Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com
Сьогодні у випуску :

Про дисконтування заборгованості- нове захоплення бухгалтера:)

✅ Документ: наказ Мінфіну від 16.09.2019 р. № 379 (набрав чинності 29.10.2019)
✅ Ключові зміни внесені до: стандартів П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” (п.12) та П(С)БО 11 “Зобов’язання” (п.9)
✅ Було: Довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, відображаються у балансі за їх теперішньою вартістю
✅ Стало: те саме, але без слів “на які нараховуються відсотки”
✅ Підсумую: Уся заборгованість, що є довгостроковою – на дату балансу відображається за теперішньою вартістю
✅ Уточню деякі терміни :
– “довгострокова”- це та, що буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу (визначення із П(С)БО 10, 11).
– “теперішня” – це дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде потрібна для погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства (визначення із П(С)БО 11).

❓Запитання, які виникають:

❓З якої дати застосовувати зміни?
❓Чи перераховувати те що уже “висить” на цю дату і є довгостроковим?
❓Яку ставку брати для дисконтування та період для дисконтування –

⁉ відповідь на усі ці питання залежатиме від ОДНОГО ЄДИНОГО ПИТАННЯ: “ЩО ВІДБУЛОСЯ ???” , – прийняті до П(С)БО зміни є зміною облікової політики чи зміною облікової оцінки?

🔴 Зміна облікової політики вимагає:
Ретроспективного застосування
Наведення порівняльної інформації у фінзвітності
Розкриття у примітках

🔴 Зміна облікової оцінки означає:
Перспективне застосування
Розкриття у примітках
🔻 Для прийняття рішення слід керуватися Законом про Бухоблік та П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, а тому процитую важливі норми, які дозволять нам прийняти рішення:

✅ Облікова політика — сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.
( Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV)

Все решта – із ПСБО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”

✅ Облікова оцінка – попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами.

6. Облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отримана додаткова інформація.

9. Облікова політика може змінюватися тільки, якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку, або, якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.

10. Не вважається зміною облікової політики встановлення облікової політики для:
10.1. Подій або операцій, які відрізняються за змістом від
попередніх подій або операцій.
10.2. Подій або операцій, які не відбувалися раніше.

Рятівний пункт
“ 11. Облікова політика застосовується щодо подій та операцій з моменту їх виникнення, за винятком випадків, передбачених п.13 цього Положення (стандарту).

⭕ Рятівне коло №1
“13. Якщо суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року неможливо визначити достовірно, то облікова політика поширюється лише на події та операції, які відбуваються після дати зміни облікової політики.”
⭕ Рятівне коло №2
“ 14. Якщо неможливо розрізнити зміну облікової політики та зміну облікових оцінок, то це розглядається і відображається як зміна облікових оцінок.”

💬 Формула дисконтування:
PV= FV/(1+i)n

Щоб порахувати сам фактор ( коефіцієнт дисконтування) FV приймаємо за “1” і формула тоді така = 1/(1+i)n
Якщо FV (майбутня вартість) = 100 000, ставка (і) = 24%, період (n) = 2, тоді PV= 100 000 /(1+0.24)2
PV= 100 000/1,5376=65 036
Дисконт = 100 000 – 65 036= 34 964

Звісно, що заборгованості виникають не з першого числа місяця року. А посеред місяця. А тому, для практичного застосування – використовується формула переведення у денну ставку

Саме ця ставка буде застосовуватися поденно.
❤ 📢 До речі, якщо бажаєте ексель Таблицю з формулами для дисконтування – заповніть форму за посиланням:https://forms.gle/J6m5deNGa7ZWMBgu9
Я обов’язково надішлю до кінця тижня!

 • Для розбору польоту я б виділила такі категорії ДОВГОСТРОКОВОЇ заборгованості (у залежності від податкових наслідків, що наступатимуть):
  1) заборгованість кредиторська по товарам/роботам /послугам – товарна та грошова
  – товарна Дт 311 Кт 681
  – грошова Дт 20,15 Кт 631
  2) заборгованість дебіторська по товарам/роботам /послугам – товарна та грошова
  – товарна Дт 371 Кт 311
  – грошова Дт 361 Кт 70
  3) заборгованість кредиторська та дебіторська по позикам безпроцентним
  – у позичальника виникатиме дохід “першого дня” (Кт 733), а потім поступово витрати – (Дт 952)
  – у позикодавця виникатимуть витрати “першого дня” (Дт 952), а потім поступово доходи – (Кт 733)
  4) заборгованість кредиторська та дебіторська по позикам процентним

Що робити:
1) В обліку – НІЧОГО, чекати роз’яснень Мінфіну. Час усе лікує, в даному випадку і рішення із дисконтуванням теж 🕐
2) Написати під постом питання, які виникають по дисконтуванню саме у Вас
3) Чекати відповідь – яка обов’язково прийде! Обіцяю:)
Якщо підбірка була корисною- поділіться з колегами.

🤗 дивіться інші випуски за посиланням: https://goo.gl/mmdz5L і підписуйтеся на канал:) я готуватиму для Вас нові корисні відео