Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com
Законом України № 378-IX  “Про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права та законні інтереси роботодавців України)”внесено зміни до ст. 265 Кодексу законів про працю України.
Останні запрацювали 02.02.2020 року

Розмір штрафів – ЗМЕНШЕНО ВРАЗИ. АЛЕ!!!  Відтепер, за “інші порушення” розмір штрафної санкції дорівнює мінімальній зарплаті і застосовується ДО КОЖНОГО ПОРУШЕННЯ ОКРЕМО. Тобто. за незначні порушення трудового законодавства, а це відсутність письмового повідомлення про належні до виплати суми, невірне ведення графіку відпусток чи особової картки,  тощо – коштуватимуть по 4723 грн. за кожне порушення

Розмір нових штрафів у таблиці нижче:

Вид порушенняРозмір штрафу
БУЛО СТАЛО з 2 лютого 2020 року
Юрособа на загальній системі оподаткування

ФОП на загальній системі оподаткування

Платники єдиного податку 4 групи

Юрособа, платник єдиного податку 3 групи

ФОП, платник єдиного податку 1 – 3 груп

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві

Виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків

30 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення10 розмірів мінімальної зарплати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

За повторне протягом двох років з дня виявлення порушення – 30 розмірів мінімальної зарплати за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

10 мін з/п * 4 723 грн=47 230 грн.

Попередження

За повторне протягом двох років з дня виявлення порушення – 30 розмірів мінімальної зарплати за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушенняБез змін

3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення

3 мін з/п * 4 723 грн=14 169 грн.

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці10 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення2 розміри мінзарплати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

2 мін з/п * 4 723 грн=9 446 грн.

Недотримання гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законом України «Про військовий обов’язок та військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»10 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення4 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

4 мін з/п * 4 723 грн=18 892 грн.

Попередження
Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушенняБез змін

3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення

3 мін з/п * 4 723 грн=14 169 грн.

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю для виявлення неоформлених працівників100 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення16 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення

16 мін з/п * 4 723 грн=75 568 грн.

Порушення інших вимог трудового законодавства1 розмір мінзарплати за всю сукупність порушень1 розмір мінзарплати за кожне таке порушення

За повторне протягом року з дня виявлення порушення – 2 розміри мінзарплати за кожне таке порушення

1 мін з/п * 4 723 грн= 4 723 грн

Законом передбачено, що у разі сплати 50% розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу, така постанова вважається виконаною.

У разі виконання припису Держпраці у визначені приписом строки та усунення виявлених порушень, за деякі порушення штрафи не застосовуються, а саме:

  • порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі;
  • недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці;
  • недотримання встановлених законом гарантій та пільг мобілізованим працівникам;
  • порушення інших вимог трудового законодавства (проте, за повторне протягом року з дня виявлення порушення штрафи застосовуються одночасно із винесенням припису).

За недопущення до проведення перевірки, за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, за виплату заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ та податків, штрафні санкції застосовуються незалежно від усунення виявлених порушень.