Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com

Формат:

 Відеозапис

Тривалість:

2,5 години

Лектор:

Мар’яна Кавин

Анонс серії з 3-ох вебінарів

УВАГА!

Для отримання відеозапису серії вебінарів наявність електронної пошти від Google – Gmail є обов’язковою.

 За бажанням учасника надається допомога у створенні електронної пошти  Gmail

Метою участі у вебінарі є навчитися :

1.Розпізнавати усі існуючі на сьогодні податкові різниці,

2.Розраховувати, аналізувати та оптимізувати податкові різниці,

3. Відображати податкові різниці у бухгалтерському обліку на рахунках 17 та 54 , а також у декларації з податку на прибуток ( додатку РІ)

Кому буде корисно:

– бухгалтерам, головним бухгалтерам, аудиторам, ревізорам, фіндиректорам

– які ведуть/контролюють/ перевіряють підприємства, що ведуть облік за МСФЗ та ПСБО

– які є малодохідниками чи високодохідниками

Особлива увага та належна ретельність однаково буде присвячена:

– підприємствам, які ведуть облік національними стандартами так і підприємствам,

  що ведуть облік за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та звітності 

Що ми розглянемо на 1-му вебінарі 

УВАГА!

Для отримання відеозапису серії вебінарів наявність електронної пошти від Google – Gmail є обов’язковою.

 За бажанням учасника надається допомога у створенні електронної пошти  Gmail

Вебінар 1

Податкові різниці щодо основних засобів, резервів, забезпечень та збитки минулого періоду

1. Загальні правила:

 • де “живуть” податкові різниці для “мало” та високодохідників

 • перехідні операції при збільшенні/зменшенні граничного обсягу для застосування податкових різниць

 • документальне оформлення НЕзастосування податкових різниць малодохідником, зразок наказу

 • які податкові різниці виникають лише за результатами року, а які поквартально

2. Основні засоби та податкові різниці, що пов’язані з ними :

 • малоцінні необоротні матеріальні активи ( МНМА) та новий погляд фіскалів на стару норму

 • амортизація та ремонт орендованих основних засобів – створення групи, амортизація та вибуття. 

 • строк оренди не відповідає мінімальному строку оренди – аналіз ситуації та поради на числовому прикладі

 • мінімальні строки та розбіжність між бухгалтерським та податковим обліком

 • подаровані основні засоби – бухоблік та вплив на податок на прибуток

 • переоцінка основних засобів, результатом якої є уцінка та дооцінка

 • невиробничі основні засоби, нарахування амортизації, вибуття та продаж

 • основні засоби під час простою та карантину

 • основні засоби для продажу – переведення на рахунок 286 як показник для заповнення додатку РІ

 • дозволені методи та строки амортизації

 • як впливає зміна методу та строку корисного використання на податкову амортизацію

 • компонентний підхід та класифікація основного засобу по групам

 • ліквідаційна вартість – як її визначити та документально оформити

 • зменшення корисності необоротних активів- що це таке та які податкові різниці при цьому виникають

 • основні засоби з нульовою вартістю – чи варто робити дооцінку та як вона впливає на податкову амортизацію

 • заповнення додатку АМ у розрізі груп та перенесення у додаток РІ

 • заповнення додатку РІ у частині податкових різниць по основних засобах

3. Резерви і забезпечення – податкові різниці, що  пов’язані з ними :

 • створення резервів під виплати, що пов’язані із оплатою праці

 • створення резервів сумнівних боргів ( за ПСБО) та резервів під очікування кредитні збитки

 • списання заборгованості за рахунок раніше створених резервів, списання понад суму створених резервів

 • інвентаризація резерву  та його коригування у більшу/меншу сторону – виникнення податкових різниць та їх документальне оформлення 

 • списуємо заборгованість під яку раніше резерв не створювали – чи виникають податкові різниці

 • особливі резерви та забезпечення – резерви під аудит, ремонт на демонтаж та відсутні первинні документи

 • чи виникають податкові різниці у МСФЗ-ників на суму контрактного зобов’язання – точка зору фіскалів

4. Збитки минулих періодів:

 • як правильно перенести показник від’ємного значення з попередніх періодів

 • що робити, якщо збитки були , але ми їх не показали

 • відображення пільги з податку на прибуток, у зв’язку із зменшенням об’єкту оподаткування- відображаємо по – новому у декларації з прибутку

Що входить у вартість вебінару 1:
 • відеозапис вебінару з доступом без обмежень у часі, 
 • конспект, слайди та зразки документів

вартість: 601 грн.

Що входить у вартість 3-ох вебінарів:
 • відеозапис вебінару з доступом без обмежень у часі, 
 • конспект, слайди та зразки документів

вартість: 1 306 грн.

Що ми розглянемо на 2-му вебінарі 

УВАГА!

Для отримання відеозапису серії вебінарів наявність електронної пошти від Google – Gmail є обов’язковою.

 За бажанням учасника надається допомога у створенні електронної пошти  Gmail

Вебінар 2

Податкові різниці –  щодо імпорту, фінансових витрат, фінансових інвестицій, допомога та інші

1. Імпортні податкові різниці

 • ідентифікуємо операції, що виникли по нерезидентам із списків КМУ № 1045 та № 480

2. Роялті та податкові різниці, що пов’язані з ними:

 • “супутні” податки , що виникають при виплаті роялті

 • роялті, що виплачуються нерезиденту або платнику на спрощеній системі оподаткування

3. Інші податкові різниці:

 • безкоштовно передані кошти, товари, роботи послуги – та податкові різниці пов’язані із ними

 • нові “антикризові” податкові різниці

 • фінансові витрати, що виникають по позикам, кредитам та фінлізингу отриманими у пов’язаних осіб нерезидентів. Алгоритм розрахунку та відображенню у різних звітних періодах

 • фінансові інвестиції в інші компанії та облік за методом участі в капіталі – інвестиція, подальший облік та її продаж

Що входить у вартість вебінару 2:
 • відеозапис вебінару з доступом без обмежень у часі
 • конспект, слайди та зразки документів

вартість: 602 грн.

Що входить у вартість 3-ох вебінарів:
 • відеозапис вебінару з доступом без обмежень у часі
 • конспект, слайди та зразки документів

вартість: 1 306 грн.

Що ми розглянемо на 3-му вебінарі 

УВАГА!

Для отримання відеозапису серії вебінарів наявність електронної пошти від Google – Gmail є обов’язковою.

 За бажанням учасника надається допомога у створенні електронної пошти  Gmail

Вебінар 3

Податкові різниці у бухгалтерському обліку

 • чи повинна сума податку на прибуток у декларації відповідати податку на прибуток у фінансовій звітності?

 • постійні та тимчасові податкові різниці на прикладах

 • числовий наскрізний приклад заповнення додатку РІ податкової декларації з податку на прибуток 

 • відображення у бухгалтерському обліку за рахунками 17 “Відстрочені податкові активи” та 54 “Відстрочені податкові зобов’язання”

 • звірка нарахованого податку на прибуток за Дт 98 рахунку із показником “податок на прибуток” у фінансовій звітності та податковій декларації

Що входить у вартість вебінару 3:
 • відеозапис вебінару з доступом без обмежень у часі, 
 • конспект, слайди та зразки документів

вартість: 603 грн.

Що входить у вартість 3-ох вебінарів:
 • відеозапис вебінару з доступом без обмежень у часі, 
 • конспект, слайди та зразки документів

вартість: 1 306 грн.

Залишилися запитання?

Телефонуйте +38 068 640 20 55; +38 066 894 96 27

або пишіть на office@kavynm.com