Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com
Сьогодні у випуску :
Про фінмоніторинг та бухгалтерів

Йдеться про закон № 361-IX від 06.12.2019 (в минулому – проект 2179)

Закон № 361 набрав чинності 28.04

Роз’яснення від регулятора фінпослуг:

 Лист НБУ від 13.04.2020 року № 25-0006/18603

 

Частина 1 – Про фінмоніторинг

✅ Порогове значення суми: 5/30/400 тис. грн.

☝Збільшення порогової суми із 150 тис. грн до 400 тис. грн.

☝Належна перевірка проводиться в таких випадках (ч. 3 ст. 11 Закону N361):

 • при підозрі в незаконному характері операції (визначення підозри наведене в п. 46 ч.1 ст.1 361);
 • здійсненні переказів (у т. ч. міжнародних) без відкриття рахунка на суму, яка дорівнює або перевищує 30 000 грн чи її еквівалент, у тому числі в інвалюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але менше 400 тис. грн;
 • проведенні фінансової операції з віртуальними активами на суму, що дорівнює або перевищує 30 000 грн;
 • виникненні сумнівів у достовірності або повноті раніше отриманих ідентифікаційних даних клієнта;
 • проведенні разової фінансової операції без установлення ділових відносин з клієнтами, якщо сума операції дорівнює або перевищує 400 тис. грн.

 

Залежно від рівня ризику фінансової операції належна перевірка клієнта проводиться також у разі здійснення ним декількох фінансових операцій, які можуть бути пов’язані між собою, на загальну суму, що дорівнює або перевищує 400 тис. грн (цей захід спрямований на запобігання умисному дробленню фінансових операцій).

СПФМ зобов’язаний застосовувати посилені заходи належної перевірки клієнта, якщо фінансова операція відповідає хоча б одній з таких ознак (ч. 3 ст. 12 Закону No 361):

 • є складною фінансовою операцією;
 • є незвичайно великою фінансовою операцією; проведена незвичайним способом;
 • не має очевидної економічної або законної мети.

Вимоги Закону не поширюються на:

 • сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми);
 • сплату кредиту у сумі до 30 тис. грн;
 • перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);
 • всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн;
 • зняття коштів з власного рахунку.

✅ Зменшення кількості ознак для обов’язкового звітування про операції – з 17 ознак ОФМ до 4

✅ Ознаки ОФМ:

 1. якщо учасник/банк з країни, що не виконує рекомендації FATF (Іран та Північна Корея)
 2. операції PEPs
 3. перекази за кордон
 4. операції з готівкою

✅ Хто такі PEPs – публічні діячі . Більше тут

Закріплено наступні категорії публічних діячів:

 1. національні публічні діячі;
 2. іноземні публічні діячі;
 3. діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях;
 4. їх пов’язані особи;
 5. їх близькі особи.

✅ Хто така FATF – Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей

✅ Дія Закону №361 поширюється на (ст. 2):

  • на громадян України;
  • іноземців і осіб без громадянства;
  • фізичних осіб – підприємців;
  • юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що за- безпечують проведення фінансових операцій на території України і за її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
  • органи місцевого самоврядування;
  • правоохоронні та розвідувальні органи;
  • інші державні органи України

✅ Запобігання та протидія ґрунтується на принципах ризик – орієнтованого підходу

✅ Ризик орієнтований підхід – визначення (виявлення) оцінка (переоцінка) та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня

✅ Критерії ризику, установлені Законом No 361, включають ризики:

 • за типом клієнта;
 • географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він передає (отримує) активи;
 • видом товарів і послуг, які клієнт отримує від суб’єкта первинного фінмоніторингу. 
 • оцінюється ризик отримання товарів/послуг, вартість яких складно або неможливо визначити, зокрема об’єктів інтелектуальної власності, послуг, що не мають постійної ринкової вартості, консалтингових, юридичних, аудиторських; 
 • способу надання (отримання) послуг.

