Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com

ПРОЕКТ МАР’ЯНИ КАВИН

Тренінг

                                    “ПОДАТКИ В УКРАЇНІ”

в рамках ПРОГРАМИ підвищення кваліфікації для практикуючих бухгалтерів

 СТАРТ НАВЧАННЯ  02.10.2020 року 

Мета та кому корисно:

Мета: підвищення кваліфікації практикуючих бухгалтерів, що працюють у таких сферах діяльності, як: виробництво, послуги та торгівля. Додати впевненості у власних силах при перевірках контролюючих органів. Навчитися формувати власне професійне судження, що базуватиметься на отриманих знаннях та навичках. Обмін досвідом та знайомство із колегами-професіоналами.

Корисно для: бухгалтерів, головних бухгалтерів, аудиторів, ревізорів, студентів, що стажуються, які бажають здати екзамен з предмету Податки в Україні за міжнародною сертифікацією САР/СІРА

Також фахівців, які не мають на меті отримати міжнародну сертифікацію САР/СІРА, проте бажають мати впевненість у власних знаннях. Також для тих, хто бажає отримати практичні навички у виборі оптимальних варіантів оподаткування

ФОРМАТ ЗАНЯТЬ ТА ГРАФІК

 • по п’ятницях та суботах з 11-00 по 18-00 лекції та практичні кейси;
 • загальна тривалість курсу 64 академічних години

МІСЦЕПРОВЕДЕННЯ

 • м.Львів, вул. Горбачевського, 18.
 • Приміщення інституту підприємництва та перспективних технологій при НУ “Львівська політехніка”

Мар’яна Кавин 

САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит. Досвід роботи у сфері податкового консультування,  внутрішнього аудиту, ведення практичної бухгалтерії з 1998 року

Христина Зазуля

САР, IFA-внутрішній аудит, стратегічний менеджмент, фінансовий менеджмент, фінансовий облік, МСФЗ). Практикуючий бухгалтер, досвід роботи за фахом з 1989 року

ПЛАН ТРЕНІНГУ

02.10.2020 р. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

 

 

    Тема 1   ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Лекційне та практичне заняття,  02.10.2020 р. ,   лектор Мар’яна Кавин

План:
 • Термінологія, що застосовуються при обчисленні податку на прибуток
 • Платники податку – хто ними є, а хто випадково може стати
 • Об’єкт оподаткування – для «високодохідників» та «малодохідників»
 • База оподаткування та ставки податку
 • Порядок обчислення податку на прибуток підприємств
 • Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів
 • Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень)
 • Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій
 • Особливості оподаткування страховика
 • Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, а також операцій з інвестиційною нерухомістю і біологічними активами, які оцінюються за справедливою вартістю
 • Оподаткування прибутку, отриманого платником податку в умовах дії угоди про розподіл продукції, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених розділом XVIII цього Кодексу.
 • Особливості оподаткування нерезидентів
 • Особливості оподаткування букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино)
 • Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування та суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення
 • Особливості оподаткування витрат на недержавне пенсійне забезпечення
 • Звільнення від оподаткування
 • Підрозділ 4 Розділ ХХ Перехідні положення щодо податку на прибуток
ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ
 • Обчислення податкових різниць, заповнення додатка РІ
 • Аналіз перехідних операцій
 • Податкові різниці – для «високодохідників» та «малодохідників»
 • Особливості перенесення збитків минулих періодів
 • Виправлення помилок минулих періодів – декларація та фінансова звітність. Існуючі варіанти виправлення та вибір оптимального
 • “Ув’язка” форм фінансової звітності з декларацією

 

03.10.2020 р. ПДФО, ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР, ЄСВ

 

      Тема 2

НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТА ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСОБАМ. ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР, ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК. ЗАГАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ ТА САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ.  

Лекційне та практичне заняття –  03.10.2020, лектор Мар’яна Кавин

План:

Нарахування та виплата доходу фізичним особам

 • Трудовий договір, договір ЦПХ – основні відмінності, ризики підміни понять
 • Основне місце праці, сумісництво.
 • Держпраці – ключові моменти інспекційних відвідувань
 • Відповідальність за порушення законодавства про працю.
 • «Мобілізаційні» компенсації.
 • Розрахунок квот для забезпечення соціального захисту осіб у разі настання безробіття 5% та 4ох відсоткова квота забезпечення робочих місць для інвалідів .

