Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com

 

Групи

Мінімально допустимі строки корисного використання, років

група 1 – земельні ділянки
група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом15
група 3 – будівлі20
споруди15
передавальні пристрої10
група 4 – машини та обладнання5
З них:
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень2
група 5 – транспортні засоби5
група 6 – інструменти, прилади, інвентар, меблі4
група 7 – тварини6
група 8 – багаторічні насадження10
група 9 – інші основні засоби12
група 10 – бібліотечні фонди, збереження Національного архівного фонду України
група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи
група 12 – тимчасові (нетитульні) споруди5
група 13 – природні ресурси
група 14 – інвентарна тара6
група 15 – предмети прокату5
група 16 – довгострокові біологічні активи7

Важливо!!!

  • Мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів використовуються з урахуванням наступного.
  • У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів в бухгалтерському обліку менше ніж мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів, то для розрахунку амортизації використовуються строки, встановлені цим підпунктом.
  • У разі коли строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів в бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, що встановлені цим підпунктом, то для розрахунку амортизації використовуються строки корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів, встановлені в бухгалтерському обліку.

Нормативка: Стаття 138.3.3 Податкового кодексу України