Основні показники та мінімуми для 2022 року | Податковий блог
Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com

 

Показникгрн.Норма
Розмір мінімальної зарплати

на 1.01.2022

з 1.10.2022

 

6 500

6 700

 

Ст.3-1 ЗУ

Про оплату праці

Розмір погодинної мінімальної зарплати:

на 1.01.2022

з   1.10.2022

 

39,26

40,46

Мінімальний розмір посадового окладу

( тарифної сітки)

2 481ч. 6 ст. 96 КЗпП
 

Розмір податкової соціальної пільги:

 

 

 

 

пп. 169.1.1 ПКУ

100%1 240,50
150%1 860,75
200%2 481,00
Розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги3 470,0абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ
•        Згідно з пп. 169.1.1 ПКУ (зі змінами, внесеними Законом Українивід 24.12.2015 909-III) податкова соціальна пільга надається для будь-якого платника податку в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (2 481 грн*50% = 1 240,50 грн)

 

•        Відповідно до абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ ПСП застосовуєтьсядо доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 пункту 169.1 цієї статті, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей.

 

•        Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюють у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року (ч. 6 ст. 96 КЗпП). Тому, посадовий оклад (тарифна ставка) у 2022 році має бути не нижчою 2 481 грн.

 

Прожитковий мінімум на 2022 рік

Категорія осіб01.01.202201.07.202201.12.2022
Для працездатної особи2 4812 6002 684
для дитини віком до 6-ти років2 1002 2012 272
для дитини віком вiд 6 до 18 рокiв2 6182 7442 833
для особи, що втратила працездатнiсть1 9342 0272 093

Основні показники для підприємців – платників єдиного податку

 

 

 

Період

ЄСВ за «себе»
Розмір податку, грн.Розмір ЄСВ
1 група2 група
10% прожиткового мінімуму на 1-ше січня звітного року20% мінімальної зарплати на 1-ше січня звітного року22% від мінімальної зарплати, яка діє  в поточному місяці
01248,101 300,004 290,0

( 1 430*3 міс.)

02248,101 300,00
03248,101 300,00
04248,101 300,004 290,0

( 1 430*3 міс.)

05248,101 300,00
06248,101 300,00
07248,101 300,004 290,0

( 1 430*3 міс.)

08248,101 300,00
09248,101 300,00
10248,101 300,004 422,0

( 1 474*3 міс.)

11248,101 300,00
12248,101 300,00
Разом2 977,2015 600,0017 292,00

ЄСВ звільнення передбачено для категорій:   

1.ЄСВ для загальносистемників без діяльності з 1.01.2021 року

2.ЄСВ для ФОП-ів, що одночасно працівники за основним місцем  з 1.01.2021 року

3.ЄСВ для осіб з інвалідністю

4.ЄСВ для пенсіонерів за віком та вислугу років ( з 1.01.2021 року)

5.ЄСВ для ФОП-ів та самозайнятих осіб, що здійснюють незалежну профдіяльність  з 1.01.2021 року

Граничний обсяг доходу для платників єдиного податку в 2022 році

Категорія платниківЛіміт доходу
Для платників єдиного податку 1 групи1 085 500 грн.

(167 розмірів мінзарплати)

Для платників єдиного податку 2 групи5 421 000 грн.

(834 розмірів мінзарплати)

Для платників єдиного податку 3 групи7 585 500 грн .

(1 167 розмірів мінзарплати)

Анулювання спрощеної системи оподаткування за наявності боргу  

Розмір боргу, наявність якого станом на 1-ше число протягом 2 х кварталів поспіль є підставою для анулювання спрощеної системи оподаткування – 3 060 грн.

