Довідки за телефоном: +38 068 6402 055, +38 066 8949 627 office@kavynm.com
Сьогодні у випуску :
Штрафи за порушення податкового законодавства під час карантину

✅ Відповідальність за порушення податкового законодавства під час карантину передбачено:
пунктом 52-1 підрозділу 10 розділу XX . У цю норму неодноразово вносилися зміни, а тому варто дивитися уже остаточний варіант в ПКУ
1. Не стосується таких податків, як : 1) ПДВ, 2) рента, 3) акциз
Саме по цим податкам, слід було у строк звітуватися та у строк сплачувати узгоджене податкове зобов’язання
2. Щодо ПДВ – існує виключення . Штрафні санкції за нереєстрацію чи несвоєчасну реєстрацію податкових накладних – НЕ застосовуються
3. По усім іншим податкам та по ЄСВ – штрафні санкції НЕ застосовуються
4. Період незастосування санкцій – порушення податкового законодавства вчинені протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину
Тобто, станом на дату цього випуску – по 31.10.2020 року включно
Ні в чому собі не відмовляйте! Або, що відноситься до порушення податкового законодавства

✅  Податкова відповідальність визначена у ч. 2 ст. 111 ПКУ у вигляді фінансових санкцій (штрафів) та/або пені.
👉 Штраф (фінансова санкція, штрафна санкція) — плата у вигляді фіксованої суми та/або відсотків, яка справляється з платника податку у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства (а також іншого законодавства), контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, за правопорушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності
👉 Пеня — сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов’язань, не сплачених у встановлені законодавством терміни

☝ Але при цьому, важливо врахувати:
Якщо Ви платник єдиного податку, підставою для анулювання спрощеної системи оподаткування є наявність податкового боргу у сумі, що перевищує 1020 грн. станом на 1-ше число місяця протягом двох послідовних кварталів дослівно норма звучить так:

298.2.3. Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у таких випадках та в строки:
“8) у разі наявності податкового боргу у розмірі, що перевищує суму, визначену абзацом третім пункту 59.1 статті 59 цього Кодексу, на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів;

✅ Стаття 59. Податкова вимога
59.1. “…”Податкова вимога не надсилається (не вручається), якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У зв’язку з тим, що ФОП-и саме зараз “прозрівають”, що у них виникав обов’язок і раніше платити ПДВ з імпорту послуг, чи податок на репатріацію чи інші податки – ФОП боїться подавати уточнення та визнавати зобов’язання по причині – щоб не скинули з ЄП

Визначення податкового боргу випливає із пп. 14.1.175 : “ податковий борг – сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом”
А це означає, що податковий борг у Вас виникне за одним з двох сценаріїв:
1) несплату податку виявляє КО , фіксує в акті та виписує ППР, дата ППР і буде “датою народження” податкового боргу, а далі може тому слідувати оскарження у адміністративному чи судовому порядку. Сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається узгодженою.

2) платник “опам’ятався” та самостійно декларує зобов’язання . При цьому слід спочатку заплатити податок , а тоді слід подавати декларацію або уточненку на збільшення

Інакше відповідальність виникне по статті :
✅ Стаття 126. Порушення правил сплати (перерахування) податків
126.1. У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання (крім випадків, передбачених пунктом 126.2 цієї статті) протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

