів:

СТАНДАРТНИЙ

 • конспект вебінару
 • зразки документів
 • числові приклади
 • медіаматеріали ( слайди)
 • відеозаписи вебінарів
 • відповіді на запитання під час вебінару

Вартість: 3 600 грн.

ПРЕМІУМ

 • конспект вебінару
 • зразки документів
 • числові приклади
 • відеозаписи вебінарів
 • медіаматеріали ( слайди)
 • відповіді на запитання під час вебінару
 • індивідуальна усна консультація  до 40 хв.

Вартість: 4 580 грн.

Залишилися запитання?

Телефонуйте  068 640 20 55, 066 894 96 27 або пишіть на office@kavynm.com