✅ Критерії ризиків визначаються СПФМ самостійно з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених відповідно:

 • Національним банком України – для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк України відповідно до статті 18 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду;

✅ СПФМ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ВСТАНОВИТИ НЕПРИЙНЯТНО ВИСОКИЙ РИЗИК СТОСОВНО КЛІЄНТІВ У РАЗІ:

 • неможливості виконувати виявлені за результатами вивчення підозрілої діяльності клієнта, визначені цим Законом клієнтом або фінансовою операцією; обов’язки або мінімізувати, пов’язані з таким Клієнтом або фінансової операцією
 • наявності обґрунтованих підозр за результатами підозрілої діяльності Клієнта, що така діяльність може бути фіктивною (ч.6 ст.7 ЗУ №361)

✅ ОБОВ’ЯЗОК СПФМ – відмовити у встановленні (підтриманні ділових відносин)/проведенні фінансової операції (частина 1 статті 15 Закону)

✅ОБОВ’ЯЗОК СПФМ – повідомляти спеціально уповноважений орган про: 

 • підозрілі фінансові операції (діяльність) або спроби їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, 
 •  негайно після виникнення підозри або достатніх підстав для підозри, 
 • а також надавати обґрунтовані висновки, копії документів та іншу інформацію на основі яких сформовано підозру та додаткову інформацію на запити спеціально уповноваженого органу ( пункт 8 частини другої статті 8 Закону)

✅ КРИТЕРІЇ ПІДОЗРІЛИХ ОПЕРАЦІЙ ПРЯМО НЕ ВСТАНОВЛЕНІ

Фінансові операції або спроба їх проведення 

– незалежно від суми, на яку вони проводяться, 

уважаються підозрілими, якщо СПФМ підозрює або має достатні підстави підозрювати, що ці операції (спроба) є результатом злочинної діяльності або стосуються фінансування тероризму чи розповсюдження зброї масового знищення. 

✅ОБОВ’ЯЗОК СПФМ – здійснювати верифікацію:

суб’єкт первинного фінансового моніторингу відповідно до законодавства зобов’язаний на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел (якщо інше не передбачено цим Законом), здійснювати верифікацію.

✅ Що таке верифікація – заходи, що вживаються СПФМ з метою перевірки (підтвердження) належності відповідній особі отриманих СПФМ ідентифікаційних даних та/або з метою підтвердження даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників чи їх відсутність

✅ Запровадження процедури “Покладання”

Надання на законодавчому рівні права запроваджувати процедури «покладання» додатково до існуючого інструменту доручення

Це означає, що один СПФМ може використовувати результати ідентифікації/верифікації іншого СПФМ, якщо він йому довіряє

При цьому, відповідальність за здійснення належної перевірки клієнта в обох випадках несе такий СПФМ (ч.15, ст. 11 ЗУ №361)

✅ Запровадження проекту “Світлофор”

СПФМ мають право здійснювати обмін інформацією про осіб, яким було відмовлено у встановленні (підтриманні) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка), відкритті рахунка або проведенні фінансової операції.

СДФМ можуть встановлювати особливості та порядок відмови суб’єкта первинного фінансового моніторингу від встановлення (підтримання) ділових відносин, відмови в обслуговуванні або проведенні фінансової операції, а також порядок та обсяги обміну інформацією про такі відмови залежно від специфіки діяльності СПФМ.

ШТРАФНІ САНКЦІЇ

☝ Здійснення незаконних фінансових операцій (розд. VIII Закону №361):

 • для юросіб – ліквідація за рішенням суду 
 • для банків – ліквідація за рішенням НБУ шляхом відкликання банківської ліцен- зії (п. 2 ст. 32).

☝За невиконання або неналежне виконання вимог законодавства (п. 5 ст. 32):

1) у розмірі 20 000 НМДГ (340 000 грн):

 • за невиявлення (несвоєчасне виявлення) фінансових операцій, що підпадають під фінмоніторинг;
 • невиконання вимоги про відмову від установлення (підтримки) ділових відносин, проведення фінансової операції;
 • неподання (несвоєчасне подання), порушення порядку подання або подання недостовірної інформації Держфінмоніторингу в законодавчо встановлених випадках .

2) у розмірі 10 000 НМДГ (170 000 грн) :

– за порушення вимог про здійснення переказів коштів (ст. 14 Закону N 361);

3) у розмірі 100 000 НМДГ (1 700 000 грн.):

– за порушення порядку заморожування/ розморожування активів, пов’язаних з відмиванням незаконних доходів.

