Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com

Чим регулюється

 • Постанова КМУ від 26.04.2017р.№ 295. Набрання чинності 16.05.2017р.

На кого поширюється

 • Юридичні особи- роботодавці;
 • Фізичні особи, що використовують найману працю.

Хто перевірятиме

 • Держпраці ;
 • Представники виконавчих органів міських рад – лише з питань своєчасної та в повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин.

Інспекційні відвідування можуть проводитися

 • за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено законодавства про працю;
 • за рішенням керівника органу контролю, на підставі аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел;
 • за інформацією Держстату та ДФС, зокрема про невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;
 • за інформацією Пенсійного фонду України та його територіальних органів , зокрема про:

– роботодавців, у яких протягом місяця к-ть працівників, що працюють на умовах неповного роб. часу, > на 20 % і >;

– працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;

– роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження);

– роботодавців, у яких протягом року не проводилась індексація заробітної плати;

– роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів;

– роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця відбулося скорочення на 10% і >.

Вид перевірки

 1. Інспекційне відвідування;
 2. Невиїзне інспектування.

Що має пред’явити представник органу держнагляду

 • Службове посвідчення встановленої Мінсоцполітикою формою, що видає Держпраці.

Права інспекторів

 • в будь-яку годину доби проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування;
 • ознайомлюватися з будь-якими документами, що мають відношення до об’єкту перевірки;
 • отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;
 • наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;
 • залучати працівників правоохоронних органів;
 • надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;
 • фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки.

Інспекторам забороняється, зокрема:

 • розголошувати виробничі та комерційні таємниці чи виробничі процеси, з якими вони могли ознайомитися під час виконання своїх обов’язків;
 • розголошувати джерело своєї обізнаності;
 • вилучати оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів і їх частин.

Тривалість візиту

 • не може перевищувати 10 роб. днів, для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва — двох роб. днів (Згідно ст. 55 ГКУ це юридичні особи чи ФОП-и , у яких річний дохід < 10 млн. євро за середньорічним курсом НБУ та чисельність < 50-ти ос.)

Права об’єкту відвідування

Не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі :

 • відсутності службового посвідчення;
 • якщо на офіційному веб-сайті Держпраці відсутні рішення Мінсоцполітики про форми службового посвідчення інспектора праці, акта, довідки, припису, вимоги, перелік питань, що підлягають інспектуванню;
 • якщо строк проведення інспекційного відвідування перевищує встановлені Порядком строки.

Подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження про усунення порушень до акта або припису;

Вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу перевірок об’єкта відвідування перед підписанням акту ;

Оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії інспектора праці.

Оформлення результату заходу контролю

 • В останній день інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складається акт у двох примірниках і у разі виявлення порушень законодавства про працю — припис про їх усунення.
 • Підписуються інспектором праці, що його проводив, та керівником об’єкта відвідування або його уповноваженим представником.
 • Якщо об’єкт відвідування не погоджується з висновками, акт підписується із зауваженнями.
 • Зауваження можуть бути подані об’єктом відвідування не пізніше трьох робочих днів з дати підписання акта.
 • Письмова вмотивована відповідь на зауваження надається інспектором праці не пізніше ніж через три робочих дні з дати їх надходження.

Оскарження

 • Припис або вимога інспектора праці можуть бути оскаржені у 10-денний строк з дати їх отримання до керівника або заступника керівника відповідного територіального органу Держпраці.
 • У разі незгоди таке рішення може бути оскаржене до керівника або заступника керівника Держпраці.
 • Подання в установлений строк скарги тимчасово припиняє виконання припису або вимоги.
 • Скарга розглядається у 30-денний строк з дати її надходження, якщо інше не встановлено законом.
 • За результатами розгляду скарг вимоги, приписи можуть бути скасовані повністю або в окремій частині.