Єдиний соціальний внесок

 • Що таке «трудові» доходи
 • Категорії застрахованих осіб
 • База нарахування ЄСВ
 • Оподаткування лікарняних, путівок та інших виплат фізичним особам
 • Штрафні санкції
 • Звітність
 • Статистика заробітної плати

Податок з доходів фізичних осіб

 • Критерії визнання оподатковуваного доходу
 • «Натуральний» коефіцієнт
 • Види доходу, об’єкт та ставки
 • Відповідальні особи
 • Податкова знижка
 • Умови звільнення від сплати ПДФО з доходів самозайнятих осіб
 • Оподаткування заробітної плати
 • Податкова соціальна пільга
 • Декларування доходів
 • Приорітетність оподаткування різних видів доходу
 • Оподаткування та ведення обліку ФОП на загальній системі оподаткування
 • Критерії відповідальності для визнання витрат
 • Алгоритм обчислення ПДФО, військового збору та ЄСВ при річному розрахунку
 • Заповнення книги обліку доходів і витрат
 • Оподаткування та ведення обліку ФО – незалежна професійна діяльність

Військовий збір

 • База оподаткування
 • Види доходів, що оподатковуються та неоподатковуються.
 • Звітність

 

09.10.2020 р. СПРОЩЕНА СИСТЕМА

 

       Тема 3  СПРОЩЕНА СИСТЕМА 

Лекційне та практичне заняття – 09.10.2020, лектор Мар’яна Кавин

План:
 • Групи: критерії віднесення.
 • Вибір ЄП як системи оподаткування
 • Особливості первинної реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності
 • Ставки ЄП
 • ЄП і ПДВ – особливості
 • Видів діяльності і вибір групи ЄП
 • Обчислення доходів з метою оподаткування і визначення граничного обсягу доходу.
 • Зміна групи ЄП: право і обов’язок
 • Перехід на загальну систему оподаткування: право і обов’язок
 • Наслідки переходу на загальну систему оподаткування
 • Штрафні санкції за порушення критерії для ЄП
 • Застосування РРО
 • Облік у платників ЄП
 • Звітність.
ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ
 • На якій системі оподаткування зупинитись новоствореному СПД?
 • Що вибрати: ЄП з ПДВ чи без ПДВ?
 • Облік у «спрощенця»: спрощений чи таки ні?
 • Порушення яких критеріїв «смертельно» для СПД, а за які можна обійтись лише штрафом.
 • Порушили умови перебування на ССО: реєструватись платником ПДВ? Купувати РРО?
 • Аналіз 30-го та 31-го рахунків і декларація платника ЄП.

 

10.10.2020 р. Практичні заняття по ТЕМІ 1,2,3

 

  10.10.2020 р. Практичні заняття по ТЕМІ 1,2,3

Мар’яна Кавин

 

23.10.2020 ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

 

 

   Тема 4   ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Лекційне заняття та практичне заняття – 23.10.2020,  лектор  Христина Зазуля

План:
 • Поняття «платник – особа»
 • Платник-отримувач послуг від нерезидентів
 • Реєстрація платником ПДВ- обов’язкова та добровільна
 • Підстави для анулювання реєстрації та її наслідки
 • Об’єкт оподаткування
 • Місце постачання товарів та послуг
 • Дата виникнення податкових зобов’язань
 • Порядок визначення бази оподаткування
 • Коригування податкових зобов’язань
 • Операції з ПДВ, без ПДВ, не ПДВ.
 • Податковий кредит – дата виникнення , підстави
 • Випадки нарахування ПЗ, які компенсують раніше отриманий ПК
 • Порядок визначення суми податку
 • Електронне адміністрування податку на додану вартість
 • Порядок призупинення реєстрації податкової накладної
 • Податкова накладна (зведена, підсумкова)
 • Порядок складання декларації з податку на додану вартість
 • Бухгалтерські «спец» рахунки ПДВ. Організація обліку.
ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ
 • Розрахунки коригування – типові ситуації та основні правила
 • Облік на спец. рахунках 641,644,643,315
 • Електронний кабінет платника податків – як «взяти» максимум

 

 

24.10.2020р. АДМІНІСТРУВАННЯ ТА МІСЦЕВІ ПОДАТКИ

 

 

