Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com
Сьогодні у випуску :
Ліквідаційна вартість = 0. Чи є у тому гріх?
✅ Трохи термінології
👉 Ліквідаційна вартість — сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство/установа очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних із продажем (ліквідацією) (п. 4 П(С)БО 7 «Основні засоби»).
Згідно з МСБО 16 «Основні засоби», ліквідаційна вартість активу — це попередньо оцінена сума, що її суб’єкт господарювання отримав би на поточний час від вибуття активу після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на вибуття, якщо актив є застарілим і перебуває в стані, очікуваному після спливу строку його корисної експлуатації.
👉 Ліквідаційна вартість активу – це попередньо оцінена сума, яку суб’єкт господарювання отримав би на поточний час від продажу основного засобу вкінці встановленого строку експлуатації
✅ЗВІДКИ БЕРЕТЬСЯ
Така вартість самостійно встановлюється на підприємстві. Її визначає комісія по підприємству (типово — постійно діюча інвентаризаційна комісія, хоча може бути й спеціально створена інша) і зазначає в Акті приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма № ОЗ-1) чи/та Інвентарній картці обліку основних засобів (типова форма № ОЗ-6) або ж в окремому акті. Прямих вказівок, як встановлювати ліквідаційну вартість, нормативні документи не містять. А тому підприємство на власний розсуд встановлює суму, яку воно очікує, на його думку, отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів після спливу строку їх корисного використання (експлуатації).
✅ ЩО ГОВОРЯТЬ ФІСКАЛИ?
Відповідальності за ненарахування ліквідаційну вартість законодавство не встановлює. Фіскали стверджують про помилку в розрахунку амортизації, якщо ліквідаційна вартість встановленна на рівні нуля без належного обґрунтування та нульовий ОЗ продовжує амортизовуватися
✅ СУДОВА ПРАКТИКА
Так, в ухвалі Львівського апеляційного адміністративного суду від 09.02.2016 у справі № 876/8682/15 зазначено, що «виникнення остаточної нульової вартості необоротних активів являється наслідком невиконання п. 4 П(С)БО 7. Згідно п. 17 П(С)БО 7 та п. 35 Методрекомендацій № 561 визначено, якщо залишкова вартість об’єкта дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об’єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об’єкта. При цьому для таких об’єктів, що продовжують використовуватися, обов’язково визначається ліквідаційна вартість. Дані про переоцінку (зміна вартості і зносу) відображаються у регістрах аналітичного обліку основних засобів (інвентарна картка обліку основних засобів, книга обліку основних засобів, відомість обліку необоротних активів і зносу)».
✅ ЯКЩО ВИ ПЕРЕДУМАЛИ
Перегляд ліквідаційної вартості вплине на розмір вартості, яка амортизується (п. 4 П(С)БО 7 «Основні засоби»). Тобто збільшиться база для нарахування амортизації. Якщо змінюєте залишкову вартість об’єкта основних засобів (ОЗ), строк корисного використання і методи нарахування амортизації, суму амортизації визначайте по-новому з місяця, наступного за місяцем таких змін (п. 26 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіну від 30.09.2003 № 561; далі — Методрекомендації № 561).
✅ ЯК ОБГРУНТУВАТИ НУЛЬОВУ ЛІКВІДАЦІЙНУ ВАРТІСТЬ
Якщо хочете встановити нульову ліквідаційну вартість, рішення можна обгрунтувати у розпорядчому документі. Зазначте у ньому, що підприємство після спливу строку корисного використання необоротних активів не очікує отримати від їх реалізації (ліквідації) жодних коштів або активів (за вирахуванням витрат на продаж або ліквідацію). Тобто не очікує отримати прибуток від ліквідації. Якщо хочете надалі використовувати замортизовані ОЗ, за якими встановили нульову ліквідаційну вартість, можна провести переоцінку і визначити ліквідаційну вартість. Однак зважте, що у разі переоцінки об’єкта ОЗ на ту саму дату балансу доведеться переоцінити всі об’єкти групи ОЗ, до якої він належить (п. 34 Методрекомендацій № 561).

❤Якщо підбірка була корисною- поділіться з колегами.

👉 дивіться інші випуски за посиланням:  https://goo.gl/mmdz5L і підписуйтеся на канал:)

❤Я готуватиму для Вас нові корисні відео.