Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com

Порушення

Відповідальність

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків (абз. 2 ч. 2)30 мінімальних зарплат встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення ( 96 000 грн. за кожного працівника)
Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі (абз. 3 ч. 2)3 мінімальні зарплати встановленої законом на момент виявлення порушення

( 9 600 грн. разово)

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, зокрема:

-недотримання норм оплати праці (за роботу в надурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; у нічний час; за час простою, який мав місце не з вини працівника;)

– недотримання гарантії для працівників щодо оплати щорічних відпусток;

– гарантії та компенсації працівникам в разі службових відряджень

– ненарахування індексації (абз. 4 ч. 2)

10 мінімальних зарплат встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

(32 000 грн. за кожного працівника)

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні (абз. 6 ч. 2)3 мінімальні зарплати встановленої законом на момент виявлення порушення

( 9 600 грн. разово)

Недопущення до проведення перевірки або вчинення дій, що перешкоджають її проведення з питань неоформлених працівників або оформлених  на неповний робочий час, в той час коли працівник зайнятий повний робочий час, виплата зарплати без сплати податків (абз. 7 ч. 2)100 мінімальних зарплат встановлених законом на момент виявлення порушення

320 000 грн. разово)

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами 2 – 7 частини 2 статті 265 КЗпП (абз. 8 ч. 2)Одна мінімальна заробітна плата

( 3 200 грн. разово)