✅ Розрахунок суми штрафу у разі вчинення двох і більше видів порушень здійснюється шляхом додавання розмірів штрафів за кожний вид порушення.

У такому разі максимальна сума штрафу, яка може бути застосована до суб’єкта первинного фінансового моніторингу, не може перевищувати:

1) для СПФМ, які є фінансовими установами, – 10 відсотків загального річного обороту, але не більше 7950 тисяч НМДГ ( 135 150 000 грн.);

2) для інших СПФМ – двократного обсягу вигоди, одержаної СПФМ внаслідок вчинення порушення, а якщо сума такої вигоди не може бути визначена, – 1590 тисяч НМДГ ( 27 030 000 грн.).

Частина 2 – Про бухгалтерів

До суб’єктів первинного фінмоніторингу належать:

1) банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;

2) платіжні організації, учасники і члени платіжних систем;

3) товарні та інші біржі, які здійснюють фінансові операції з товарами;

4) професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів);

5) оператори поштового зв’язку, інші установи, які виконують фінансові операції з переказу коштів (поштові перекази) і валютні операції;

6) філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України;

7) спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин):

а) суб’єкти аудиторської діяльності;

б) бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;

в) суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;

г) адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;

ґ) нотаріуси;

д) суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги;

е) особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами;

є) суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна;

ж) суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;

з) суб’єкти господарювання, що надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор;

8) постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;

9) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

✅ Обов’язки СПФМ (ч. 1 ст. 8 Закону No 361):

 1. розробити, упровадити і відновити правила фінмоніторингу, програми проведення первинного фінмоніторингу, інші внутрішні документи із цих питань і призначити відповідального працівника, ґрунтую- чись на вимогах чинного законодавства, результатах національної системи оцінки ризиків і оцінки ризиків, властивих їх діяльності.

 Ця вимога не поширюється на спеціальні СПФМ, що провадять діяльність одноосібно, без створення юрособи (наприклад, бухгалтерів, нотаріусів та ін.).

 1.  СПФМ зобов’язані (ч. 2 ст. 8 Закону No 361):
 • стати на облік у державній службі фінансового моніторингу України і призначити відповідального працівника (п. 1);
 • забезпечити ефективний моніторинг клієнтів, що дозволяє виявляти порогові та підозрілі операції (діяльність) незалежно від рівня ризику клієнта і навіть без установлення з ним ділових відносин і запобігати використанню продуктів і послуг СПФМ у протиправних фінансових опе- раціях клієнтів (п. 2);
 • реєструвати фіноперації, що підпадають під фінмоніторинг (п. 7);
 • повідомляти Держфінмоніторинг (п.8) про:
  •  порогові фіноперації 
  • підозрілі операції незалежно від їх суми ( які уже здійснені або тільки плануються)
  • розбіжності у відомостях про кінцевих бенефіціарів і виявлених при перевірці;
  • зберігати документи, у т. ч. електронні, їх копії, записи, дані, інформацію про вжиті стосовно клієнтів заходи в рамках процедури фінмоніторингу (п. 18)

Спеціальні СПФМ повинні:

-повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі операції або спробу їх проведення (пп. «в» п. 8 ч. 2 ст. 8)

– повідомляти про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в ЄДР, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта, — не пізніше 10-го робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому були виявлені розбіжності.

✅ Спеціальні СПФМ НЕ повинні:

Не поширюються обов’язки у частині виявлення, реєстрації та збереження інформації про порогові фінансові операції (ч. 2 ст. 10)

Не повинні повідомляти Держфінмоніторинг про порогові фіноперації (крім лотерейників) (пп. «а» та «б» п. 8 ч. 2 ст. 8).

Виняток для окремих спеціальних СПФМ:

Нотаріуси, адвокатські об’єднання, адвокати, які працюють індивідуально, особи, які надають юридичні послуги, можуть не проводити належні перевірки клієнтів і не повідомляти Держфінмоніторинг про свої підозри, коли надають послуги із захисту Клієнта, його представництву у суді та у справах досудового врегулювання або надають консультації щодо захисту і представництва клієнта ( п.3 ст.10 ЗУ 361)

Для аутсорсингу та аудиторів – без винятків

На відміну від закону 1702 (на зміну якого прийнято ЗУ 361) – винятків для аудиторів, аудиторських фірм та СГ, що надають бухгалтерські послуги та інших СГ, стосовно інформації , яка є предметом професійної таємниці винятків не передбачено

✅  Чим керуватися?

