Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com

 

Мінімальний та максимальний розмір аліментів
Вік дитиниМінімальний розмірМаксимальний розмір
До 6-ти років
по 30.11.2017713 грн.7 130 грн.
з 01.12.2017746 грн.7 460 грн.
Від 6-ти до 18-ти років
по 30.11.2017888,50 грн.8 885 грн.
З 01.12.2017930 грн.9 300 грн.
Нормативний акт: ЗУ від 17.05.2017 р. № 2037 – VIII. Набрання чинності 08.07.2017р.у

 

 

Доходи аліментника,з яких відраховують аліменти:
1)основна заробітна плата
2) усі види доплат і надбавок до заробітної плати
3)преміїв грошовій і натуральній формі
4)плата за наднормову роботу,за роботу у святкові,неробочі та вихідні дні
5)відпускні,а також отримувана при звільненні компенсація за невикористану протягом декількох років відпустку
6)зарплата,що зберігається за час виконання державних і громадських обов’язків,а також в інших випадкахзбереження середньої заробітної плати
7)винагорода за підсумками роботи за рік
8)винагорода,що виплачується штатним літературним працівникам газет,журналів,агентств друку,радіо,телебачення з фонду літературного гонорару,а також нештатним літературним працівникам,які підлягають державному соціальному страхуванню
9)одноразові винагороди(процентні надбавки)за вислугу років
10)допомогаз державного соцстрахування,а також допомога по тимчасовій непрацездатності,яка встановлена в колективних сільгосппідприємствах
11)доплатидо допомоги з державного соцстрахування,виплачувані за рахунок підприємств
12)суми,що виплачуються для відшкодування збитку у зв’язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я(за винятком сум для відшкодування збитків на догляд,додаткове харчування,санаторно-курортне лікування(включаючи оплату проїзду)і протезування потерпілих)
13)усі види заробітку,що отримується адвокатами за роботу в юридичних консультаціях
14)інші види заробітку

 

Доходи аліментника, з яких не відраховують аліменти
1)вихідна допомога при звільненні
2)неоподатковувана сума матеріальної допомоги,допомога на лікування,поховання
3)компенсація за невикористану відпустку,крім випадків,коли особа при звільненні отримує компенсацію за відпустку,не використану протягом декількох років
4)допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до14років
5)допомога по вагітності та пологах
6)компенсація працівникові витрат у зв’язку з переведенням,направленням на роботу в іншу місцевість абослужбовим відрядженням
7)польове забезпечення,надбавки до зарплати й інші суми,які виплачуються замість добових і квартирних
8)компенсаційні суми,які виплачуються за амортизацію інструментів і зношеність одягу
9)вартість безкоштовно наданих квартир і комунальних послуг
10)дотації на обіди,вартість путівок до санаторіїв і будинків відпочинку,що надаються за рахунок коштів підприємств і організацій
Нормативний акт:

  • Закон України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р. № 1404-VIII.
  • Постанова КМУ «Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб» від 26.02.93 р. № 146.

 

Підстави для утримання аліментів
При добровільній сплаті:
1) за власною ініціативою батька, який мешкає окремо від дитини. Тут підставою для утримання аліментів буде заява про відрахування аліментів на дитину із зарплати такого батька, подана ним роботодавцеві ( ч. 1 ст. 187 СКУ). На підставі поданої заяви роботодавець перераховує аліменти не пізніше за триденний строк з дня виплати зарплати;
2) за договором про виплату аліментів на дитину, укладеним батьками ( ст. 189 СКУ). Підставою для утримання аліментів також буде заява про відрахування аліментів на дитину, до якої може бути додана копія договору.
При примусовій сплаті:
1) постанова виконавця про звернення стягнення на зарплату й інші доходи боржника на підставі відповідного рішення суду;
2) постанова виконавця про звернення стягнення на зарплату й інші доходи боржника на підставі виконавчого напису нотаріуса на договорі між батьками про виплату аліментів на дитину;
3) заява від одержувача аліментів + виконавчий лист. Тобто одержувач аліментів може звернутися в бухгалтерію безпосередньо, минувши виконавців (див. ст. 7 Закону № 1404). У заяві мають бути вказані: реквізити банківського рахунку, на який потрібно буде перераховувати кошти; П. І. Б., реквізити документа, який підтверджує особу стягувача (паспорт).
Нормативні акти:

– ч. 1 ст. 187 СКУ; Закон України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 р. № 1404-VIII.ст. 7

 

Оподаткування аліментів
ПДФО, військовий збір (165.1.14 ПКУ) та ЄСВ не нараховуються. Виплата аліментів відображається в 1ДФ з ознакою доходу «140». При цьому слід вказати індивідуальний податковий номер одержувача аліментів
УВАГА ВИЙНЯТОК !!!!!Аліменти від нерезедента обкладають ПДФО та ВЗ. Але, в даному випадку, податковим агентом є особа, яка отримала аліменти
Нормативний акт: п.п. 165.1.14 ПКУ

