Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com

Податкові різниці з податку на прибуток – 2017 рік

Різниці, на які збільшується фінансовий результат Різниці, на які зменшується фінансовий результат код рядка в дод.РІ Декларації з ПНП Назва різниці код рядка в дод РІ Декларації з ПНП Назва різниці 1. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних...

Мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів

  Групи Мінімально допустимі строки корисного використання, років група 1 – земельні ділянки – група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом 15 група 3 – будівлі 20 споруди 15 передавальні пристрої 10 група 4...

Строки нарахування амортизації нематеріальних активів

  Групи Строк дії права користування група 1 – права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище) Відповідно до правовстановлюючого документа...

Методи нарахування амортизації об’єктів основних засобів та інших необоротних активів

  Назва методу Формула Примітки Прямолінійний А = ПВ-ЛВ : T A –  річна сума амортизаційних відрахувань; ПВ – первісна вартість; ЛВ – ліквідаційна вартість; Т – термін корисного використання об’єкта ОЗ (років). Зменшення залишкової вартості А= ЗВ*На, На= 1...