При визначенні того, чи є підозрілою фінансова операція або діяльність, суб’єкт ПФМ зважає на типологічні дослідження, підготовлені спеціально уповноваженим органом і оприлюднені ним на своєму сайті, а також рекомендації суб’єктів державного фінансового моніторингу.

✅ У типологічних дослідженнях зібрано ознаки характерні для схем відмивання коштів і фінансування терроризму. Зокрема:

Ознаки щодо учасників фінансових операцій:

 • реєстрація підприємств на підставних осіб;
 • виконання засновником функцій директора і бухгалтера підприємства, часта зміна засновників, посадових осіб, неможливість установити їх місце перебування; 
 • невеликий розмір статутного капіталу;
 • відсутність ознак ведення статутної діяльності або ведення такої діяльності в мінімальному розмірі;
 • відсутність штату працівників, виробничих і складських приміщень, необхідних для ведення статутної діяльності, реєстрація офісів за місцем так званої масової реєстрації;
 • подання звітності з мінімальним обсягом доходів або з великим оборотом, але мі- зерною сумою податків.

✅ Ознаки щодо фінансово-господарської діяльності учасників фінансових операцій:

 • збільшення денного грошового обороту до кінця дня (тижня), а потім різке зниження цього показника;
 • застосування багатобічних розрахунків і платежів з великою кількістю учасників операцій, які розташовані в різних територіальних одиницях або зареєстровані за однією адресою;
 • відсутність руху грошей за рахунками або занадто великий обсяг фінансових операцій у новоствореного підприємства;
 • велика кількість контрагентів, що перераховують гроші на рахунки клієнта з різними призначеннями платежу.

✅ Ознаки щодо змісту фінансових операцій:

 • заплутаний або незвичайний характер договору, що не має економічного сенсу або очевидної законної мети;
 • невідповідність суті договору (операції) статутній діяльності СГ;
 • відсутність у договорах умови про відповідальність сторін за порушення договірних зобов’язань (у вигляді штрафу, пені);
 • велика сума готівки, отримана від комерційної діяльності, для якої не властиві го- тівкові розрахунки;
 • зарахування в один операційний день на рахунок клієнта грошей від великої кіль- кості контрагентів і переказ їх того самого дня на інший рахунок або зняття готівкою;
 • поповнення рахунка готівкою особою, рівень доходу або сфера діяльності якої не дозволяє здійснювати фіноперацію на таку суму;
 • сплата неустойки, штрафу за договором у неадекватній сумі (більше 10 % вартості недопоставлених товарів, ненаданих послуг, невиконаних робіт);
 • невідповідність зазначеної в контракті вартості товарів або послуг їх ринковій вартості.

✅ Які кроки слід здійснити:

 1. Стати на облік в Держфінмоніторингу як суб’єкт первинного моніторингу.
 2. Призначити працівника, що має хорошу ділову репутацію – відповідальним за фінмоніторинг. Не стосується осіб, які працюють одноосібно.
 3. Розробити внутрішні документи з питань фінансового моніторингу. Не стосується осіб, які працюють одноосібно.
 4. Подавати у встановлені Законом № 361 строки додаткову інформацію на запити Держфінмоніторингу.
 5. Забезпечити документообіг процесу фінмоніторингу та зберігати не менше 5 років.

Державні регулятори

Міністерство юстиції України

Суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових правовідносин)

Міністерство фінансів України

Суб’єкти господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри, суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, аудитори, аудиторські фірми, фізичні особи-підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку

Міністерство інфраструктури України

Оператори поштового зв’язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів

✅ Чи передбачена відповідальність за нереєстрацію у Держфінмоніторингу

❤Якщо підбірка була корисною- поділіться з колегами.

🤗 дивіться інші випуски за посиланням:  https://goo.gl/mmdz5L і підписуйтеся на канал:)

❤Я готуватиму для Вас нові корисні відео.