Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com
Сьогодні у випуску :
Допомагати іншим приємно! Податкові наслідки для дарувальника та обдарованого. Юридична особа дарує (допомагає) іншій юридичній особі

✅ У цьому випуску я розгляну ситуацію коли одна юридична особа допомагає іншій юридичній особі

👉 Відповідатиму з позиції того, хто ми:
1. Якщо б ми були платником єдиного податку
2. Ми платник ПДВ – постачання є ПДВ обєктною операцією , а також за 198.5 коригування вхідного ПДВ через нарахування ПДВ зобов’язання
3. Ми платник податку на прибуток малодохідник , який не коригує фінансовий результат на усі податкові різниці, крім від’ємного значення
4. Ми платник податку на прибуток, що застосовує податкові різниці

Як це виглядає схематично, можна побачити нижче

✅ Норма про 4% обмеження :
“140.5.9. на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення підпункту 140.5.14 цього пункту), у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.”

✅ Норма про розумну економічну причину:
14.1.231. розумна економічна причина (ділова мета) – причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності.
Економічний ефект передбачає приріст (збереження) активів платника податків та/або їх вартості, а так само створення умов для такого приросту (збереження) в майбутньому.
Для цілей оподаткування вважається, що операція, здійснена з нерезидентами, не має розумної економічної причини (ділової мети), зокрема, але не виключно, якщо:
головною ціллю або однією з головних цілей операції та/або її результатом є несплата (неповна сплата) суми податків та/або зменшення обсягу оподатковуваного прибутку платника податків;
у зіставних умовах особа не була б готова придбати (продати) такі роботи (послуги), нематеріальні активи, інші предмети господарських операцій, відмінні від товарів, у непов’язаних осіб”;

✅ Норма, що “зав’язана” на розумній економічній причині
140.5.15. на суму витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети.

Обов’язок доведення обставин, передбачених цим підпунктом, покладається на контролюючий орган.
У разі якщо платник податку зобов’язаний збільшити фінансовий результат до оподаткування на вартість витрат, зазначених у цьому підпункті, а також відповідно до положень інших підпунктів цієї статті, такі інші коригування відповідно до положень інших підпунктів цієї статті не здійснюються.

👉 Про допомогу фізичним особам – дивіться у випуску № 148 за посиланням: https://youtu.be/afzRZ9Fo-DU
👉 Про допомогу, яку надають фізичні особи – дивіться у випуску № 149 за посиланням: https://youtu.be/bMpKvgYaRQE

❤Я готуватиму для Вас нові корисні відео.