Підстава:

298.2.3. Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у таких випадках та в строки:

«…»

8) у разі наявності податкового боргу у розмірі, що перевищує суму, визначену абзацом третім пункту 59.1 статті 59 цього Кодексу, на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталі

Абз.3 пункту 59.1 ПКУ

«Податкова вимога не надсилається (не вручається), а заходи, спрямовані на погашення (стягнення) податкового боргу, не застосовуються, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»

Основні показники для підприємців – платників загальної системи оподаткування

ПеріодМінімум ( за місяць)Максимум( за місяць)
БазаЄСВБазаЄСВ
Січень- вересень6 5001 43097 50021 450
Жовтень – грудень6 7001 474100 50022 110
Разом за рікх17 292х259 380

 

Розмір добових для 2022 року

Країна відрядженняМаксимальний розмір добових витрат із розрахунку на кожен день відрядження
УкраїнаНе більше 650 грн*
ЗакордонНебільше 80 євро
*Не більше 0,1 мін. з/п на 1 січня звітного року.
Нормативний акт: пп.170.9.1 Податкового кодексу України
 До оподатковуваного доходу не включаються також витрати на відрядження, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з таким відрядженням у межах території України, але не більш як 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в розрахунку за кожен календарний день такого відрядження, а для відряджень за кордон – не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України, в розрахунку за кожен такий день.

 

Індексація грошових доходів у 2022 році у межах суми

Категорія осіб01.01.202201.07.202201.12.2022
Для працездатної особи2 4812 6002 684
Пункт 4 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затверджений Постановою КМУ від 17 липня 2003 р. № 1078

 Виплати фізичним особам, що неоподатковуються ПДФО

Показникгрн.Норма
Негрошовий подарунок

Сума, що перевищує 25% мінімальної зарплати на 1-ше січня

1 625,0 

Ст.165.1.39 ПКУ

 

 

Ст.170.7.3 ПКУ

Нецільова благодійна допомога3 470,0
Сума заборгованості фізичної особи по якій минув строк позовної давності

(50% прож.мін. для працездат. особи на 1-ше січня)

1 240,50Ст. 164.2.7 ПКУ
Сума заборгованості фізичної заборгованості по якій НЕ минув строк позовної давності

(25% мін.з/пл. на 1-ше січня)

1 625,0абз «д» ст. 164.2.17 ; 165.1.55 ПКУ
 

Витяг із ПКУ:

«170.7.3. не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року.

У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника – фізичної чи юридичної особи платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу.

Розрахунок лікарняних

 

для застрахованих осіб, для яких протягом 12-ти місяців перед настанням страхового випадку страховий стаж менше 6-ти місяців

Для допомоги по вагітності та пологах
«нижня» межа

(мін. зарплата на час настання страхового випадку/30,44)

213,53Ст.26 ЗУ № 1105
«верхня» межа

(мін. зарплата на час настання страхового випадку/30,44* 2)

427,07Ст.19 ЗУ № 1105
Для допомоги по тимчасовій непрацездатності
«нижня» межа0 
«верхня» межа

(мін.зарплата на час настання страхового випадку/30,44)

213,53

 

 
Максимальна база нарахування97 500Ст.26 ЗУ № 1105
 

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV

Витяг

«4. Застраховані особи, які протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку

 за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців, мають право на матеріальне забезпечення відповідно до цього Закону в таких розмірах:

1) допомога по тимчасовій непрацездатності – виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку;

2) допомога по вагітності та пологах – виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Стаття 26. Розмір допомоги по вагітності та пологах

1. Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу.

2. Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.»

Індекси інфляції за останні 4-ри роки

Рік010203040506070809101112За рік
2018101,5100,9101,1100,810010099,3100101,9101,7101,4100,8109,8
2019101100,5100,9101100,799,599,499,7100,7100,7100,199,8104,1
2020100,299,7100,8100,8100,3100,299,499,8100,5101101,3100,9105
2021101,3101101,7100,7101,3100,2100,199,8101,2100,9   

Облікова ставка НБУ у 2020- 2021 роках

Період% річних

2021 рік

з 22.108,5
з 10.098,5
з 23.078
з 18.067,5
з 16.047,5
з 05.036,5
з 22.016
2020 рік
з 11.126
з 23.106
з 04.096
з 24.076
з 12.066
з 24.048
з 13.0310
з 31.0111

 

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2022 рік

за п’ятиденним робочим тижнем

В таблиці нижче наведено приклад розрахунку норми робочого часу 2022 за календарем п’ятиденного робочого тижня (40 годин\тиждень)

Святкові та неробочі дні у 2022 році:

 •  1 січня – Новий рік;
 •  7 січня – Різдво Христове;
 •  8 березня –  Міжнародний жіночий день;
 •  1 травня  – День праці;
 •  24 квітня –  Пасха;
 •  9 травня  – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);
 •  12 червня – Трійця;
 •  28 червня – День Конституції України;
 •  24 серпня – День незалежності України;
 •  14 жовтня – День захисників і захисниць України;
 •  25 грудня –  Різдво Христове.