 

Бухгалтерські проведення щодо нарахування та виплати аліментів
Зміст операціїДтКт
Нараховано аліменти661685
Сплачено аліменти685311

 

Звітність по аліментах
по “добровільних” аліментах:по “НЕдобровільних” аліментах:
звітність НЕ передбаченаПередбачена звітність: “Звіт виконавця про проведення відрахування і виплати” Додаток 9 до Інструкції з організації
примусового виконання рішень
(пункт 8 розділу Х) Див. зразок нижче
Строк подання звіту:

Звіти направляються державному виконавцеві, який долучає їх до матеріалів справи.

За кожною постановою виконавця звіт подається щокварталу і після закінчення строку відповідних виплат роботодавець зобов’язаний подати окремий Звіт про проведені відрахування і виплати.

Також , звіт подається при звільненні працівника за період з моменту подання останнього звіту до моменту звільнення працівника.

 

Відповідальність за порушення порядку, що встановлений для нарахування та сплати аліментів
Відповідальність за неподання звіту

За неподання / несвоєчасне подання звіту накладається адмінштраф у розмірі від 850 до 1700 грн. ( ст. 188-13 КпАП)

Відповідальність за несвоєчасну сплату аліментів
Отримувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) в розмірі 1 % суми несплачених аліментів за кожен день прострочення з дня прострочення до дня повного погашення боргу . Але не більше 100 % заборгованості
Відповідальність за прострочення оплати додаткових витрат
На вимогу другого з батьків слід  сплатити суму заборгованості з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 % річних від простроченої суми
ВАЖЛИВО!!!

Обидві відповідальності виникають лише за наявности вини боржники. А встановлення вини – виключна компетенція суду.

 

Додаток 9

до Інструкції з організації

примусового виконання рішень

(пункт 8 розділу Х)

кому: _____________________________

      (найменування органу державної виконавчої служби,

                                                                                            П.І.Б. приватного виконавця)

ЗВІТ

про здійснені відрахування та виплати

________________________________________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації,  прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, фізичної особи – підприємця, які отримали постанову про стягнення, контактний телефон)

щодо ___________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові боржника)

за   Постановою від ________________ВП №_____________, виданою за виконавчим органом по документам:___________________

________________________________________________________________________________________________________________ (назва та реквізити виконавчого документа згідно з постановою виконавця)

за період з ___ ___________ 20__ року по ___ ___________ 20__ року

РікМісяцьНарахована зарплата, інші доходиУтримано податків та інших обов’язкових платежівВідсоток (частка) стягненняУтримана сумаДата і номер документа, відповідно до якого перераховані стягнуті коштиПримітка
        
        
        

Примітки (для особи, відповідальної за складання звіту):

1. Розмір аліментів у разі їх стягнення у частці від заробітку (доходу) не може бути менше встановленого Сімейним кодексом України. У разі якщо стягнути аліменти в зазначеному розмірі неможливо, адміністрація підприємства, установи, організації, фізична особа, фізична особа – підприємець, які проводили відрахування, нараховують боржнику заборгованість із сплати аліментів (абзац другий частини шостої статті 71 Закону України «Про виконавче провадження»). Про залишок несплаченої суми заборгованості зазначається у цьому звіті в графі «Примітка».

2. У разі неперерахування коштів вказуються причини їх неперерахування.

3. У разі звільнення працівника звіт подається за період з моменту подання останнього звіту до моменту звільнення працівника.

Головний бухгалтер (керівник, фізична особа – підприємець)

М.П.

_______________________________

(підпис, прізвище, ініціали)                                  

Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2832/5 від 29.09.2016}

 

Як врахувати обмеження відрахувань із заробітньої плати, що передбачено

ст. 128 КзПП/ Числовий приклад/

Зарплата нарахована:Утримання:
5 000 грн.ПДФО = 5 000*0,18= 900ВЗ = 5 000 * 0,015 = 75
“Чиста” зарплата на руки = 5 000-900-75 = 4 025 грн.
Рахуємо обмеження відрахувань із заробітньої плати , згідно ст. 128 КзПП так:
50 % обчислюється від суми “чистої” зарплати.

А саме: 4025 * 0,5=2 012,50 грн. коп.

70 % обчислюється від суми “чистої” зарплати.

А саме: 4025*0,7=2 817,50 грн. коп.

У випадку, якщо аліменти утримуються на користь повнолітньої дитини – сума відрахованих аліментів не може перевищувати 2012,50 грн. коп.У випадку, якщо аліменти утримуються на користь НЕповнолітньої дитини – сума відрахованих аліментів не може перевищувати 2817,50 грн. коп.
Нормативний акт:ст. 128 КзПП