Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com

Основні мінімуми для розрахунків у 2020 році

Показник

грн.

Норма

Розмір мінімальної зарплати4 723 

Ст.3-1 ЗУ

Про оплату праці

Розмір погодинної мінімальноїзарплати28,31
Мінімальний розмір посадового окладу

( тарифної сітки)

2 102ч. 6 ст. 96 КЗпП

Розмір податкової соціальної пільги:

пп. 169.1.1 ПКУ
100%1 051,0
150%1 576,5
200%2 102,0
Розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги2 940,0абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ
•       Згідно з пп. 169.1.1 ПКУ (зі змінами, внесеними Законом Українивід 24.12.2015 909-III) податкова соціальна пільга надається для будь-якого платника податку в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (2102 грн*50% = 1051 грн)

•       Відповідно до абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ ПСП застосовуєтьсядо доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 пункту 169.1 цієї статті, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей.

•       Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюють у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року (ч. 6 ст. 96 КЗпП). Тому, посадовий оклад (тарифна ставка) у 2020 році має бути не нижчою 2102 грн.

 

Прожитковий мінімум на 2020 рік
Категорія осіб01.01.202001.07.202001.12.2020
Для працездатної особи2 1022 1972 270
для дитини віком до 6-ти років1 7791 8591 921
для дитини віком вiд 6 до 18 рокiв2 2182 3182 395
для особи, що втратила працездатнiсть1 6381 7121 769

 

Індексація грошових доходів у 2020 році у межах суми
Категорія осіб01.01.202001.07.202001.12.2020
Для працездатної особи2 1022 1972 270
Пункт 4 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затверджений Постановою КМУ від 17 липня 2003 р. № 1078

 Виплати фізичним особам, що неоподатковуються ПДФО

Показникгрн.Норма
Негрошовий подарунок (Сума, що перевищує 25% мінімальної зарплати на 1-ше січня)1 180,75Ст.165.1.39 ПКУ

Ст.170.7.3 ПКУ

Нецільова благодійна допомога2 940,0
Сума заборгованості фізичної особи по якій минув строк позовної давності (50% прож.мін. для працездат. особи на 1-ше січня)1051,0Ст. 164.2.7 ПКУ
Сума заборгованості фізичної заборгованості по якій НЕ минув строк позовної давності (25% мін.з/пл. на 1-ше січня)1 180,75абз «д» ст. 164.2.17 ; 165.1.55 ПКУ
Пенсія ( 10 розмірів прож.мін. для осіб, що втратили працездатність)16 380164.2.19
170.7.3. не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року.

У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника – фізичної чи юридичної особи платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу.

 

Розмір добових для 2020 року
Країна відрядженняМаксимальний розмір добових витрат із розрахунку на кожен день відрядження
УкраїнаНе більше 472,30 грн*
ЗакордонНебільше 80 євро
*Не більше 0,1 мін. з/п на 1 січня звітного року.
Нормативний акт: пп.170.9.1 Податкового кодексу України
До оподатковуваного доходу не включаються також витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон – не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України, в розрахунку за кожен такий день

 

Основні показники для підприємців – платників єдиного податку

 Розрахунок лікарняних

для застрахованих осіб, для яких протягом 12-ти місяців перед настанням страхового випадку страховий стаж менше 6-ти місяців

Для допомоги по вагітності та пологах
«нижня» межа155,16Ст.26 ЗУ № 1105
«верхня» межа310,32Ст.19 ЗУ № 1105
Для допомоги по тимчасовій непрацездатності
«нижня» межа0
«верхня» межа155,16
Максимальна база нарахування70 845Ст.26 ЗУ № 1105
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV

4. Застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку

 за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до цього Закону в таких розмірах:

1) допомога по тимчасовій непрацездатності – виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку;

2) допомога по вагітності та пологах – виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Стаття 26. Розмір допомоги по вагітності та пологах

1. Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.

2. Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

 

Період

ЄСВ за «себе»
Розмір податку, грн.Розмір ЄСВ
1 група2 група
10% прожиткового мінімуму на 1-ше січня звітного року20% мінімальної зарплати на 1-ше січня звітного року22% від мінімальної зарплати, яка діє  в поточному місяці
01210,20944,603117,18

( 1039,06*3 міс.)

02210,20944,60
03210,20944,60
04210,20944,603117,18

(1039,06*3 міс.)

05210,20944,60
06210,20944,60
07210,20944,603117,18

(1039,06*3 міс.)

08210,20944,60
09210,20944,60
10210,20944,603117,18

(1039,06*3 міс.)

11210,20944,60
12210,20944,60
Разом2 522,4011 335,2012 468,72

 

Основні показники для підприємців – платників загальної системи оподаткування

Мінімум( замісяць)Максимум( замісяць)
БазаЄСВБазаЄСВ
4 7231 039,0670 84515 585,9

 

Мінімальний розмір аліментів у 2020 році

 Вік дитини

Період
1 січня­ 30 червня1 липня­ 30 листопада1 грудня­ 31 грудня
для дітей віком до 6-­ти років889,5929,5960,5
для дітей вікомвід 6­-ти до 18-­ти років1 109,01 159,01 197,5

Допомога з безробіття 2020

Допомога з безробіття не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

(абз. 2 ч. 5 ст. 23 Закону No1533).

Отже, максимальний розмір допомоги з безробіття у 2020 року становитиме 8408 грн (2102 грн × 4).