     Тема 5    АДМІНІСТРУВАННЯ ТА МІСЦЕВІ ПОДАТКИ

Лекція та практичне заняття – 24.10.2020, лектор Христина Зазуля

План:
 • Загальні положення щодо обліку платників податків
 • Відповідальність бухгалтера – фінансова, адміністративна, кримінальна
 • Права та обов’язки органів Державної фіскальної служби України
 • Первинні документи –вимоги до оформлення, архівація документів, терміни зберігання
 • Адреса суб’єкта підприємницької діяльності – податкова, юридична, фізична, місцезнаходження.
 • Податкова декларація (розрахунок) – обов’язкові реквізити, підписанти
 • Внесення змін у звітність у разі виявлення помилок – існуючі варіанти та вибір оптимального
 • Визначення сум податкових та грошових зобов’язань
 • Оскарження рішень контролюючих органів- процедура адміністративного оскарження, оскарження у суді
 • Сплата узгодженого податкового зобов’язання
 • Податкове повідомлення-рішення, податкова вимога
 • Загальні положення щодо обліку платників податків
 • Перевірки, види перевірок, особливості, спосіб проведення підстави для: камеральних перевірок, документальних виїзних, документальних невиїзних, фактичних
 • Матеріали, що є підставою для висновків під час проведення перевірок
 • Умови та порядок допуску посадових осіб органів  державної податкової служби до проведення    документальних виїзних та фактичних перевірок
 • Надання документів, оформлення результатів перевірок
 • Правила поведінки  під час проведення перевірок
 • Джерела сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу
 • Строки давності та їх застосування, штрафні санкції
 • Пеня: види, способи обчислення.
 • АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
 • ЗБІР ЗА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
 • ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК
 • РЕНТНА ПЛАТА
 • РЕНТНА ПЛАТА ЗА НАФТУ, ПРИРОДНИЙ ГАЗ І ГАЗОВИЙ КОНДЕНСАТ, ЩО ВИДОБУВАЮТЬСЯ В УКРАЇНІ
 • ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ
 • ПОДАТОК НА МАЙНО
 • ЗБІР ЗА КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ
 • ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ
 • ЗБІР ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ
ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ
 • Документальна перевірка: як зберігати документи, які реєстри обліку слід надавати інспекторам.
 • Чи потрібна на підприємстві головна книга?
 • Фактична перевірка: як підготувати персонал.
 • Як «зустріти» та «провести» перевірку.
 • Як чинити бухгалтеру, який отримав на руки податкове повідомлення-рішення.
 • Обчислення штрафів та пені за порушення ПКУ: практичні завдання.

 

 

30.10.2020 р. Практичні заняття по ТЕМІ 4 ТА 5

 

 

30.10.2020 р. Практичні заняття по ТЕМІ 4 ТА 5

Христина Зазуля

 

31.10.2020 р. Розв'язування екзаменаційних задач. Пробний екзамен

 

31.10.2020 р. Розв’язування екзаменаційних задач. Пробний екзамен. Видача сертифікатів.

Мар’яна Кавин та Христина Зазуля

 

Важливі дати:

 • Дати лекційних та практичних занять 02.10, 03.10, 09.10, 10.10, 23.10, 24.10, 30.10, 31.10 – 2020 р.
 • Пробний екзамен та видача сертифікатів 31.10.2020 р. – Христина Зазуля та Мар’яна Кавин
 • Екзамен за програмою САР/СІРА за предметом “Податки в Україні” 21.11.2020 р.

Навчання проводиться у Львові за адресою вул. Горбачевського 18, 

(приміщення “ІППТ” НУ “Львівська політехніка”)

w

По завершенню тренінгу кожний учасник отримає сертифікат.

Передбачені домашні завдання, перевірка результатів із роз’ясненнями та розв’язування реальних екзаменаційних задач.

k

По завершенню курсу проводиться пробний іспит та надаються рекомендації щодо успішної здачі екзамену

Про сертифікацію бухгалтерів за програмою САР/СІРА та АССА Діпіфр?

Основні характеристики кожної із програм – дивіться у відео та обирайте, те що для Вас є більш прийнятне

Для чого мені сетрифікат САР/CIPA?

