Онлайн-курс “Податки в Україні”, 23.11.2021 | Податковий блог
Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com

Курс складається із п’яти

модулів

+

Кожний модуль, у свою чергу,

включає 3-и вебінари

T

Відповідно повний курс 15

вебінарів (5 модулів *3 вебінари)

Кожний вебінар триває

2,5 год

Загальний обсяг курсу

– 50 академічних годин

r

Участь у курсі буде корисна для: 

 ⇓                                                

⇒ бухгалтерів, головних бухгалтерів, аудиторів, ревізорів, студентів, що стажуються, які бажають здати екзамен з предмету Податки в Україні за міжнародною сертифікацією САР/СІРА

⇒ фахівців, які не мають на меті отримати міжнародну сертифікацію САР/СІРА, проте бажають мати впевненість у власних знаннях. Також для тих, хто бажає отримати практичні навички у виборі оптимальних варіантів оподаткування
G

Мета курсу:

– Підвищення кваліфікації практикуючих бухгалтерів, що працюють у таких сферах діяльності, як: виробництво, послуги та торгівля.

– Додати впевненості у власних силах при перевірках контролюючих органів.

– Навчитися формувати власне професійне судження, що базуватиметься на отриманих знаннях та навичках.

– Обмін досвідом та знайомство із колегами-професіоналами.

УВАГА!

Для отримання відеозапису вебінарів онлайн курсу наявність електронної пошти від Google – Gmail є обов’язковою.

 За бажанням учасника надається допомога у створенні електронної пошти  Gmail

Програма курсу

МОДУЛЬ 1:

ВЕБІНАР 1,2,3

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК:

  – Термінологія, що застосовуються при обчисленні податку на прибуток

  – Платники податку – хто ними є, а хто випадково може стати

  – Об’єкт оподаткування – для «високодохідників» та «малодохідників»

  – База оподаткування та ставки податку

  – Порядок обчислення податку на прибуток підприємств

  – Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів

  – Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень)

  – Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій

  – Особливості оподаткування страховика

  – Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, а також операцій з інвестиційною

нерухомістю і біологічними активами, які оцінюються за справедливою вартістю

  – Оподаткування прибутку, отриманого платником податку в умовах дії угоди про розподіл продукції, здійснюється з

урахуванням особливостей, встановлених розділом XVIII цього Кодексу.

  – Особливості оподаткування нерезидентів

  – Особливості оподаткування букмекерської діяльності, діяльності з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у

тому числі казино)

  – Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування та суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення

  – Особливості оподаткування витрат на недержавне пенсійне забезпечення

  – Звільнення від оподаткування

  – Підрозділ 4 Розділ ХХ Перехідні положення щодо податку на прибуток

ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ

  – Обчислення податкових різниць, заповнення додатка РІ

  – Аналіз перехідних операцій

  – Податкові різниці – для «високодохідників» та «малодохідників»

  – Особливості перенесення збитків минулих періодів

  – Виправлення помилок минулих періодів – декларація та фінансова звітність. Існуючі варіанти виправлення та вибір

оптимального

  – “Ув’язка” форм фінансової звітності з декларацією

МОДУЛЬ 2:

ВЕБІНАР 1,2,3

ПДФО, ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР, ЄСВ:

  Нарахування та виплата доходу фізичним особам

  – Трудовий договір, договір ЦПХ – основні відмінності, ризики підміни понять

  – Основне місце праці, сумісництво.

  – Держпраці – ключові моменти інспекційних відвідувань

  – Відповідальність за порушення законодавства про працю.

  – «Мобілізаційні» компенсації.

  – Розрахунок квот для забезпечення соціального захисту осіб у разі настання безробіття 5% та 4ох відсоткова квота

забезпечення робочих місць для інвалідів .

  Єдиний соціальний внесок

  – Що таке «трудові» доходи

  – Категорії застрахованих осіб

  – База нарахування ЄСВ

  – Оподаткування лікарняних, путівок та інших виплат фізичним особам

  – Штрафні санкції

  – Звітність

  – Статистика заробітної плати

  Податок з доходів фізичних осіб

  – Критерії визнання оподатковуваного доходу

  – «Натуральний» коефіцієнт

  – Види доходу, об’єкт та ставки

  – Відповідальні особи

  – Податкова знижка

  – Умови звільнення від сплати ПДФО з доходів самозайнятих осіб

  – Оподаткування заробітної плати

  – Податкова соціальна пільга

  – Декларування доходів

  – Приорітетність оподаткування різних видів доходу

  – Оподаткування та ведення обліку ФОП на загальній системі оподаткування

  – Критерії відповідальності для визнання витрат

  – Алгоритм обчислення ПДФО, військового збору та ЄСВ при річному розрахунку

  – Заповнення книги обліку доходів і витрат

  – Оподаткування та ведення обліку ФО – незалежна професійна діяльність

  Військовий збір

  – База оподаткування

  – Види доходів, що оподатковуються та неоподатковуються.

  – Звітність

МОДУЛЬ 3:

ВЕБІНАР 1,2,3

СПРОЩЕНА СИСТЕМА :

 – Групи: критерії віднесення.

