Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com

Групи платників та ставки єдиного податку, особливості діяльності, основна ставка єдиного податку та підвищена (дані застосовуються з 01.01.2017 р. згідно п.291.4 ПКУ)

Група

Критерії        

Особливості діяльності

         

Основна ставка податку

податку

Підвищена ставка податку

Фізичні особи –  суб’єкти підприємницької діяльності

1 група– працюють без найманих осіб;

– річний обсяг доходу

не > 300 000 грн.

Здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або   надають побутові послуги населеннюфіксована:

до 10% прожиткового мінімуму на 1 січня звітного року у розрахунку на календарний місяць

160 грн. (1600*0,1)

15 відсотків:

1) до суми перевищення граничного обсягу доходу встановленного для групи;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу відповідно.

Підстава: 293.4 ПКУ

2 група – без найманих осіб або кількість найманих осіб не більше 10 осіб;

– річний обсяг доходу

не > 1 500 000 грн.

Здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи

фіксована:

до 20% мінімальної зарплати встановленної на 1 січня звітного року у розрахунку на календарний місяць

640 грн. (3 200*0,2)

3 група– кількість найманих осіб – без обмежень;

– річний обсяг доходу

не > 5 000 000 грн.

Здійснюють будь-які  види діяльності, крім тих, які заборонені   платникам єдиного податку5% від доходу або

3% від доходу без ПДВ для платників ПДВ

Юридичні особи –  суб’єкти підприємницької діяльності
3 група– кількість найманих осіб – без обмежень;

– річний обсяг доходу

не > 5 000 000 грн.

Здійснюють будь-які  види діяльності, крім тих, які заборонені   платникам єдиного податку5% від доходу або

3% від доходу без ПДВ для платників ПДВ

Подвійна ставка, а саме

10 % від доходу або

6 % від доходу без ПДВ для платників ПДВ , що застосовується :

1) до суми перевищення граничного обсягу доходу встановленного для групи

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Підстава: 293.5 ПКУ

4 група

 • Хто може обрати: сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.
 • База оподаткування: є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом.
 • Підстава нарахування єдиного податку: дані Держземкадастру та/або дані з Держреєстру речових прав на нерухоме майно.
 • Ставки- розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):
  – для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) (пп.293.9.1 ПКУ) – 0,95 ;
  – для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях (пп.293.9.2 ПКУ) – 0,57;
  – для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях)(пп. 293.9.3 ПКУ ) – 0,57;
  – для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, (пп. 293.9.4 ПКУ)- 0,19;
  – для земель водного фонду (пп. 293.9.5 ПКУ) – 2,43;
  – для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту (пп. 293.9.6 ПКУ) – 6,33.
  Перелік гірських зон та поліських територій визначається Кабінетом Міністрів України.
 • Як правильно порахувати чисельність найманих осіб для цілей відповідності критеріям, що передбачені для єдиноподатників

При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період. При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене цим Кодексом. Підстава: п. 291.4.1 ПКУ

 • Як порахувати середньооблікову кількість працівників, згідно визначення ПКУ

Середньооблікова кількість працівників – кількість працівників у юридичних осіб, визначена за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, з урахуванням усіх найманих працівників і осіб, що працюють за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом більш як один календарний місяць, а також найманих працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів в еквіваленті повної зайнятості, крім найманих працівників, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку. Підстава : пп . 14.1.227 ПКУ