Мінімальні державні гарантії

Вид мінімальної гарантіїНорма, що регулює
в частині мінімальної зарплатист. 95 КЗпП

ст. 3 Закону про оплату праці

щодо індексації зарплатист. 95 КЗпП

ст. 33 Закону про оплату праці,

ст. 18 Закону України від 05.10.2000 № 2017-III

щодо розміру зарплати за першу половину місяцяч. 3 ст. 115 КЗпП
за роботу в надурочний часч. 1 ст. 12 Закону про оплату праці,

ст. 106 КЗпП

за роботу у святкові, неробочі та вихідні дніч. 1 ст. 12 Закону про оплату праці,

ст. 107 КЗпП

ст. 72 КЗпП

за роботу в нічний часч. 1 ст. 12 Закону про оплату праці,

ст. 108 КЗпП

за час простою, який мав місце не з вини працівникач. 1 ст. 12 Закону про оплату праці,

ст. 113 КЗпП

при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівникач. 1 ст. 12 Закону про оплату праці,

ст. 112 КЗпП

працівників, молодших за 18 років, при скороченій тривалості їх щоденної роботич. 1 ст. 12 Закону про оплату праці,

ст. 194 КЗпП

при встановленні неповного робочого часуст. 56 КЗпП
при сумісництвіст. 102-1 КЗпП
при виконанні робіт різної кваліфікаціїст. 104 КЗпП
при суміщенні професій (посад) і виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівникаст. 105 КЗпП
при невиконанні норм виробітку не з вини працівникаст. 111 КЗпП

 

Трудові штрафи з 01.12.2021 року

Вид порушенняРозмір штрафу
Юрособа на загальній системі оподаткування

ФОП на загальній системі оподаткування

Платники єдиного податку 4 групи

Юрособа, платник єдиного податку 3 групи

ФОП, платник єдиного податку 1 – 3 груп

-Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

 

-Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві

 

-Виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків

10 розмірів мінімальної зарплати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

За повторне протягом двох років з дня виявлення порушення – 30 розмірів мінімальної зарплати за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

10 мін з/п * 6 500 грн=65 000 грн.

30 мін з/п * 6 500 грн=

195 000 грн.

Попередження

За повторне протягом двох років з дня виявлення порушення – 30 розмірів мінімальної зарплати за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

30 мін з/п * 6 500 грн=

195 000 грн.

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення

 

3 мін з/п * 6 500 грн.= 19 500 грн

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці2 розміри мінзарплати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

 

2 мін з/п * 6 500 грн. = 13 000 грн.

Недотримання гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законом України «Про військовий обов’язок та військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»4 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

 

4 мін з/п * 6 500 грн. = 26 000 грн.

Попередження
Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення

 

3 мін з/п * 6 500 грн= 19 500 грн.

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю для виявлення неоформлених працівників16 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення

 

16 мін з/п * 6 500 грн= 104 000 грн.

Порушення інших вимог трудового законодавства1 розмір мінзарплати за кожне таке порушення

За повторне протягом року з дня виявлення порушення – 2 розміри мінзарплати за кожне таке порушення

 

1 мін з/п * 6 500 грн=6 500 грн.

Законом передбачено, що у разі сплати 50% розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу, така постанова вважається виконаною.

У разі виконання припису Держпраці у визначені приписом строки та усунення виявлених порушень, за деякі порушення штрафи не застосовуються, а саме:

 • порушеннявстановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі;
 • недотримання мінімальних державних гарантійв оплаті праці;
 • недотримання встановлених законом гарантій та пільг мобілізованим працівникам;
 • порушення інших вимог трудового законодавства (проте, за повторнепротягом року з дня виявлення порушення штрафи застосовуються одночасно із винесенням припису).

За недопущення до проведення перевірки, за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, за виплату заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ та податків, штрафні санкції застосовуються незалежно від усунення виявлених порушень.