✅ Витяг
52-1. За порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за:
{Абзац перший пункту 52-1 підрозділу 10 розділу XX із змінами, внесеними згідно із Законом № 591-IX від 13.05.2020}
порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії;
відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
порушення вимог законодавства в частині:
{Абзац четвертий пункту 52-1 підрозділу 10 розділу XX в редакції Закону № 540-IX від 30.03.2020}
обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
{Абзац пункту 52-1 підрозділу 10 розділу XX в редакції Закону № 540-IX від 30.03.2020}
цільового використання пального, спирту етилового платниками податків;
{Абзац пункту 52-1 підрозділу 10 розділу XX в редакції Закону № 540-IX від 30.03.2020}
обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;
{Абзац пункту 52-1 підрозділу 10 розділу XX в редакції Закону № 540-IX від 30.03.2020}
здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;
{Абзац пункту 52-1 підрозділу 10 розділу XX в редакції Закону № 540-IX від 30.03.2020}
здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку;
{Абзац пункту 52-1 підрозділу 10 розділу XX в редакції Закону № 540-IX від 30.03.2020}
порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.
Протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.
52-2. Установити мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), крім:
{Абзац перший пункту 52-2 підрозділу 10 розділу XX в редакції Закону № 540-IX від 30.03.2020; із змінами, внесеними згідно із Законом № 591-IX від 13.05.2020}
документальних позапланових перевірок, що проводяться на звернення платника податків;
{Пункт 52-2 підрозділу 10 розділу XX доповнено новим абзацом згідно із Законом № 786-IX від 14.07.2020}
документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктами 78.1.7 та 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу;
{Абзац пункту 52-2 підрозділу 10 розділу XX в редакції Закону № 540-IX від 30.03.2020; із змінами, внесеними згідно із Законом № 786-IX від 14.07.2020}
фактичних перевірок в частині порушення вимог законодавства в частині:
{Абзац пункту 52-2 підрозділу 10 розділу XX в редакції Закону № 540-IX від 30.03.2020}
обліку, ліцензування, виробництва, зберігання, транспортування та обігу пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
{Абзац пункту 52-2 підрозділу 10 розділу XX в редакції Закону № 540-IX від 30.03.2020; із змінами, внесеними згідно із Законом № 786-IX від 14.07.2020}
цільового використання пального та спирту етилового платниками податків;
{Абзац пункту 52-2 підрозділу 10 розділу XX в редакції Закону № 540-IX від 30.03.2020}
обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;
{Абзац пункту 52-2 підрозділу 10 розділу XX в редакції Закону № 540-IX від 30.03.2020}
здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального, з підстав, визначених підпунктами 80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 пункту 80.2 статті 80 цього Кодексу.
{Абзац пункту 52-2 підрозділу 10 розділу XX в редакції Закону № 540-IX від 30.03.2020}
Інформація про перенесення документальних планових перевірок, які відповідно до плану-графіку проведення планових документальних перевірок мали розпочатися у період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), та на день набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” не були розпочаті, включається до оновленого плану-графіку, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом 10 календарних днів з дня завершення дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).
{Абзац восьмий пункту 52-2 підрозділу 10 розділу XX із змінами, внесеними згідно із Законом № 591-IX від 13.05.2020}
Документальні та фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, тимчасово зупиняються на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19). Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень контролюючим органом.
{Абзац дев’ятий пункту 52-2 підрозділу 10 розділу XX із змінами, внесеними згідно із Законом № 591-IX від 13.05.2020}
На період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків давності, передбачених статтею 102 цього Кодексу.
{Абзац десятий пункту 52-2 підрозділу 10 розділу XX із змінами, внесеними згідно із Законом № 591-IX від 13.05.2020}
Камеральна перевірка податкової декларації (крім податкової декларації з податку на додану вартість) за звітні (податкові) періоди березень – травень 2020 року, або уточнюючих розрахунків (крім уточнюючих розрахунків з податку на додану вартість), що були подані платниками податків протягом березня – травня 2020 року, може бути проведена лише протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, – за днем їх фактичного подання.
{Пункт 52-2 підрозділу 10 розділу XX доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом № 540-IX від 30.03.2020}
{Підрозділ 10 розділу XX доповнено пунктом 52-2 згідно із Законом № 533-IX від 17.03.2020}
52-3. Установити, що річна декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік, визначена статтею 179 цього Кодексу, подається до 1 липня 2020 року, крім випадків, передбачених розділом IV цього Кодексу, коли така декларація може бути подана пізніше цього строку. При цьому вимоги підпункту 49.18.4 пункту 49.18 статті 49 у 2020 році не застосовуються.
Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 жовтня 2020 року сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею річній декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік. При цьому абзац перший пункту 179.7 статті 179 у 2020 році не застосовується.