Перегляньте відео – розповідь, можливо

після цього ви отримаєте відповідь і зрозумієте

необхідність бути одним із учасників тренінгу)

Вартість тренінгу:

4 100 грн. при оплаті до 31.08;

4 600 грн. при оплаті з 1.09

Дізнатися більше про CAP/CIPA
та заплановані тренінги у 2020 році можна нижче:

Увага! Рекомендую не зволікати, адже як правило, група повністю набирається за місяць до старту

Відгуки учасників

Навчалась у Мар’яни Кавин на цьому тренінгу у 2016 році. Успішно здала іспит на САР “Фінансовий облік-1”. Дуже задоволена, що фінансовий облік читала саме Мар’яна. Доступно, чітко, грамотно, конкретні приклади з реального бухгалтерського життя. Професійний, старанний, сумлінний, відповідальний підхід до викладу матеріалу, до підготовки до іспиту та до своєї справи вцілому. Окрім всього ви отримаєте просто приємне людське спілкування і надзвичайний заряд енергії. З впевненістю скажу, Мар’яна професіонал своєї справи!

Гірняк Олена

директор, Західно-Українська Аудиторська Компанія

Ти працюєш бухгалтером чи головним бухгалтером, хочеш вийти на вищий рівень бухгалтерських знань, впорядкувати, систематизувати всі свої знання по поличкам – тоді тренінг з фінансового обліку 1 по програмі САР-СІРА з Мар’яна Кавин саме для Тебе. Саме з цього тренінгу почалися зміни у моєму бухгалтерському житті, саме ці знання надали мені впевненості в собі, допомогли перемогти у конкурсі “Кращий бухгалтер України-2015”, одержати чудову роботу і долати всі перешкоди на професійному шляху. Рекомендую всім, хто дійсно хоче щось змінити на краще, прикладаючи зусилля, а не просто сидить, скиглить про тяжке життя і чекає мани з неба.

Ривак Христина, головний бухгалтер

Залишилися запитання? Телефонуй  067 670 35 90 або пиши на kavynm@gmail.com

Для тих, хто вперше

Місце проведення заходу м. Львів, вул. Горбачевського, 18 . Це приміщення Інституту підприємництва та перспективних технологій при НУ Львівська політехніка. Номер аудиторії буде повідомлений за тиждень до початку заняття

Як добратися із вокзалу до місця проведення тренінгу тутhttps://goo.gl/sJgJTz

Також, для іногородніх пишу адреси кількох айхабів (місць відпочинку, де є кава-чай,печенько, доступ до інтернету , компютери, тут тепло чисто і затишно, а вартість перебування дуже помірна- близько 30 грн. за годину).

 • Недалеко від вокзалу: IHUB Lviv, вулиця Замкнена, 9. Тел. 098 881 27 01, більше про це приміщення тут: https://goo.gl/iLE4ma

Як добратися з вокзалу https://goo.gl/mjZ8Mk

 • В самому центрі Львова – “Комуна “, більше про заклад тут: https://goo.gl/HxWo4M , 

Адреса: 2-й поверх, Галицька вулиця, 1, Львів, години роботи: Відчинено цілодобово, телефон0322 357 771

Як добратися з вокзалуhttps://goo.gl/mbNdum

Перерви

Буде 2 перерви по 15 хв. та одна 45 хв. на обід. Короткі перерви по 15 хв. – будуть забезпечені перекусом ( кава, чай, печенька) Обід –  обирайте один з двох варіантів:

Варіант №1:  їжу берете з собою – та споживаєте в спеціально відведеному місці, кава-чай будуть доступні, за бажанням можна взяти в термосі їжу з дому.   

Варіант №2: обідаєте поруч в кафетеріях. Наприклад, поруч є Піцерія Челентано. Знаходиться поруч (3 хв.) від навчального корпусу. Більше тут: https://lviv.vgorode.ua/reference/pytstseryy/265362-pitsa-chelentano

Що мати із собою на занятті

 1. Калькулятор – обовязково. Калькулятор на мобільному для наших цілей НЕ ПІДХОДИТЬ.
 2. Ручка, олівець, гумка, лінійка прозора від 10 см.
 3. Зошит – бажано А-4 в клітинку. Одного зошита , як правило не вистарчаєJ. Тому беріть товстий (96 стор.)
 4. Гарний настрій

На першому занятті Ви отримаєте:

 1. Підручник
 2. Роздатковий
 3. Домашнє на наступне заняття

Також , на першому занятті я допоможу Вам долучитися  до групи в телеграмі для спілкування між учасниками групи.

На першому та останньому занятті – будемо фотографуватися. Ніби все:) до зустрічі!

Мої пости про CAP/CIPA у Facebook