  – Вибір ЄП як системи оподаткування

  – Особливості первинної реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності

  – Ставки ЄП

  – ЄП і ПДВ – особливості

  – Видів діяльності і вибір групи ЄП

  – Обчислення доходів з метою оподаткування і визначення граничного обсягу доходу.

  – Зміна групи ЄП: право і обов’язок

  – Перехід на загальну систему оподаткування: право і обов’язок

  – Наслідки переходу на загальну систему оподаткування

  – Штрафні санкції за порушення критерії для ЄП

  – Застосування РРО

  – Облік у платників ЄП

  – Звітність.

ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ

  – На якій системі оподаткування зупинитись новоствореному СПД?

  – Що вибрати: ЄП з ПДВ чи без ПДВ?

  – Облік у «спрощенця»: спрощений чи таки ні?

  – Порушення яких критеріїв «смертельно» для СПД, а за які можна обійтись лише штрафом.

  – Порушили умови перебування на ССО: реєструватись платником ПДВ? Купувати РРО?

  – Аналіз 30-го та 31-го рахунків і декларація платника ЄП.

МОДУЛЬ 4:

ВЕБІНАР 1,2,3

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ :

  – Поняття «платник – особа»

  – Платник-отримувач послуг від нерезидентів

  – Реєстрація платником ПДВ- обов’язкова та добровільна

  – Підстави для анулювання реєстрації та її наслідки

  – Об’єкт оподаткування

  – Місце постачання товарів та послуг

  – Дата виникнення податкових зобов’язань

  – Порядок визначення бази оподаткування

  – Коригування податкових зобов’язань

   – Операції з ПДВ, без ПДВ, не ПДВ.

  – Податковий кредит – дата виникнення , підстави

  – Випадки нарахування ПЗ, які компенсують раніше отриманий ПК

  – Порядок визначення суми податку

  – Електронне адміністрування податку на додану вартість

  – Порядок призупинення реєстрації податкової накладної

  – Податкова накладна (зведена, підсумкова)

  – Порядок складання декларації з податку на додану вартість

  – Бухгалтерські «спец» рахунки ПДВ. Організація обліку.

ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ

  – Розрахунки коригування – типові ситуації та основні правила

  – Облік на спец. рахунках 641,644,643,315

  – Електронний кабінет платника податків – як «взяти» максимум

МОДУЛЬ 5:

ВЕБІНАР 1,2,3

АДМІНІСТРУВАННЯ ТА МІСЦЕВІ ПОДАТКИ :

  – Загальні положення щодо обліку платників податків

  – Відповідальність бухгалтера – фінансова, адміністративна, кримінальна

  – Права та обов’язки органів Державної фіскальної служби України

  – Первинні документи –вимоги до оформлення, архівація документів, терміни зберігання

  – Адреса суб’єкта підприємницької діяльності – податкова, юридична, фізична, місцезнаходження.

  – Податкова декларація (розрахунок) – обов’язкові реквізити, підписанти

  – Внесення змін у звітність у разі виявлення помилок – існуючі варіанти та вибір оптимального

  – Визначення сум податкових та грошових зобов’язань

  – Оскарження рішень контролюючих органів- процедура адміністративного оскарження, оскарження у суді

  – Сплата узгодженого податкового зобов’язання

  – Податкове повідомлення-рішення, податкова вимога

  – Загальні положення щодо обліку платників податків

  – Перевірки, види перевірок, особливості, спосіб проведення підстави для: камеральних перевірок, документальних виїзних, документальних невиїзних, фактичних

  – Матеріали, що є підставою для висновків під час проведення перевірок

  – Умови та порядок допуску посадових осіб органів  державної податкової служби до проведення    документальних виїзних та фактичних перевірок

  – Надання документів, оформлення результатів перевірок

  – Правила поведінки  під час проведення перевірок

  – Джерела сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу

  – Строки давності та їх застосування, штрафні санкції

  – Пеня: види, способи обчислення.

  – Акцизний податок

  – Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

  – Екологічний податок

  – Рентна плата

  – Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

  – Плата за користування надрами

  – Податок на майно

  – Збір за користування радіочастотним ресурсом України

  – Збір за спеціальне використання води

  – Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ

  – Документальна перевірка: як зберігати документи, які реєстри обліку слід надавати інспекторам.

  – Чи потрібна на підприємстві головна книга?

  – Фактична перевірка: як підготувати персонал.

  – Як «зустріти» та «провести» перевірку.

  – Як чинити бухгалтеру, який отримав на руки податкове повідомлення-рішення.

  – Обчислення штрафів та пені за порушення ПКУ: практичні завдання.

Вартість: 6495 грн.

У вартість входить:

1. Доступ до відеозаписів 15-ти вебінарів необмежений у часі

2. Матеріали: слайди з тезами, схемами, задачі та тести

Увага! Рекомендую не зволікати, адже як правило, група повністю набирається за місяць до старту

Мої пости про CAP/CIPA у Facebook

Залишилися запитання?

Телефонуйте  068 640 20 55, 066 894 96 27 або пишіть на office@kavynm.com