Відповідальність за порушення трудового законодавства 2023 | Податковий блог
Довідки за телефоном: +38 073 493 86 12 office@kavynm.com

ТРУДОВІ ШТРАФИ НА 2023 РІК

Вид порушенняРозмір штрафу
Юрособа на загальній системі оподаткування

ФОП на загальній системі оподаткування

Платники єдиного податку 4 групи

Юрособа, платник єдиного податку 3 групи

ФОП, платник єдиного податку 1 – 3 груп

●       Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)

●       Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві

●       Виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків

10 розмірів мінімальної зарплати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

За повторне протягом двох років з дня виявлення порушення – 30 розмірів мінімальної зарплати за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

10 мін з/п * 6 700 грн=67 000 грн.

30 мін з/п * 6 700 грн=

201 000 грн.

Попередження

За повторне протягом двох років з дня виявлення порушення – 30 розмірів мінімальної зарплати за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

30 мін з/п * 6 700 грн=

201 000 грн.

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення

 

3 мін з/п * 6 700 грн.= 20 100 грн

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці2 розміри мінзарплати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

2 мін з/п * 6 700 грн. = 13 400 грн.

Недотримання гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законом України «Про військовий обов’язок та військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»4 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

 

4 мін з/п * 6 700 грн. = 26 800 грн.

Попередження
Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні3 розміри мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення

 

3 мін з/п * 6 700 грн= 20 100 грн.

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю для виявлення неоформлених працівників16 розмірів мінзарплати, встановленої законом на момент виявлення порушення

 

16 мін з/п * 6 700 грн= 107 200 грн.

Порушення інших вимог трудового законодавства1 розмір мінзарплати за кожне таке порушення

За повторне протягом року з дня виявлення порушення – 2 розміри мінзарплати за кожне таке порушення

 

1 мін з/п * 6 700 грн=6 700 грн.

Законом передбачено, що у разі сплати 50% розміру штрафу протягом 10 банківських днів з дня вручення постанови про накладення штрафу, така постанова вважається виконаною.

У разі виконання припису Держпраці у визначені приписом строки та усунення виявлених порушень, за деякі порушення штрафи не застосовуються, а саме:

  • Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі;
  • недотримання мінімальних державних гарантійв оплаті праці;
  • недотримання встановлених законом гарантій та пільг мобілізованим працівникам;
  • порушення інших вимог трудового законодавства (проте, за повторнепротягом року з дня виявлення порушення штрафи застосовуються одночасно із винесенням припису).

За недопущення до проведення перевірки, за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на підприємстві, за виплату заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ та податків, штрафні санкції застосовуються незалежно від усунення виявлених порушень.